بین المللی توسعه ساختمان

شرکت بین المللی توسعه ساختمان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101855694
32
افراد
42
آگهی‌ها
142583
شماره ثبت
1364/11/8
تاریخ تأسیس

اشخاص بین المللی توسعه ساختمان

در این بخش تمامی اشخاصی که در بین المللی توسعه ساختمان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
ایوب قنبری
ایوب قنبری
از 1390/8/28
حمیدرضا ارشاد منش
حمیدرضا ارشاد منش
رییس هییت مدیره از 1390/8/28
رسول زرگرپور
رسول زرگرپور
نایب رییس هییت مدیره از 1390/8/28
محمدرضا فهمی
محمدرضا فهمی
از 1390/8/28
آقاحسین نعیمی ابیانه
آقاحسین نعیمی ابیانه
از 1391/3/27
حسین کاظم پور
حسین کاظم پور
از 1391/3/27
سعید جعفریان با شماره
سعید جعفریان با شماره
از 1392/10/7
سید مجید موسویان احمدآبادی
سید مجید موسویان احمدآبادی
از 1392/10/7
سید عمادالدین قاضوی
سید عمادالدین قاضوی
از 1392/10/7
علی‌رضا جاوید
علی‌رضا جاوید
از 1392/10/7
محمد مهدی حاجی قربانی
محمد مهدی حاجی قربانی
از 1392/10/7
علی اصغر مونسان
علی اصغر مونسان
عضو هییت مدیره از 1393/1/23
غلامعلی کیانی
غلامعلی کیانی
رییس هییت مدیره از 1390/2/24
منوچهر خواجه دلوئی
منوچهر خواجه دلوئی
از 1390/2/24
جواد فلاحت پیشه
جواد فلاحت پیشه
از 1390/2/24
سید مجتبی مدنی زاده
سید مجتبی مدنی زاده
رییس هییت مدیره از 1389/12/28
احمد نوروزی
احمد نوروزی
نایب رییس هییت مدیره از 1389/12/28
حیدر باقری
حیدر باقری
از 1389/12/28
ناصر تجلی زاده خوب
ناصر تجلی زاده خوب
از 1389/12/28
طاهرشعبانی
طاهرشعبانی
از 1389/12/28
مجید فامیل محمدی
مجید فامیل محمدی
از 1389/12/28
علی‌رضا عطوفی
علی‌رضا عطوفی
بازرس علی‌البدل از 1389/10/7
محمد شیخ زین الدین
محمد شیخ زین الدین
از 1394/11/17
حسن ارباب
حسن ارباب
از 1394/11/17
رضا کامرانی جویمند
رضا کامرانی جویمند
از 1395/2/14
عبدالخالق اولادی قادیکلایی
عبدالخالق اولادی قادیکلایی
عضو هییت مدیره از 1395/11/23
علی‌رضا کریمی وثیق
علی‌رضا کریمی وثیق
از 1397/2/1
جعفر کشتکار ملکی
جعفر کشتکار ملکی
از 1397/2/1
مازیار حسینی
مازیار حسینی
از 1397/5/15
محمد متولیان
محمد متولیان
رییس هییت مدیره از 1397/6/7
علی اکبر شعبانی فرد جهرمی
علی اکبر شعبانی فرد جهرمی
از 1397/12/15
اکبر غفراللهی
اکبر غفراللهی
از 1398/4/30

شرکت‌های مادر بین المللی توسعه ساختمان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در بین المللی توسعه ساختمان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه بین المللی توسعه ساختمان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که بین المللی توسعه ساختمان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14817316
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر غفرالهی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر جایگزین آقای محمد متولیان به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب گردید و آقای علی‏ اکبر شعبانی فرد جهرمی کد ملی xxxxxxxxx۲ با حفظ سمت مدیرعاملی به‏ سمت نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14623832
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی اکبر شعبانی فردجهرمی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر ( سهامی خاص ) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره و اختیارات ایشان طبق شیوه نامه‌های مصوب و جاری شرکت می‌باشد . کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14467179
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی شاخص اندیشان ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه کوشامنش ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۸ انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۸ انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225452
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد متولیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ آقای سید‏علی ‏محسنی‏ صالحی‏ منفرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ آقای جواد مالکی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت دریابان جنوب ایران کیش شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ انتخاب گردیدند. آقای محمد متولیان کد ملیxxxxxxxxx۴ به ‏سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مازیار حسینی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و‏ نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات طبق مفاد بند ۴ (ماده ۳۷ اساسنامه) صورت جلسه ۱۵/۵/۹۷ بشرح ذیل را مجدد تنفیذ گردیدند: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ پیشنهاد ساختار سازمانی ـ استخدام کارکنان و تعیین میزان حقوق و دستمزد مطابق آیین نامه استخدامی شرکت ـ تنظیم و پیشنهاد بودجه سالیانه شرکت از سوی مدیرعامل به منظور تصویب هیئت مدیره ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر با رعایت مفاد اساسنامه شرکت ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ـ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره (وفق آیین نامه معاملات) ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدارک، وجوه شرکت یا اوراق مشارکت و استرداد آن ها برابر آیین نامه معاملات شرکت ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول مرتبط با موضوع شرکت و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در حدود کلیه ابقاعات وفق آیین نامه معاملات شرکت ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسرها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، پیشنهاد انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر به هیئت مدیره، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ـ تنظیم صورت های مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186115
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مازیار حسینی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل طبق بند ۱ مصوبه شماره سیصد و بیست و چهار مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ هیات مدیره عیناً تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016432
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا کریمی وثیق با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیات مدیر و سید مجید موسویان با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و رضا کامرانی جویمند با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیات مدیره و جعفر کشت کار ملکی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیات مدیره و محمد شیخ زین الدین با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت دریابان جنوب ایران کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیات مدیره و رضا کامرانی جویمند با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. و کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیات مدیره طبق مفاد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت (مصوب ۷/۱۰/۸۹) به مدیرعامل مطابق بند ۱ مصوبه جلسه xxx مورخ ۲۰/۹/۹۵ احصاء و تفویض می‌شود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841202
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ به تصویب رسید. اعضای حقوقی هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری غدیر شماره شناسه xxxxxxxxx۳۴ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر شماره شناسه xxxxxxxxx۳۸ شرکت صنعتی بازرگانی غدیر شماره شناسه xxxxxxxxx۹۷ شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا شماره شناسه xxxxxxxxx۸۰ شرکت سرمایه گذاری دریابان جنوب ایران و شماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه کوشامنش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841193
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۵/xxx۶ و مجوز شماره س xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۱ ریال بموجب گواهی شماره xxx , xxx مورخ ۱۵/۸/xxx۶ بانک سینا شعبه پاسداران و مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx مورخ ۲۶/۱۰/۹۶ بانک سینا شعبه پاسداران پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13382684
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالخالق اولادی قادی کلائی کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333023
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بخشی از اختیارات هیئت مدیره طبق مفاد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به عنوان اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تفویض می‌شود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد ساختار سازمانی استخدام کارکنان و تعیین میزان حقوق و دستمزد مطابق آیین نامه استخدامی شرکت تنظیم و پیشنهاد بودجه سالیانه شرکت از سوی مدیرعامل به منظور تصویب هیئت مدیره افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر با رعایت مفاد اساسنامه شرکت دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره (وفق آیین نامه معاملات) به امانت گذاردن هر نوع سند، مدارک، وجوه شرکت یا اوراق مشارکت و استرداد آن‌ها برابر آیین نامه معاملات شرکت انعقاد هر نوع قرارداد، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول مرتبط با موضوع شرکت و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در حدود کلیه ابقاعات وفق آیین نامه معاملات شرکت اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، پیشنهاد انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر به هیئت مدیره، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورت‌های مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13307716
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه بهراد مشار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094950
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین نعیمی ابیانه دارای کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا جایگزین آقای حسن ارباب برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917572
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا کامرانی جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای سیدعماد الدین قاضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742523
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید جعفریان با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید موسویان با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید عمادالدین قاضوی با کد ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت صنعتی بازرگانی غدیر به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد شیخ زین الدین با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت دریابان جنوب ایران به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن ارباب با کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید عمادالدین قاضوی با کد ملی xxxxxxxxx۲ منتخب هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644497
آگهی تغییرات شرکت بين المللي توسعه ساختمان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره شناسه xxxxxxxxx۳ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شماره شناسه xxxxxxxxx۳۸ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شماره شناسه xxxxxxxxx۹۷ شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا به شماره شناسه xxxxxxxxx۸۰ شرکت سرمایه گذاری دریابان جنوب ایران به شماره شناسه xxxxxxxxx۳۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12130805
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن ارباب دارای کدملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای محمد مهدی حاجی قربانی کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12116929
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۱۰/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳/۶/۳۱تصویب شد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580199
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت دریا بان جنوب ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی علی اصغر مونسان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400733
آگهی تغییرات شرکت آ. اس. پ سهامی عام شماره ثبت ۱۳۶۸۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی آزمون پرداز شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال تعیین شدند.
اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: شرکت بین المللی توسعه ساختمان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت سرمایه گذاری غدیر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و شرکت ایرانیان اطلس شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389835
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سید عماد الدین قاضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیر عامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شد.
کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389849
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بعنوان بازرس اصلی بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بعنوان بازرس علی البدل بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314573
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید جعفریان با شماره کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به ش ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مجید موسویان با شماره کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به ش ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سیدعمادالدین قاضوی با شماره کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرت صنعتی بازرگانی غدیر به ش ملی xxxxxxxxx۹۷ و آقای علیرضا جاوید با شماره کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران به ش ملی xxxxxxxxx۳۱ و آقای محمدمهدی حاجی قربانی با شماره کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا به ش ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان اعضای هیات مدیره و آقای حسین کاظم پور به شماره کدملی xxxxxxxxx۳ (خارج از هیات مدیره) بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298092
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند:
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴
شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸
شرکت دریابابان جنوب ایران کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298093
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298094
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۹/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ هزار و پانصد میلیارد ریال به مبلغ سه هزار میلیارد ریال منقسم به xxx/۳ میلیون سهم یک هزار ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی طی گواهی شماره xxx/۹۲/xxx۸ مورخ ۲۵/۴/۹۲ بانک سرمایه شعبه آرژانتین افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ذیل دفاتر ثبت در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۲ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992262
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 867995
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۸۵۵۶۹۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید: مرتضی حبیبی کرهرودی به ک م xxxxxxxxx به جای جواد فلاحت پیشه به نمایندگی از شرکت زرین پرشیا به ش م xxxxxxxxx۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9968372
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۸۵۵۶۹۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید: مرتضی حبیبی‌کرهرودی به ک م xxxxxxxxx به جای جواد فلاحت‌پیشه به نمایندگی از شرکت زرین پرشیا به ش م xxxxxxxxx۸۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 638021
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ علی محمدبد به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و آقاحسین نعیمی ابیانه به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه وصف غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بسمت اعضای هیئت مدیره و حسین کاظم پور به کدملی xxxxxxxxx۳ به جای محمدرضا فهمی و خارج از اعضا بسمت مدیرعامل و غلامعلی کیانی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا ارشادمنش به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. حق امضای و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت و امضای اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و یا امضای یکی از این دو به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10445509
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۱ علی محمدبد به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و آقاحسین نعیمی ابیانه به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه وصف غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بسمت اعضای هیئت مدیره و حسین کاظم پور به کدملی xxxxxxxxx۳ به جای محمدرضا فهمی و خارج از اعضا بسمت مدیرعامل و غلامعلی کیانی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا ارشادمنش به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. حق امضای و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت و امضای اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و یا امضای یکی از این دو به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 458621

آگهی تصمیمات در شرکت بین المللی توسعه ساختمان
سهامی عام ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ ایوب قنبری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بجای منوچهر خواجه دولوئی به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا ارشادمنش به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و رسول زرگرپور به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا فهمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت و امضاء اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و یا امضاء یکی از این دو باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11998283
آگهی تصمیمات در شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۲۵۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ ایوب قنبری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بجای منوچهر خواجه‌دولوئی به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره و حمیدرضا ارشادمنش به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رسول زرگرپور به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا فهمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت و امضاء اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت‌مدیره و یا امضاء یکی از این دو باتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 453997

آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه ساختمان
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۹/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۷/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11890604
آگهی تصمیمات شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۹/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۷/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9713710
آگهی تصمیمات شرکت آ.س. پ سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۶۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۸۹ سید مجتبی‌مدنی‌زاده به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و احمد نوروزی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت پارس سازه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ حیدر باقری به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرپناه فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و ناصر تجلی‌زاده‌خوب به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت پیمان غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و طاهر شعبانی برزگر به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و مجید فامیل‌محمدی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و جواد فلاحت‌پیشه به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت کیش رویای زندگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه نامه‌ها و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و امثالهم با مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یا یکی از آقایان جواد فلاحت‌پیشه ـ طاهر شعبانی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11820893
آگهی تصمیمات شرکت آ.س.پ سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت مهندسی و ساخت پارس سازه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت پیمان غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت سرپناه فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و شرکت کیش رویای زندگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9548059
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: غلامعلی کیانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا ارشادمنش به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا فهمی به کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل و سید مجید موسویان‌احمدآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و منوچهر خواجه‌دلوئی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و علیرضا جاوید به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و رسول زرگرپور به کدملی xxxxxxxxx۷ بنماینگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و جواد فلاحت‌پیشه به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با امضای مدیرعامل باتفاق رئسی هیئت‌مدیره و یا امضای یکی از دو باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه مورخ ۲۵/۹/۸۳ تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11600805
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۷/۱۰/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10498580
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی زرین پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت دریابان جنوب ایران کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ شرکت کارگزاری بانک صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11128861
آگهی تغییر محل شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۴۲۵۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۸/۸۹ محل شرکت به تهران خیابان احمد قیصر (بخارست) کوچه هشتم پلاک ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10262757
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12001690
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه ساختمان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۴۲۵۸۳به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۸ واصل گردید: رسول زرگرپور جهت بقیه مدت تصدی به جای علی سلیمانی‌شایسته به عنوان نماینده شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران در هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات