شیمی دارویی دارو پخش

شرکت شیمی دارویی دارو پخش (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101725563 ()
8
افراد
26
آگهی‌ها
129207
شماره ثبت
1375/12/28
تاریخ تأسیس
شرکت شیمی دارویی داروپخش یکی از زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین TPICO محسوب می گردد و سهام اصلی آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) می باشد. شرکت شیمی دارویی داروپخش(DPPC) با حمایت سازمان یونیدو در سال 1371 هجری شمسی ( 1993 میلادی) تاسیس و در سال 1375 هجری شمسی (1997میلادی ) به عنوان شرکتی ایرانی با سهامی عام به بهره برداری رسید.شرکت شیمی دارویی داروپخش با بخش های سنتز، فضاهای تمیز و GMP دار، راکتورهای گلاس لاین و استیل، انبار های مجزا برای نگهداری مواد اولیه، حلالها، مواد میانی و محصول نهایی و واحدهای تولیدی با امکانات و تجهیزات پیشرفته در سطح نهایی و تعداد 4 بخش خشک تمیز GMP دار و واحد آزمایشگاه کنترل کیفیت(QC) که بر طبق اصول عملیات خوب در آزمایشگاههای کنترل تجهیز و راه اندازی شده است.

مجوزها

دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی) از 1396/6/25

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14629114
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر علامیر حور دارای کدملی xxxxxxxxx۵ ( از اعضای هیأت مدیره ) به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . حدود اختیارات مدیرعامل به شرح لیست پیوست مورد تصویب قرار گرفت : ۱ اجرای مصوبات هیأت مدیره ۲ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی ۳ تنظیم آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیأت مدیره ۴ استخدام ، تعیین حقوق و مزایا ، عزل و نصب ، تنبیه و تشویق کلیه کارکنان و مدیران شرکت . ۵ تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه‌ای بر اساس برنامه زمانبندی پروژه‌ها و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب . ۶ اجرای هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت در قالب بودجه مصوب . ۷ افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاء‌های مجاز بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تایید شبکه بانکی کشور . ۸ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل ، کارمزد ، سود و هزینه‌های متعلقه . ۹ انعقاد هر نوع قرارداد در چار چوب آئین نامه معاملات شرکت . ۱۰ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی ، تجهیزات و ماشین آلات ، لوازم یدکی و قطعات مورد نیاز شرکت با رعایت آیین نامه معاملات . ۱۱ دریافت تسهیلات مالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تایید کشور در چهار چوب بودجه مصوبه و با اخذ تائیدیه هیأت مدیره . ۱۲ تعیین برنامه محصولات شرکت در قالب بودجه مصوب هیأت مدیره و مجمع . ۱۳ اجرای مصوبات هیأت مدیره برای ثبت هر گونه علامت تجاری ، تغییر نام ، تغییرات هیأت مدیره با حق توکیل به غیر . ۱۴ تعیین و انتصاب هر نوع نماینده ، وکیل و مشاور و یا تعیین جانشین آنها برای انجام امور شرکت . ۱۵ اقامه دعوی و دفاع در مقابل هر گونه دعاوی له و یا علیه شرکت با داشتن کلیه اختیارات موضوع مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی . ۱۶ تهیه و تنظیم صورتحسابهای عملکرد و سود وزیان ، ترازنامه ، گردش وجوه نقد ، صورت ریز دارائی‌ها و دیون شرکت و گزارش آن به هیأت مدیره . ۱۷ اعطای وام به کارکنان شرکت در چار چوب آیین نامه‌های وام مصوب هیأت مدیره . ۱۸ گزارش کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت به هیأت مدیره . ۱۹ موارد پیش بینی نشده در این لیست ، بر طبق تصویب هیأت مدیره صورت خواهد_گرفت . • شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۹ ماده بشرح فوق به تصویب هیأت مدیره رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14629127
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . مؤسس ه حسابرسی اصول پایه فراگیر ش م بعنوان بازرس اصلی شرکت و مؤسس ه حسابرسی ارقام نگر آریا ش م بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14497772
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آاقای حسن رفعتی با کدملی به شماره xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت کارخانجات داروپخش ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالعلی رجایی بروجنی با کدملی به شماره xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت دارویی ره اورد تامین ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره آقای اسماعیل حریریان با کدملی به شماره xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت تولید مواداولیه داروپخش ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عاصم عبداله پور با کدملی شماره xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای هاشم اشنه در با کدملی به شماره xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت توزیع داروپخش ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهداور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره و مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دونفر از اعضا هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313356
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت کارخانجات دارو پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت دارویی ره آورد تامین با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ شرکت توزیع داروپخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078294
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسماعیل حریریان دارای کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان نایب رییس هیات مدیره و هاشم اشنه در دارای کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. سایر تصمیمات قبلی هیات مدیره به قوت خود باقی است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13711299
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۶ واجازه مجمع عمومی فوق العاده ۱/۱۲/۹۵ و نیز مجوز شماره xxx - xxxxxx/xxx مورخ ۱۹/۷/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۵ ریال به xxx. xxx. xxx. xxx ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران وآورده نقدی افزایش یافت که مبلغ نقدی طی گواهی‌های بانکی شماره‌های xxxxxx/۹۶/۶۰ مورخ ۱۹/۲/۹۶ و xxxxxx/۹۶/۶۰ مورخ ۱۱/۷/۹۶ بانک رفاه کارگران شعبه ممتاز پردیس پرداخت گردیده است و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال (دویست و پنجاه و پنج میلیارد ریال) است که xxx. xxx. xxx سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماپرداخت گردیده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش درتاریخ فوق تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564238
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۶ و شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۱۸/۰۵/۹۶ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496943
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات و ابرار برای درج آگهی‌های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13439628
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای دکتر عاصم عبداله پور دارای کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آفای محمد رضا تقیان نجف آبادی دارای کد ملی شماره xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توزیع داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای دکتر سید مجید معنوی دارای کد ملی شماره xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای دکتر حسن رفعتی دارای کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت هلدینگ داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای دکتر عبدالعلی رجایی بروجنی دارای کد ملی شماره xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12899021
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: - شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به ش. م xxxxxxxxx۰۴ - شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به ش. م xxxxxxxxx۰۳ - شرکت توزیع داروپخش به ش. م xxxxxxxxx۸۲ - شرکت داروپخش به ش. م xxxxxxxxx۸۶ - شرکت دارویی ره آورد تامین به ش. م xxxxxxxxx۴۹ مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به ش. م xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به ش. م xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688757
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عاصم عبداله پور با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12570779
آگهی تغییرات شرکت شيمي دارويي دارو پخش شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره ۳/۹/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای دکتر عاصم عبداله پور دارای کد ملیxxxxxxxxx۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) را به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب نمودند. ـ جناب آقای مهندس حمیدرضا علیپور مشکانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری داوریی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ تعیین گردید. ـ جناب آقای دکتر عبدالعلی رجایی بروجنی دارای کد ملی xxxxxxxxx۶بنمایندگی از شرکت دارویی ره آورد تامین (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره برای مدت باقیمانده از تصدی هیئت مدیره تعیین گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفت. ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی ـ تنظیم آیین نامه های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره ـ استخدام، تعیین حقوق و مزایا، عزل و نصب، تنبیه و تشویق کلیه کارکنان و مدیران شرکت. ـ تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت اعم از جاری و سرمایه ای بر اساس برنامه زمانبندی پروژه ها و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ـ اجرای هزینه های جاری و سرمایه ای شرکت در قالب بودجه مصوب. ـ افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاء های مجاز بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تایید شبکه بانکی کشور. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد، سود و هزینه های متعلقه. ـ انعقاد هر نوع قرارداد در چار چوب آئین نامه معاملات شرکت. ـ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی، تجهیزات و ماشین آلات، لوازم یدکی و قطعات مورد نیاز شرکت با رعایت آیین نامه معاملات. ـ دریافت تسهیلات مالی از بانکهاو موسسات مالی و اعتباری مورد تایید کشور در چهار چوب بودجه مصوبه و با اخذ تائیدیه هیئت مدیره. ـ تعیین برنامه محصولات شرکت در قالب بودجه مصوب هیئت مدیره و مجمع. ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره برای ثبت هر گونه علامت تجاری، تغییر نام، تغییرات هیئت مدیره با حق توکیل به غیر. ـ تعیین و انتصاب هر نوع نماینده، وکیل و مشاور و یا تعیین جانشین آنها برای انجام امور شرکت. ـ اقامه دعوی و دفاع در مقابل هر گونه دعاوی له و یا علیه شرکت با داشتن کلیه اختیارات موضوع مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی. ـ تهیه و تنظیم صورتحسابهای عملکرد و سود وزیان، ترازنامه، گردش وجوه نقد، صورت ریز دارائی ها و دیون شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. ـ اعطای وام به کاکنان شرکت در چار چوب آیین نامه های وام مصوب هیئت مدیره. ـ گزارش کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت به هیئت مدیره. موارد پیش بینی نشده در این لیست، بر طبق تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12269064
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالیxxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12032052
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا علیپور مشکانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به ش. م xxxxxxxxx۰۴ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، آقای محمدرضا تقیان نجف آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توزیع داروپخش به ش. م xxxxxxxxx۸۲ بعنوان عضو هیات مدیره، آقای مجید معنوی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به ش. م xxxxxxxxx۰۳ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره، آقای حسن رفعتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت گسترش بازرگانی داروپخش به ش. م xxxxxxxxx۸۱ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا اسدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت شیمیایی ره آورد تامین به ش. م xxxxxxxxx۴۹ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600384
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی دارو پخش شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه دش و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت گسترش بازرگانی داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت شیمیایی ره آورد تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146762
آگهی تغییرات شرکت شیمی داروئی داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1114569
آگهی تغییرات شرکت شیمی داروئی دارو پخش سهامی‌ عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۹/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۸۵ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx۴ مورخ ۱۱/۳/۹۲ و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx۷ مورخ ۲۸/۳/۹۲ بانک ملی شعبه کارخانه صنعتی ایران خودرو پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888943
آگهی تصمیمات شرکت شیمی دارویی داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا علیپورمشکانی با ک م xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با ش م xxxxxxxxx۰۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا تقیان نجف آبادی با ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت توزیع داروپخش با ش م xxxxxxxxx۸۲ و مجید معنوی با ک م xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به ش م xxxxxxxxx۰۳ و شیروان دارائی به ک م xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران با ش م xxxxxxxxx۶۹ و فریبا قادری با ک م xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت شیمیایی ره آورد تامین با ش م xxxxxxxxx۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11772909
آگهی تصمیمات شرکت شیمی دارویی داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا علیپورمشکانی با ک م xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین با ش م xxxxxxxxx۰۴ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمدرضا تقیان‌نجف‌آبادی با ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت توزیع داروپخش با ش م xxxxxxxxx۸۲ و مجید معنوی با ک م xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به ش م xxxxxxxxx۰۳ و شیروان دارائی به ک م xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت آنتی‌بیوتیک سازی ایران با ش م xxxxxxxxx۶۹ و فریبا قادری با ک م xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت شیمیایی ره‌آورد تامین با ش م xxxxxxxxx۴۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته‌ و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742157
آگهی تصمیمات شرکت شیمی دارویی داروپخشسهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری دارویی تامین سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت توزیع داروپخش سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت انتی بیوتیکسازی ایران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ـ شرکت شیمیایی رهآورد تامین سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ـ
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10363814
آگهی تصمیمات شرکت شیمی دارویی داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت توزیع داروپخش سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت انتی بیوتیک سازی ایران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت شیمیایی ره آورد تامین سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10650763
آگهی تصمیمات شرکت شیمی دارویی دارو پخش سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۹۲۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9782434
آگهی تغییرات شرکت شیمی دارویی داروپخش سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۲۰۷و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۶/۸۹ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9606219
آگهی تصمیمات در شرکت شیمی دارویی داروپخش سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۹۲۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۵/۸۹ فریبا قادری بنمایندگی از شرکت شیمیایی راه‌آورد بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا علیپورمشکانی بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمدرضا تقیان‌نجف‌آبادی بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مواد اولیه دارویی تامین و مجید معنوی بنمایندگی از شرکت تولید مواد اولیه داروپخش و یعقوب حقیقت‌نیا بنمایندگی از شرکت آنتی‌بیوتیک‌سازی ایران بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضای مدیرعامل و یک از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و کلیه اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9981916
آگهی تصمیمات شرکت شیمی دارویی دارو پخش (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۲۹۲۰۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به سمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین، شرکت سرمایه‌گذاری مواد اولیه دارویی تامین، شرکت شیمیایی ره‌آورد تامین، شرکت تولید مواد اولیه داروپخش، شرکت آنتی‌بیوتیک سازی ایران.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10031060
آگهی تصمیمات شرکت شیمی دارویی داروپخش سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۲/۸۹ حمیدرضا علیپورمشکانی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات