سرمایه گذاری نوین اندیشان

شرکت سرمایه گذاری نوین اندیشان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101448040
5
افراد
2
آگهی‌ها
100833
شماره ثبت
1372/8/18
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری نوین اندیشان

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری نوین اندیشان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10728067
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نوین اندیشان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۰۸۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۸۰۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. علی‌اصغر نجفی‌مهری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون سامانه به کدملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریبرز عسکری به کدملی xxxxxxxxx۴ و مسعود خواص‌صفت به کدملی xxxxxxxxx۵ و ابراهیم واعظی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۹ و نوید عسکری به کدملی xxxxxxxxx۱ و حجت‌اله اثنی‌عشری به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۸۹ فریبرز عسکری به سمت رئیس هیئت‌مدیره، مسعود خواص‌صفت به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، ابراهیم واعظی‌پور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11222225
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نواندیشان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۰۰۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۸۰۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ بتصویب رسید. علی‌اصغر نجفی‌مهری به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون سامانه به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات