سرمایه گذاری نیرو

شرکت سرمایه گذاری نیرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101659507
39
افراد
42
آگهی‌ها
122447
شماره ثبت
1375/3/31
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری نیرو

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری نیرو دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
فرهاد فرهمند
فرهاد فرهمند
از 1391/3/28
فرهاد امیر حسینی
فرهاد امیر حسینی
از 1391/3/28
محمد بیگدلی
محمد بیگدلی
از 1391/3/28
ابوالفضل ملک محمدی
ابوالفضل ملک محمدی
نایب رییس از 1391/3/28
سعید خرقانی
سعید خرقانی
رییس هییت مدیره از 1391/3/28
مجید خاموردی
مجید خاموردی
از 1392/8/11
سید حسین امینی
سید حسین امینی
عضو هییت مدیره از 1392/8/11
عباس مظاهری
عباس مظاهری
عضو هییت مدیره از 1392/8/11
سیدرضا نصر
سیدرضا نصر
عضو هییت مدیره از 1392/8/11
سیروان امینی
سیروان امینی
از 1392/7/30
محمد صادق جعفری شیخدرآبادی
محمد صادق جعفری شیخدرآبادی
از 1392/7/30
فؤاد فتح اللهی
فؤاد فتح اللهی
از 1393/2/2
رضا آقامحمدیان
رضا آقامحمدیان
از 1393/2/2
جواد عین آبادی
جواد عین آبادی
از 1393/2/2
مصطفی معصوم تبریزی
مصطفی معصوم تبریزی
از 1390/1/28
محمد علی احمد زاد اصل
محمد علی احمد زاد اصل
رییس هییت مدیره از 1390/1/28
سعید مقدم فر
سعید مقدم فر
از 1390/1/28
مسعود صالح آبادی
مسعود صالح آبادی
بازرس علی‌البدل از 1389/10/28
هوشنگ توفیقی
هوشنگ توفیقی
از 1393/7/25
ناصر غنی زاده
ناصر غنی زاده
از 1393/7/25
هاشم اصغری
هاشم اصغری
از 1393/7/25
علی قلی پور
علی قلی پور
از 1393/7/25
به قرار ذیل سید حسن مرتضوی
به قرار ذیل سید حسن مرتضوی
از 1393/7/25
مسعود بختیاری
مسعود بختیاری
بازرس اصلی از 1393/7/25
علی‌رضا آریامنش
علی‌رضا آریامنش
از 1393/7/25
یا ابوالفضل اسماعیل زاده
یا ابوالفضل اسماعیل زاده
از 1395/6/8
سید فخرالدین حیدری منش
سید فخرالدین حیدری منش
از 1395/6/8
فریدون رهنمای رودپشتی
فریدون رهنمای رودپشتی
از 1395/6/8
هدایت دهقان منشادی
هدایت دهقان منشادی
از 1395/6/8
جواد عبادی
جواد عبادی
رییس هییت مدیره از 1395/10/21
علی ملکی
علی ملکی
نایب رییس هییت مدیره از 1395/10/21
مجید کاظمی
مجید کاظمی
عضو هییت مدیره از 1395/10/21
محمود رضا خواجه نصیری
محمود رضا خواجه نصیری
از 1395/12/26
رضا زنگنه
رضا زنگنه
از 1395/12/26
عیسی حسین پناه
عیسی حسین پناه
از 1395/12/26
مجتبی صمیمی
مجتبی صمیمی
از 1395/12/26
سعید قربانی
سعید قربانی
نایب رییس هییت مدیره از 1396/2/27
علی‌رضا معبودی
علی‌رضا معبودی
رییس هییت مدیره از 1396/9/16
حسین محمدپور زرندی
حسین محمدپور زرندی
از 1398/6/5

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14816121
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۸ و مجوز شماره xxx۸۹,xxx مورخه ۱۳/۶/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا معبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی فراساحل پتروبینا کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیأت مدیره. و آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه اقتصادی آرین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای عیسی حسین پناه به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه تجارت داتام با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. و آقای سعید قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت آی اف اس کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیأت مدیره. و آقای حسین محمد پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنعتی آرین با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای عیسی حسین پناه (احدی از اعضای هیأت مدیره) بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضاء مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. علاوه بر اختیارات مندرج در ماده ۴۷ اساسنامه هیأت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲. تدوین و پیشنهاد ساختارسازمانی وآئین نامه های داخلی شرکت. ۳. پیشنهاد تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران و پیشنهاد مدیران آن به هیأت مدیره. ۴. اعمال اقدامات لازم به منظور آموزش و ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی. ۵. پیشنهاد تشکیل صندوق های مطالعاتی و یا شرکت در تشکل های سایر شرکتها و ارائه نتایج بعمل آمده به هیأت مدیره. ۶. تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه شرکت. ۷. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ۸. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۹. خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و فرابورسی براساس قیمت های معاملاتی بازار طبق آیین نامه معاملات مصوب هیأت مدیره شرکت. ۱۰. پرداخت هزینه های جاری و سرمایه ای شرکت و عقد هر گونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و اجاره و معاوضه اموال منقول و غیر منقول براساس آیین نامه معاملات شرکت. ۱۱. تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و خدماتی موجه و نهایتاً ارائه این گونه طرحها به هیأت مدیره برای تصویب. ۱۲. استخدام پرسنل جدید و تعیین حقوق و مزایا، عزل و نصب و پاداش پرسنل با رعایت آیین نامه ها و بودجه مصوب هیأت مدیره شرکت. ۱۳. اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی، بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه ها در داخل و خارج کشور و پرداخت حق عضویت آن حسب نیاز و ضرورت. ۱۴. پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت(سرقفلی) ۱۵. پیشنهاد در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۱۶. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه. ۱۷. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیر منقول به نفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولو کراراً. ۱۸. تنظیم صورت های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماه و ارائه آن به مراجع مربوطه. ۱۹. اقامه ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی درهر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14737907
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ و نامه شماره xxx۷۷,xxx مورخ ۲۳/۴/xxx۸سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ه مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت xxx۳۰و به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14557852
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۲ , xxx مورخ ۱۴/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت توسعه تجارت داتام ش . م xxxxxxxxx۸۲ شرکت توسعه اقتصادی آرین ش . م xxxxxxxxx۶۹ شرکت توسعه صنعتی آرین ش . م xxxxxxxxx۴۷ شرکت بین المللی فراساحل پترو بینا کیش ش . م xxxxxxxxx۸۲ شرکت آی اف اس کیش ش . م xxxxxxxxx۸۴. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14431671
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۱۷/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده به مبلغ xxxxxxxxxxxx۳ ریال تامین گردیده است ، افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره ۸۳ , xxx مورخ ۱۱/۱۰/xxx۷ بانک ایران زمین شعبه الهیه پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199355
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۲ / xxx مورخ ۰۹ / ۰۵ / xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه ی کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185029
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۴۰,xxx مورخ۱۶/۵/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به تهران ـ خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی کوچه هفتادم ـ پلاک ۶ کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14113280
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxxxxx۷ , xxx مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق نقدی ومطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۵۳ ریال بموجب گواهی شماره xxx۸۵/۹۷ مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ بانک ایران زمین شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13984669
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۱/xxx مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13880272
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۶ ومجوز شماره xxx۵۱/xxx مورخ ۱۰/۱۱/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا معبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ جایگزین آقای سعید خرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، به نمایندگی از طرف شرکت فراساحل ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. آقای علیرضا معبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.. آقای عیسی حسین پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای سعید قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا زنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. همچنین امضاء مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705646
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۶ و مجوز xxx۳۰ , xxx مورخ ۳۰/۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: موضوع فعالیت: الف) موضوع فعالیت‌های اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشراکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی باهدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: ۱ ۱ ایجاد، راه اندازی و خرید نیروگاه‌های تولید برق و تهیه و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و تأمین و عرضه آب اعم از خانگی، کشاورزی و صنعتی، بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه‌های تأمین و عرضه آب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی معتبر داخلی و خارجی، پذیره نویسی و عرضه سهام و انتشار اوراق مشارکت. ۱ ۲ مطالعه، امکان سنجی، سرمایه گذاری و مشارکت در ایجاد، راه اندازی و توسعه صنایع مرتبط با آب، برق و نفت و گاز و توسعه و بهره برداری و نگهداری از منابع و تأسیسات آب و سازه‌های آبی و برقی و انواع طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، صادرات و واردات، خدماتی، مهندسی و ساختمانی در صنایع آب، برق و نفت و گاز و سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به روش انواع قراردادهای: احداث، بهره برداری و انتقال (BOT)، احداث، بهره برداری، تملیک و انتقال (BOOT)، احداث، بهره برداری، تملیک (BOO)، احداث، انتقال و بهره برداری (BTO)، احداث، اجاره به شرط تملیک و انتقال (BLT) و سایر قراردادهای ممکن. ۱ ۳ سرمایه گذاری مستقیم و یا غیرمستقیم در هرگونه فعالیتی که مرتبط با موضوع شرکت باشد. ۱ ۴ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و صدور خدمات مهندسی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ۱ ۵ تشکیل و تأسیس انواع شرکت‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی، مهندسی و ساختمانی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و مبادرت به هرگونه مشارکت با شرکت‌های مذکور. ۱ ۶ ارائه خدمات مشاوره درزمینه سرمایه گذاری‌ها و اداره امور شرکت‌های فعال مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و مدیریت شرکت‌های سرمایه پذیر مذکور. ۱ ۷ مباشرت یا مبادرت به فعالیت‌های ذیل در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت: ۱ ۷ ۱. طراحی و مهندسی ۱ ۷ ۲. خدمات بازرگانی و تأمین تجهیزات ۱ ۷ ۳. عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی ۱ ۷ ۴. نظارت به کمیت و کیفیت در دوره ساخت، نصب و راه اندازی و بهره برداری ۱ ۷ ۵. هماهنگی بین مشاوران، سازندگان و اجراکنندگان طرح ۱ ۷ ۶. آموزش ۱ ۷ ۷. طراحی و ساخت تجهیزات نیروگاهی و صنعتی ۱ ۷ ۸. خدمات پس از فروش، شامل بهره برداری، تأمین قطعات یدکی، تعمیرات موردی و سرویس‌های ادواری، ارتقاء و نوسازی مجتمع‌های صنعتی مرتبط ۱ ۷ ۹. خرید یا فروش امتیاز در زمینه موضوع شرکت ۱ ۷ ۱ ۰. مشارکت با تأمین کنندگان و سازندگان تجهیزات نیروگاهی داخل و خارج ۲ انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۲ ۱ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۳ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۴ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ ۲ ۵ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۶ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۷ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۳ سرمایه گذاری باهدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشراکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛ ۳ ۱ خدمات موضوع بند ۲ فوق. ۳ ۲ حمل ونقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات. ب) موضوع فعالیت‌های فرعی: ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشراکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری باهدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور دربندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ۳ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طورمعمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها ازجمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی باهدف کسب انتفاع؛ ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۵ ۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ ۵ ۲ تأمین مالی بازار گردانی اوراق بهادار؛ ۵ ۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۵ ۴ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ ۶ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته_باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده_باشند. سال مالی شرکت از روز یکم فروردین ماه هرسال آغاز می‌شود و در روز آخر ماه اسفند به پایان می‌رسد. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603168
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۷/ xxx مورخ ۹/۳/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت کالا بازار ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بجای آقای محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره منصوب گردید. آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای عیسی حسین پناه شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. همچنین امضاء مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424830
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۷۵ , xxx مورخه ۰۶/۰۲/۹۶ سازمان بورس مدیریت نظارت بر نهاد‌های مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیأت مدیره. محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت کالا بازار ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. عیسی حسین پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه تجارت داتام با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. سعید خرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت فراساحل ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیأت مدیره. رضا زنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت تجارت پایا طاها با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیأت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه رئیس هیأت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. همچنین امضاء مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیأت مدیره اختیارات خود رابشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: اجرای مصوبات هیأت مدیره و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام کلیه امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تدوین و پیشنهاد سازمان، آئین نامه‌ها و تهیه نمودار سازمانی و رویه‌های لازم برای شرکت. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و پیشنهاد مدیران آن به هیأت مدیره. اعمال اقدامات لازم به منظور آموزش و ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی. پیشنهاد تشکیل صندوقهای مطالعاتی و یا شرکت در تشکل‌های سایر شرکتها و ارائه نتایج بعمل آمده به هیأت مدیره. تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی بر اساس قیمت‌های معاملاتی بازار طبق آیین نامه معاملات مصوب هیأت مدیره شرکت. پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت و عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و اجاره و معاوضه اموال منقول و غیر منقول بر اساس آیین نامه معاملات شرکت. تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و خدماتی موجه و نهایتا ارائه این گونه طرحها به هیأت مدیره برای تصویب. استخدام پرسنل جدید و تعیین حقوق و مزایا، عزل و نصب و پاداش پرسنل با رعایت آیین نامه‌ها و بودجه مصوب هیأت مدیره شرکت. اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی، بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه‌ها در داخل و خارج کشور و پرداخت حق عضویت آن حسب نیاز و ضرورت. پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیأت مدیره. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری برای شرکت پس از تصویب هیأت مدیره. پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و پیشنهاد درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیر منقول به نفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولو کرارا. تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای شرکت و صورتهای مالی مورد نیاز در مواعد مقرر قانونی و ارائه آن به بازرس قانونی و بورس و دیگر مراجع قانونی. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره بمنظور تصویب و تسلیم آن به مراجع ذیربط. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از مدنی و جزایی در کلیه مراجع در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل به توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13394588
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۴ , xxx مورخه ۱۶/۱/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصلاح ماده ۳۰ اساسنامه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: شرکت به وسیله‌ی هیئت مدیره‌ای مرکب از پنج عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله‌ی مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه‌ی آن‌ها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. تبصره: مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی البدل هیئت مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آن‌ها به جای اعضای اصلی، اقدام نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13394596
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۳ , xxx مورخه ۱۶/۱/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت کالا بازار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت توسعه تجارت داتام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت تجارت پایا طاها به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346528
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۱۱ , xxx مورخ ۵/۱۱/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/ ۰۶/ xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: اعضای اصلی: شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت خدمات مدیریت سرمایهء مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ اعضای علی البدل: شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت سرمایه گذاری هلال احمر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346543
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۵ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۴۸ , xxx مورخ ۲۷/۱۱/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد عبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای علی ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای مجید کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای هدایت دهقان منشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با امضاء یکی از دو سمت مذکور و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. همچنین امضاء مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید اجرای مصوبات هیئت مدیره و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام کلیه امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تدوین و پیشنهاد سازمان، آئین نامه‌ها و تهیه نمودار سازمانی و رویه‌های لازم برای شرکت. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و پیشنهاد مدیران آن به هیئت مدیره. اعمال اقدامات لازم به منظور آموزش و ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی. پیشنهاد تشکیل صندوقهای مطالعاتی و یا شرکت در تشکل‌های سایر شرکتها و ارائه نتایج بعمل آمده به هیئت مدیره. تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی بر اساس قیمت‌های معاملاتی بازار در هر مورد تا سقف پنج درصد سرمایه شرکت و مازاد بر آن در هر مورد با هماهنگی هیئت مدیره و طبق بخشنامه گروه توسعه ملی انجام خواهد_شد. پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت و عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و اجاره و معاوضه اموال منقول و غیر منقول بر اساس آیین نامه معاملات شرکت. تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و خدماتی موجه و نهایتا ارائه این گونه طرحها به هیئت مدیره برای تصویب. استخدام پرسنل جدید و تعیین حقوق و مزایا، عزل و نصب و پاداش پرسنل. اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی، بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه‌ها در داخل و خارج کشور و پرداخت حق عضویت آن حسب نیاز و ضرورت. پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری برای شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیر منقول به نفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولو کرارا. تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای شرکت و صورتهای مالی مورد نیاز در مواعد مقرر قانونی و ارائه آن هر شش ماه یکبار به بازرس قانونی و بورس. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره بمنظور تصویب و تسلیم آن به مراجع ذیربط. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از مدنی و جزایی در کلیه مراجع در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل به توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148061
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۷۸ , xxx مورخ ۹/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت رئیس هیأت مدیره جایگزین آقای فواد فتح الهی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای جواد عین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو موظف هیأت مدیره و مدیرعامل. آقای رضا آقا محمدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره. آقای هدایت دهقان منشادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هلال احمرایران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیأت مدیره وجایگزین آقای سیدحسن امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای ابوالفضل اسماعیل زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایهء مدار شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره جایگزین آقای ابوالفضل ملک محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx آقای سیدفخر الدین حیدری منش بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت کار آفرینان سبز خلیج فارس شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای فریدون رهنمای رودپشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیأت مدیره جایگزین آقای سعید خرقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. همچنین امضاء مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تفویض گردید. اجرای مصوبات هیئت مدیره و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام کلیه امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تدوین و پیشنهاد سازمان، آئین نامه‌ها و تهیه نمودار سازمانی و رویه‌های لازم برای شرکت. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و پیشنهاد مدیران آن به هیئت مدیره. اعمال اقدامات لازم به منظور آموزش و ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی. استخدام پرسنل جدید به پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیئت مدیره و حقوق و مزایای آنان در چارچوب آیین نامه‌های مصوب شرکت خواهد_بود. تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی بر اساس قیمت‌های معاملاتی بازار در هر مورد تا سقف پنج درصد سرمایه شرکت و مازاد بر آن در هر مورد با هماهنگی هیئت مدیره و طبق بخشنامه گروه توسعه ملی انجام خواهد_شد. پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت و عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول بر اساس آیین نامه معاملات شرکت. تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و خدماتی موجه و نهایتا ارائه این گونه طرحها به هیئت مدیره برای تصویب. پیشنهاد تشکیل صندوقهای مطالعاتی و یا شرکت در تشکل‌های سایر شرکتها و ارائه نتایج بعمل آمده به هیئت مدیره. اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی، بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه‌ها در داخل و خارج کشور و پرداخت حق عضویت آن حسب نیاز و ضرورت. پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری برای شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیرمنقول به نفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولو کرارا. تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای شرکت و صورتهای مالی مورد نیاز در مواعد مقرر قانونی و ارائه آن هر شش ماه یکبار به بازرس قانونی و بورس. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره بمنظور تصویب و تسلیم آن به مراجع ذیربط. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از مدنی و جزایی در کلیه مراجع در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل به توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668697
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰/ xxx مورخ ۲۴/ ۱۰/ xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازسال مالی منتهی به ۳۱/ ۶/ xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران ش م xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین ش م xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12533084
آگهی تغییرات شرکت توسعه وعمران شهرستان ميانه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۷/xxx۳ و برابر نامه شماره xxx۰,xxx مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به سال ۳۱/۰۳/xxx۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای علی قلی پور به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای هوشنگ توفیقی به کدملیxxxxxxxxx۴ و شرکت ساختمانی تابلیه (سهامی خاص) به شماره xxx۴۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای هوشنگ توفیقی به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای سید حسین مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای علیرضا آریامنش به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت صبا کندوان (بامسئولیت محدود) به شماره ثبتxxx۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای هاشم اصغری به کدملیxxxxxxxxx۳ و شرکت تعاونی چند منظوره پویش xxx میان به شماره ثبتxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی محمدرضانوروزی اقدم به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سیمان سازان (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۶۴ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی سید حسین مرتضوی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت میانراه کندوان بامسئولیت محدود به شماره ثبتxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی ناصر غنی زاده به کد ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبتی xxx۰۵ ـ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مسعود بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود بختیاری به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند روزنامه های اطلاعات و همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12372505
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري نيرو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۳۱/۵/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx.xxx.xxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل پرداخت نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۲مورخ ۹/۱۲/۹۳ بانک ملت شعبه اسلامبول و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۲۴/۵/۹۴ بانک ملت شعبه اسلامبول پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12266897
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۸/۴/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فؤاد فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت عضو و رئیس هیأت مدیره آقای جواد عین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو موظف هیأت مدیره و مدیرعامل آقای رضا آقا محمدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت توسعه نگاه پویا (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو موظف هیأت مدیره آقای سعید خرقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش (سهامی خاص) شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. همچنین امضاء مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12227731
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری نیرو سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ۱۱/۱۱/۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴انتخاب شد ند روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها شرکت تعیین گردیدند. اعضا اصلی هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت کارافرینان سبز خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت سرمایه گذاری هلال احمر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ا عضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ شرکت پارس تابلو به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563364
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۰/۳/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فواد فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای سید رضا نصر بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای جواد عین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بجای آقای عباس مظاهری بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای رضا آقا محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بجای آقای محمد بیگدلی بنمایندگی از شرکت توسعه نگاه پویابشماره ثبت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت عضو موظف هیئت مدیره آقای سید حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل ملک محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت مهندسی مهاب قدسبه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مجید خاموردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سعید خرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قرارداد ها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و همچنین امضا مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405971
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/xxx۲ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394470
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری نیرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد آگهی صادره به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۴/۱۰/xxx۲ نام و نام خانوادگی رئیس هیئت مدیره مجید خاموردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358421
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه‌ سهامی عام شماره ثبت ۸۹۷ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره به مورخه ۳۰/۷/۹۲ شرکت فوق ؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است:
۱ـ آقای سیروان امینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای محمد شیری بعنوان نماینده ی شرکت سرمایه گذاری نیرو ـ سهامی عام شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ در هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه جایگزین گردید.
۲ـ آقای محمد صادق جعفری شیخدر آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده ی جدید شرکت هوچستان ـ سهامی خاص شماره ثبت xxx۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به جای آقای آرمان جعفری شیخ در آبادی در هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه جایگزین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ سرپرست ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282758
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حسابهای سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱/۶/xxx۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بدین شرح انتخاب گردیدند:
ـ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو اصلی
ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت عضو اصلی
ـ شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت عضو اصلی
ـ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت عضو اصلی
ـ شرکت پارس تابلو (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت عضو اصلی
ـ آقای سعید خرقانی کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو اصلی
ـ شرکت مهندس مشاور مهاب قدس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت عضو اصلی
ـ شرکت تکاب زاینده رود شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت عضو علی البدل
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282759
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان محمد بیگدلی با کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت توسعه نگاه پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت عضو هیات مدیره،
سید حسین امینی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت عضو هیات مدیره و ابوالفضل ملک محمدی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت عضو هیات مدیره و سیدرضا نصر با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت عضو هیات مدیره و مجید خاموری با کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و عباس مظاهری با کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و سعید خرقانی با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.
و اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با امضاء یکی از دو سمت مذکور و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین امضاء مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944491
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه سهامی عام شماره ثبت ۸۹۷ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه به مورخه ۲۸/۷/۹۱ و هیئت مدیره به مورخه ۹/۸/۹۱ شرکت فوق ؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است:
۱. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲. شرکت سرمایه گذاری نیرو ـ سهامی عام ـ شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای محمد شیری به کد ملی ۳ ـ xxxxxx ـ xxx کدپستی xxx۱۶ ـ xxx۳۹ بسمت: عضو هیئت مدیره آقای هوشنگ توفیقی به کد ملی ۴ ـ xxxxxx ـ xxx کدپستی xxx۱۶ ـ xxx۱۹ بسمت: عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سید حسین مرتضوی به کد ملی ۳ ـ xxxxxx ـ xxx کدپستی xxx۷۳ ـ xxx۷۸ بسمت: عضو هیئت مدیره و نایب رئیس آقای میر احمد اسمعیلی به کد ملی ۱ ـ xxxxxx ـ xxx کدپستی xxx۱۶ ـ xxx۸۹ بسمت: عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره شرکت تابلیه ـ سهامی خاص ـ شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی آقای سعید کوچک به کد ملی ۱ ـ xxxxxx ـ xxx کدپستی xxx۶۱ ـ xxx۵۹ بسمت: عضو هیئت مدیره شرکت هوجستان ـ سهامی خاص ـ شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای آرمان جعفری شیخدرآبادی به کد ملی ۱ ـ xxxxxx ـ xxx کدپستی xxx۳۱ ـ xxx۶۶ بسمت: عضو هیئت مدیره آقای علیرضا آریامنش به کد ملی ۸ ـ xxxxxx ـ xxx کدپستی xxx۷۱ ـ xxx۴۶ بسمت: عضو هیئت مدیره و بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت صبا کندوان ـ با مسئولیت محدود ـ شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت تعاونی چند منظوره پویش xxx میانه ـ شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت: اعضاء علی البدل هیئت مدیره همگی بمدت ۲ سال تعیین شدند.
۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر مدیرعامل (هوشنگ توفیقی)، رئیس هیئت مدیره (میر احمد اسمعیلی) و نایب رئیس هیئت مدیره (سید حسین مرتضوی) همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه های اداری و کلیه اوراقی که بوجود آورنده تعهدات مالی نباشد با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
۴. هیئت مدیره اختیارات موضوع ماده ۴۶ اساسنامه شرکت را بشرح ذیل: بندهای دو، پنج، (با رعایت آیین نامه اداری و استخدامی شرکت)، هشت، نه (صرفا" واخواست اوراق تجاری) شانزده، هیجده، نوزده و سی و سه را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود.
۵. موسسه حسابرسی اطهر عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شماره ثبت xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و آقای مسعود هادیان به کد ملی ۵ ـ xxxxxx ـ xxx کدپستی xxx۵۷ ـ xxx۱۶ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ انتخاب شدند.
۶. روزنامه اطلاعات و جوان جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ سرپرست اداره ثبت میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9703479
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان میانه سهامی عام شماره ثبت ۸۹۷ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۷۷۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه به مورخه ۲۸/۷/۹۱ و هیئت مدیره به مورخه ۹/۸/۹۱ شرکت فوق ؛ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است:

۱. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.

۲. شرکت سرمایه گذاری نیرو‌ـ سهامی عام‌ـ شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای محمد شیری به کد ملی ۳‌ـ xxxxxx‌ـ xxx کدپستی xxx۱۶‌ـ xxx۳۹ بسمت: عضو هیئت مدیره آقای هوشنگ توفیقی به کد ملی ۴‌ـ xxxxxx‌ـ xxx کدپستی xxx۱۶‌ـ xxx۱۹ بسمت: عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سید حسین مرتضوی به کد ملی ۳‌ـ xxxxxx‌ـ xxx کدپستی xxx۷۳‌ـ xxx۷۸ بسمت: عضو هیئت مدیره و نایب رئیس آقای میر احمد اسمعیلی به کد ملی ۱‌ـ xxxxxx‌ـ xxx کدپستی xxx۱۶‌ـ xxx۸۹ بسمت: عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره شرکت تابلیه‌ـ سهامی خاص‌ـ شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی آقای سعید کوچک به کد ملی ۱‌ـ xxxxxx‌ـ xxx کدپستی xxx۶۱‌ـ xxx۵۹ بسمت: عضو هیئت مدیره شرکت هوجستان‌ـ سهامی خاص‌ـ شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای آرمان جعفری شیخدرآبادی به کد ملی ۱‌ـ xxxxxx‌ـ xxx کدپستی xxx۳۱‌ـ xxx۶۶ بسمت: عضو هیئت مدیره آقای علیرضا آریامنش به کد ملی ۸‌ـ xxxxxx‌ـ xxx کدپستی xxx۷۱‌ـ xxx۴۶ بسمت: عضو هیئت مدیره و بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت صبا کندوان‌ـ با مسئولیت محدود‌ـ شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت تعاونی چند منظوره پویش xxx میانه‌ـ شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت: اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره همگی بمدت ۲ سال تعیین شدند.

۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر مدیرعامل (هوشنگ توفیقی)، رئیس هیئت مدیره (میر احمد اسمعیلی) و نایب رئیس هیئت مدیره (سید حسین مرتضوی) همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های اداری و کلیه اوراقی که بوجود آورنده تعهدات مالی نباشد با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.

۴. هیئت مدیره اختیارات موضوع ماده ۴۶ اساسنامه شرکت را بشرح ذیل: بندهای دو، پنج، (با رعایت آیین نامه اداری و استخدامی شرکت)، هشت، نه (صرفا" واخواست اوراق تجاری) شانزده، هیجده، نوزده و سی و سه را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود.

۵. موسسه حسابرسی اطهر عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شماره ثبت xxx۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و آقای مسعود هادیان به کد ملی ۵‌ـ xxxxxx‌ـ xxx کدپستی xxx۵۷‌ـ xxx۱۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ انتخاب شدند.

۶. روزنامه اطلاعات و جوان جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ انتخاب شدند.

سرپرست اداره ثبت میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 752507
آگهی تغییرات در شرکت احیای اراضی کوثرسهامی خاص به شماره ثبت۱۲۸۵۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۱۹۶۲۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ و ۱/۷/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: فرهاد امیرحسنی به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای محمد شیری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضا مدیرعامل باتفاق امضا مصطفی معصوم تبریزی و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره و در غیاب نامبردگان یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و امضا مصطفی معصوم تبریزی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد محل شرکت به تهران م ونک بزرگراه شهید حقانی خ علامه شهیدی (دیدار جنوبی) ک سپهر پ ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10724262
آگهی تغییرات در شرکت احیای اراضی کوثر سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۸۵۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۱۹۶۲۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ و ۱/۷/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: فرهاد امیرحسنی به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای محمد شیری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضا مدیرعامل باتفاق امضا مصطفی معصوم‌تبریزی و در غیاب ایشان رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب نامبردگان یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و امضا مصطفی معصوم‌تبریزی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد محل شرکت به تهران م ونک بزرگراه شهید حقانی خ علامه شهیدی (دیدار جنوبی) ک سپهر پ ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 688621
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروسهامی عام بشماره ثبت۱۲۲۴۴۷و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۳/۹۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از ۲ نفر فوق الذکر و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و جاری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. فرهاد فرهمند به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تکاب زاینده رود به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به جای شرکت لازک خلیج فارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. فرهاد امیرحسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. سعید خرقانی به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل ملک محمدی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و محمد بیگدلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت دبیر هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نگاه پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. فرهاد امیرحسینی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10066240
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از ۲ نفر فوق الذکر و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و جاری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. فرهاد فرهمند به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تکاب زاینده رود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به جای شرکت لازک خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. فرهاد امیرحسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. سعید خرقانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل ملک محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و محمد بیگدلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت دبیر هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. فرهاد امیرحسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را به شرح صورتجلسه تعیین و تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543939

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نیرو
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر زا در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحضه نیابد. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و تونایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. سرمایه گذاری در مسکوکات: فلزات گران بها گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ـ سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها و موسسات با صندوق های سرمایه گذاری با طرف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوف سرمایه گذاری سرمایه تدبیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحضه بیابد. سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری ـ تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ـ تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبیل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11808749
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری نیرو سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: سرمایه‌گذاری در سهام سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه پذیر زا در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحضه نیابد. سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و تونایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. سرمایه‌گذاری در مسکوکات: فلزات گران‌بها گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ـ سرمایه‌گذاری در سهام سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها و موسسات با صندوق‌های سرمایه‌گذاری با طرف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوف سرمایه‌گذاری سرمایه تدبیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحضه بیابد. سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ـ تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ـ تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11814385
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۲۴۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10393372
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۰ محمدعلی احمدزاد اصل به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل ملک محمدی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مصطفی معصوم تبریزی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت مدیرعامل و محمد بیگدلی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و سعید مقدم فر به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندکی از شرکت لازک خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و سید حسین امینی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ همگی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از دو سمت مذکور و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت عدم حضور مدیرعامل در شرکت ایشان می‌تواند مکاتبات اداری را به یکی از مدیران تفویض نماید. ماده ۴۲ اساسنامه و اجرای بندهای ماده ۳۷ به مدیرعامل تفویض گردید. محل شرکت به میدان ونک بلوار شهید حقانی خ دیدار جنوبی کوچه سپر پ ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10723795
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری نیرو سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۲۴۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح‌ اندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود صالح‌آبادی به ش‌ملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید خرقانی به ش‌ملیxxxxxxxxx۷ و شرکت مهاب قدس به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ و سعید مقدم‌فر به ش‌ملیxxxxxxxxx۴ و شرکت پارس تابلو به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx و شرکت لازک خلیج فارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به سمت اعضای اصلی و شرکت کارآفرینان سبز خلیج‌فارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ و شرکت تکاب زاینده‌رود به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به سمت اعضاء علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10509720
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۸۹/ ت ۳۲ مورخ ۷/۷/۸۹ مربوط به شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ اعلام می‌دارد نوع شرکت سهامی عام صحیح می‌باشد بدینوسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9833088
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۹/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۶/۸۹ واصل گردید: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10080937
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات