گروه مپنا

شرکت گروه مپنا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101431259 ()
46
افراد
44
آگهی‌ها
99134
شماره ثبت
1372/5/25
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(منقضی) با عنوان طرح و ساخت صنعتی از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1393/11/13 انقضا 1395/12/9
مجوز(منقضی) با عنوان مشاور از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1397/4/11 انقضا 1398/2/14
مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1397/11/14 انقضا 1401/11/15

اشخاص گروه مپنا

در این بخش تمامی اشخاصی که در گروه مپنا دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
حمید زرگر پور
حمید زرگر پور
از 1390/5/20
محمد بهزاد
محمد بهزاد
از 1390/5/20
مسعود گشته
مسعود گشته
از 1390/5/20
عباس علی آبادی
عباس علی آبادی
رییس هییت مدیره از 1390/5/20
عبدالمجید رجبی
عبدالمجید رجبی
از 1390/5/20
علی‌رضا خجسته
علی‌رضا خجسته
از 1392/5/16
با امضا هدایت اله طاهری
با امضا هدایت اله طاهری
از 1390/4/15
مدیر امور مالی کامران قاصدی علمداری
مدیر امور مالی کامران قاصدی علمداری
از 1390/4/15
خلیل پارسا
خلیل پارسا
از 1390/4/15
مسعود صالح آبادی
مسعود صالح آبادی
بازرس علی‌البدل از 1390/4/15
مسعود شکیبا
مسعود شکیبا
از 1390/4/15
علی‌رضا یزدی زاده
علی‌رضا یزدی زاده
از 1390/4/15
محمود جنتیان
محمود جنتیان
از 1390/2/28
کاوه ذهبی
کاوه ذهبی
از 1390/2/28
امیر مسعود امینی
امیر مسعود امینی
از 1390/2/28
محمد ابراهیم مصلی
محمد ابراهیم مصلی
از 1390/2/28
عباس هشی
عباس هشی
بازرس علی‌البدل از 1389/4/22
سید محمد هاشمی
سید محمد هاشمی
عضو هییت مدیره از 1393/12/2
علی اصغر جعفریان سورکی
علی اصغر جعفریان سورکی
بازرس اصلی از 1393/12/2
محمد صادق قاضی زاده
محمد صادق قاضی زاده
رییس هییت مدیره از 1393/12/2
جواد بریجانیان
جواد بریجانیان
بازرس علی‌البدل از 1393/12/2
منصور فتحعلی
منصور فتحعلی
از 1393/12/2
محمدرضا نوری
محمدرضا نوری
از 1394/2/1
جعفر جولا
جعفر جولا
از 1394/3/20
کیهان کاوسی چاهک
کیهان کاوسی چاهک
از 1394/3/20
رضا بختیاری کشکجانی
رضا بختیاری کشکجانی
از 1394/3/20
علی اسلامی بیدگلی
علی اسلامی بیدگلی
عضو هییت مدیره از 1395/9/9
سیروس شمس
سیروس شمس
از 1395/9/9
مهدی اسلامی بیدگلی
مهدی اسلامی بیدگلی
از 1395/9/9
عزیزاله حاجی ولیئی
عزیزاله حاجی ولیئی
عضو هییت مدیره از 1395/9/9
مسعود بحرانی
مسعود بحرانی
عضو هییت مدیره از 1395/9/9
فیروزه سالارالدینی
فیروزه سالارالدینی
از 1395/9/9
سید علی بنی هاشمی
سید علی بنی هاشمی
نایب رییس هییت مدیره از 1395/9/9
حسن طاعتی کاشانی
حسن طاعتی کاشانی
از 1395/9/9
فردین پیرایش
فردین پیرایش
از 1395/9/9
علی سنگینیان
علی سنگینیان
از 1395/9/9
محمدعلی وحدتی
محمدعلی وحدتی
عضو هییت مدیره از 1395/9/9
محمد عبداللهی
محمد عبداللهی
نایب رییس هییت مدیره از 1395/9/9
محمد اولیا
محمد اولیا
از 1396/4/27
حمیدرضا منصوری
حمیدرضا منصوری
از 1396/4/27
قدرت اله شهبازی
قدرت اله شهبازی
بازرس علی‌البدل از 1396/4/27
شاهپور مظفری گودرزی
شاهپور مظفری گودرزی
نایب رییس از 1396/10/12
نریمان مطهری
نریمان مطهری
از 1396/10/12
محسن میرزایی
محسن میرزایی
عضو هییت مدیره از 1396/10/12
رضا جواهری
رضا جواهری
از 1396/10/12
هوشنگ فلاحتیان
هوشنگ فلاحتیان
عضو هییت مدیره از 1397/5/9

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14579148
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۷ و به موجب مجوز شماره xxx۱۳ مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته_است . ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14445966
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ به استناد مجوز شماره xxx۶۳ مورخ ۰۷/۰۷/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای هوشنگ فلاحتیان به شماره کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14349099
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx۶۷ مورخ ۶/۹/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۱/xxx۷ به تصویب رسید .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14291526
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ و مجوز xxx۶۳ مورخه ۷/۷/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر (به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱) ا به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14097911
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷ مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ سازمان خصوصی سازی و مجوز‌های شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۰۵/۰۲/xxx۷ و شماره xxx۳۱ / xxx مورخ ۰۸/۰۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول اردیبهشت ماه هر سال آغاز و در پایان فروردین ماه سال بعد خاتمه می‌یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰۰ ریال منقسم به ۲۰ میلیارد سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980284
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس علی آبادی به شماره کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و آقای علیرضا خجسته وهاب زاده به شماره کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ وآقای جعفر جولا به شماره کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ وآقای محمد علی وحدتی به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند آقای عباس علی آبادی ش. م xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل وآقای محمد علی وحدتی ش. م xxxxxxxxx۱ نماینده سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور از جمله: چک، سفته، سپردن تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی و نظایر آن، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا با امضاء دو تن از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و پرداخت وجه چک با مبالغ بیش از دویست میلیون ریال با برگ تأییدیه پرداخت انجام پذیرد. ضمنا امضای کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796920
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه ناوگان ریلی مپنا درتاریخ ۱۲/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام امورحمل ونقل ریلی –راهبری وبهره برداری از انواع ووسائط نقلیه ریلی - سیر وحرکت قطارهای باری ومسافری - خریدوفروش واجاره انواع لکوموتیو - تعمیرونگهداری وبازسازی ونوسازی انواع آلات ناقله ریلی - خریدوفروش وتامین قطعات یدکی وتجهیزات مورد نیازناوگان وسائط نقلیه ریلی –احداث ایجادومدیریت دپوهای نگهداری فنی - فعالیت‌های مهندسی ومطالعاتی ومشاوره‌ای مرتبط بافعالیت شرکت - هرگونه فعالیت مجازبازرگانی داخلی وخارجی - دریافت وام وتسهیلات ارزی وریالی – شرکت در مناقصات ومزایده‌های داخلی وخارجی –واردات وصادرات وخریدوفروش کلیه کالاهای مجازبازرگانی –مشارکت با شرکتهای داخلی وخارجی درراستای اهداف وفعالیت‌های شرکت انجام موضوع فعالیت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - میرداماد - خیابان قدوسی - بلوار میرداماد - پلاک xxx - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به موجب گواهی با نکی شماره xxx/xxx۵/۳۵ مورخ ۲۸/۹/۹۶ نزد بانک تجارت شعبه مپنا کد xxx۵ توسط سهامداران پرداخت گردید. اعضا هیئت مدیره و مدیران: آقای نریمان مطهری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ با نمایندگی رضا جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی شاهپور مظفری گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی محسن میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآورشرکت ازقبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی واوراق عادی و اداری شرکت باامضای مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضای دونفرازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت راده به شماره ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13685083
آگهی تغییرات صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۵۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۹۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴/ ص/ xxx۶ مورخ ۱۴/۶/۹۶ دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری صندوق نو آوری و شکوفایی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای قدرت اله شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. صورت‌های مالی منتهی به اسفند ماه xxx۵ مورد تائید و تصویب قرار گرفت. اعضا هیئت مدیره به شرح زیر به مدت دو سال تعیین شدند: پژوهشگاه نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ با نمایندگی آقای محمدصادق قاضی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (نماینده اول دولت معرفی وزارت علوم تحقیقات و فناوری) شرکت گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ با نمایندگی آقای محمد اولیاء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی حمیدرضا منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده دوم آقای علیرضا یزدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13681512
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت سرمایه گذاری استان گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567203
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۶۵/۴۱ مورخ ۲۲/۵/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنانه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13290410
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/xxx۵ و باستناد مجوز به شماره xxx۴۱/۴۱ مورخ ۰۶/۱۱/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. • امضاء کلیه مکاتبات اداری در جهت تأمین اهداف شرکت. • نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. • تصویب روش‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های داخلی شرکت. (باستثناء آیین نامه‌های معاملات، مالی). • اعطاء یا قبول نمایندگی و حسب مورد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر منطقه از ایران. • نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت (به استثنای اعضای هیئت مدیره)، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی بازنشستگی و مستمری وراث آنها. • افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر و مسدود کردن آن در صورت لزوم. • دریافت مطالبات، پرداخت دیون شرکت. • انجام هر گونه معامله با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره و جدول تفویض اختیارات و ضوابط و مقررات داخلی شرکت. • اتخاذ تصمیم (تصویب مبلغ) در مورد معاملات شرکت اعم از خرید، فروش و یا اجاره، تا سقف یکصد میلیارد ریال یا معادل ارزی آن و پیشنهاد بالاتر از آن جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره شرکت. • نمایندگی سهام شرکت در کلیه شرکتها و مؤسساتی که شرکت در آنها سرمایه گذاری می‌نماید و تعیین نمایندگان شرکت، جهت حضور در مجامع عمومی و همچنین عضویت در هیئت مدیره شرکتهای سرمایه پذیر. • دریافت، تقلیل و آزاد سازی ضمانتنامه‌های دیگران نزد شرکت و ضبط آن به نفع شرکت در صورت لزوم. • واگذاری تسهیلات به شرکتهای گروه مپنا، تا سقف پنجاه میلیارد ریال و پیشنهاد بالاتر از آن جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره شرکت. • اقدام به سپرده گذاری وجوه مازاد شرکت نزد بانکها یا خرید اوراق مشارکت و نظایر آن به نام شرکت به منظور تحصیل درآمد متعلقه با رعایت صرفه و صلاح شرکت. • تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکت‌ها و مؤسسه‌های رسمی و درخواست اخذ هر نوع استقراض تا سقف پانصد میلیارد ریال، با رعایت مقررات ماده (۳) اساسنامه حاضر. (استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت، منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود.) • اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی، اعم از بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور و همچنین دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی و اداری مانند هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و کمیسیونهای شهرداری و مراجع حل اختلافات مالیاتی و شوراهای حل اختلاف عمومی و اختصاصی و امثال آن در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی، در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی نامبرده، اعم از بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، ضابطین دادگستری، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام و واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تغییر آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و اخذ محکوم به و بطور کلی کلیه اختیاراتی که لازمه شرکت در دادرسی است. • دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه. • اجرای مصوبات هیئت مدیره. • تهیه خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به هیئت مدیره. • تهیه ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. ضمنا هیئت مدیره مصوبه تفویض اختیارات مالی هیئت مدیره به مدیرعامل و سایر مدیران شرکت به شماره xxx/xxx۸ ۸۶/۱۳ مورخ ۸۶/۰۸/۱۹ و مصوبات مربوط به اصلاحیه این مصوبه را همچنان نافذ اعلام نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13216860
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس علی آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمد عبداللهی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره. آقای محمد علی وحدتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای جعفر جولا به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای رضا بختیاری کشکجانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیأت مدیر انتخاب گردیدند امضاهای مجاز، کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهد آور از جمله: چک، سفته، سپردن تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی و نظایر آن، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و پرداخت طی چک با برگ تأییدیه پرداخت با مبالغ بیش از دویست میلیون ریال انجام می‌پذیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183954
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164394
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا درتاریخ ۰۹/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری منابع مالی لازم از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و اختصاص این منابع مالی به منظور ساخت پروژه صندوق، مشخصات، مراحل و زمان بندی و هزینه‌های اجرای پروژه در امیدنامه و طرح توجیهی پروژه مندرج است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران خ ولیعصر بالاتر از میرداماد خ قبادیان پلاک ۳۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه صندوق: ۵ میلیارد ریال مشتمل بر xxxxxx واحد سرمایه گذاری بانام هرواحد به ارزش اسمی xxx۰۰ ریال موسسین: شرکت گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ تعداد واحدهای سرمایه گذاری xxxxxx شزکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ تعدادواحدهای سرمایه گذاری xxx۰ ارکان صندوق:: مدیر صندوق به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی کدملی xxxxxxxxx۸ از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ متعهدپذیره نویس به نمایندگی علی سنگینیان کدملی xxxxxxxxx۱ از شرکت تامین سرمایه امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بازارگردان به نمایندگی علی سنگینیان از شرکت تامین سرمایه امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ناظر فنی به نمایندگی فردین پیرایش کدملی xxxxxxxxx۳ از شرکت مهندسی مسینان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ متولی به نمایندگی حسن طاعتی کدملی xxxxxxxxx۱ از شرکت تامین سرمایه آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ حسابرس به نمایندگی سیروس شمس کدملی xxxxxxxxx۸ از موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ اعضای هیات مدیره صندوق بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت گروه مپنا به نمایندگی خلیل بهبهانی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیات مدیره و شرکت تولید برق عسلویه مپنا به نمایندگی سیدعلی بنی هاشمی کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره وشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیات مدیره و شرکت تولید برق توس مپنا به نمایندگی مسعود بحرانی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت تولید برق سنندج به نمایندگی عزیز اله حاجی ولئی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیات مدیره تعیین شدند صاحبان امضای مجاز صندوق براساس اسناد تعهدآور و مکاتبات عادی و اداری به شرح ذیل میباشد: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور از جانب صندوق (به استثنای دستورات پرداخت وجه نقد که با امضای نماینده صاحب امضای مدیر و متولی خواهد_بود) با امضای آقای علی اسلامی بیدکلی به همراه یکی از سایراعضای هیات مدیره صندوق با مهر صندوق معتبر است همچنین کلیه دستورات پرداخت وجه نقدو نحوه صدور دستورات پرداخت با امضای دو نفر از سه نفر آقایان علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ومهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم فیروزه سالار الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و بامهر صندوق معتبر است سایر مکاتبات اداری وعادی باامضای خانم فیروزه سالارالدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهر صندوق معتبر میباشد اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین گردید بموجب مجوز شماره xxx۲۵/xxx مورخ ۸/۸/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12206359
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شركت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان عضو هیات مدیره بجای آقای علیرضا خجسته وهاب زاده برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12206382
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شركت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، سپردن تعهد ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری و نظایر آن تا سقف مبلغ پنج میلیارد ریال را با امضاء آقای محسن میرزایی به اتفاق مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء آقای محسن میرزایی به اتفاق آقای ابوالفضل عسگری یا آقای علی نورالهی و پرداخت طی چک با مبالغ بیش از دویست میلیون ریال را با برگ تأییدیه پرداخت مورد تصویب قرار داد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12336423
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردد: تصویب روش ها، دستورالعمل ها و پیشنهاد و ارائه آیین نامه های داخلی شرکت جهت طرح و تصویب درهیأت مدیره. • پیشنهاد اعطاء یا قبول نمایندگی و حسب مورد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر منطقه از ایران جهت طرح و تصویب در هیأت مدیره. • نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه (به استثناء مدیران ارشد، معاونین و مدیران عامل گروه و همچنین اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای سرمایه پذیر گروه) تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی بازنشستگی و مستمری وراث آنها. • افتتاح هر نوع حساب و استفاده ار آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر، و مسدود کردن آن در صورت لزوم. • دریافت مطالبات، پرداخت دیون شرکت مطابق با آیین نامه های مالی و معاملاتی. • انجام هر گونه معامله با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس مصوبات هیأت مدیره. • پیشنهاد تعیین نمایندگان شرکت جهت حضور در مجامع عمومی، عضویت در هیأت مدیره شرکتهای سرمایه پذیر و همچنین نمایندگی سهام شرکت در کلیه شرکتها و موسساتی که شرکت در آنها سرمایه گذاری می کند جهت طرح و تصویب در هیأت مدیره. • دریافت، تقلیل و آزاد سازی ضمانتنامه های دیگران نزد شرکت و ضبط آن به نفع شرکت در صورت لزوم. • واگذاری تسهیلات به شرکتهای گروه مپنا پس از طرح و تصویب در هیأت مدیره شرکت. • اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی، اعم از بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور و همچنین دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی و اداری مانند هیأت های تشخیص و حل اختلاف و کمیسیون های شهرداری و مراجع حل اختلافات مالیاتی و شوراهای حل اختلاف عمومی و اختصاصی و امثال آن در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و. .. شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی، در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی نامبرده، اعم از بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، ضابطین دادگستری، قضات تحقیق رو استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام و واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا قبل از ختم مذاکرات و انکار و تردید اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تغییر آنها و معرفی بدهکار و. ... و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و اخذ محکوم به و بطور کلی کلیه اختیاراتی که لازمه شرکت در دادرسی است. • اجرای مصوبات هیأت مدیره. • تهیه خلاصه صورد دارایی و دیون شرکت پس از انتضای سال مالی و ارایه آن به هیأت مدیره. • تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. • تهیه ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارایه آن به هیأت مدیره. • پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و بودجه های اصلاحی حسب مورد جهت طرح و تصویب در هیأت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12330959
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا سهامی عام به‌شماره‌ثبت۹۹۱۳۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دایا رهیافت بشناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود بشناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شد. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232223
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا سهامی‌عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس علی آبادی به شماره کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا نوری به شماره کدملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ رئیس هیئت مدیره ـ آقای کیهان کاوسی چاهک به شماره کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ عضو هیئت مدیره ـ آقای جعفر جولا به شماره کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ عضو هیئت مدیره ـ آقای رضا بختیاری کشکجانی به شماره کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه قرارداد ها، اسناد و اوراق تعهدآور از جمله: چک، سفته، سپردن تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست آوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و پرداخت وجه چک با مبالغ بیش از دویست میلیون ریال با برگ تاییدیه پرداخت انجام پذیرد. ضمناً امضای کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12210104
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

شرکت سرمایه گذاری استان گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹
شرکت مدیریت سرمایه کرامت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴
شرکت بین المللی تدبیر توسعه سرمایه رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12044458
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی درتاریخ ۰۲/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۱۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: ـ اعطای تسهیلات اعتباری یا تخصیص یارانه سود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای: الف ـ اجرای طرحهای پژوهشی و فناوری. ب ـ اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرحهای به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری. پ ـ برای تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید. ـ تأمین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای پژوهشی و فناوری. ـ مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی فعال در سرمایه گذاری در امور طراحی و ساخت تولیدات و تجهیزات برق و تولید توزیع برق کشور. ـ تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهای پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد، در ازای دریافت درصد مشخصی از کل رقم قرارداد و وصول مطالبات طرح به انضمام خسارت ناشی از دیرکرد، به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرحها. ـ صدور ضمانت نامه های مورد نیاز مؤسسات پژوهشی و فناوری بخش غیردولتی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرحهای پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانتهای لازم از محقق. تبصره: طرح پژوهشی و فناوری غیردولتی طرحی است که اجرای آن موجب افزایش اندوخته های علمی و فنی و یا موجب استفاده از اندوخته های علمی و فنی برای طراحی یا ابداع روشها و کاربردهای نوین گردد. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی موسسه: تهران ـ شهرک قدس ـ انتهای بلوار شهید دادمان ـ پژوهشگاه نیرو، کدپستی xxx۱۱ ـ xxx۶۵ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء:. پژوهشگاه نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای محمد صادق قاضی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه.. شرکت گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی آقای عباس علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه.. شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی آقای سید محمد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. اولین مدیران موسسه:. پژوهشگاه نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای محمد صادق قاضی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۲. شرکت گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی آقای عباس علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ۳. شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی آقای سید محمد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و ۴. آقای منصور فتحعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء و اعضاء هیئت مدیره)، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چکها و اوراق مالی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر مؤسسه و سایر اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر مؤسسه معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی اصغر جعفریان سورکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد بریجانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. به موجب نامه شمارة xxx۲۴/۳ مورخة ۲۸/۵/۹۳ دفتر برنامه ریزی امور فناوری معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نامه شمارة xxxxxx,xxx مورخة ۲۲/۶/xxx۳ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و نامة شمارة xxxxxx مورخة ۷/۷/xxx۳ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561714
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد ـ موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس ش م xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین ش م xxxxxxxxx۱۱را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ـروزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571766
آگهی اصلاحی تاسیس شعبه شرکت گروه مپنا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
پیرو آگهی تاسیس شعبه منتشره در روزنامه رسمی به شماره xxxxxx/۴۱ مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ «صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳» صحیح می باشد، لذا مراتب به نحو فوق اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561944
آگهی تاسیس شعبه شرکت گروه مپنا سهامی عام شماره ثبت ۹۹۱۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۳/xxx۳، شعبه ای از شرکت در جزیره کیش به نشانی: بلوار اندیشه، خیابان کمیل، نبش مقداد، ساختمان دوریس، طبقه همکف، واحد یک، کدپستی xxxxxxxxx۴ تاسیس گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516253
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۰۳/۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد شعبه شرکت در واحد ثبتی جزیره کیش به آدرس: جزیره کیش ـ بلوار اندیشه ـ خیابان کمیل ـ نبش مقداد ـ ساختمان دوریس ـ طبقه همکف ـ واحد یک ـ کد پستی: xxxxxxxxx۴ تاسیس گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471521
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا سهامی‌عام شماره ثبت ۹۹۱۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/xxx۳ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۲۵/۸/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۶/۲/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۹ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۰ منقسم به xxx/xxx/xxx/۱۰ سهم xxx/۱ ریالی با نام عادی از محل آورده نقدی طی گواهی بانک تجارت شعبه اکو کد xxx۰ به شماره ۳۵/xxx۷ مورخ ۱۵/۲/xxx۳ تأمین گردیده و تماماً پرداخت شده می باشد افزایش یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ .............. تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224074
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباس علی آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. و آقای حمید زرگرپور به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نیرو ترانس به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. و آقای علیرضا خجسته وهاب زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به عنوان عضو هیات مدیره. و آقای مسعود گشته به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری طلوع فجر طوس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیات مدیره. و آقای عبدالمجید رجبی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیات مدیره.
۲ـ کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک سفته سپردن تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت و خواست اوراق تجارتی و نظایر آن با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و پرداخت طی چک با برگ تاییدیه پرداخت با مبالغ بیش از دویست میلیون ریال انجام پذیرد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224090
آگهی تغییرات شرکت گروه مپنا سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ ـ شرکت سرمایه گذاری استان تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ ـ شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ ـ شرکت نیرو ترانس به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ ـ شرکت سرمایه گذاری طلوع فجر طوس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189228
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایرام مپنا با مسئولیت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نام شرکت به ''گروه مپنا'' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 596156
آگهی افزایش سرمایه شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ـ مپنا سهامی عام بشماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۸۵ و هیئت مدیره مورخ های ۱۷/۸/۹۰ و ۱۰/۱۰/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۷ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۹ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۹ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۸ ریال بموجب گواهی های شماره xxx/xxx۰/۳۵ مورخ ۸/۹/۹۰ و xxx/xxx۵/۳۵ مورخ ۱۳/۹/۹۰ بانک تجارت شعبه مپنا مرکزی واکو پرداخت گردیده است. ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۱/۲/xxx۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11358347
آگهی افزایش سرمایه شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ـ مپنا سهامی عام بشماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۰/۸۵ و هیئت‌مدیره مورخ‌های ۱۷/۸/۹۰ و ۱۰/۱۰/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۷ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۹ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۹ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۸ ریال بموجب گواهی‌های شماره xxx/xxx۰/۳۵ مورخ ۸/۹/۹۰ و xxx/xxx۵/۳۵ مورخ ۱۳/۹/۹۰ بانک تجارت شعبه مپنا مرکزی واکو پرداخت گردیده است. ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۱/۲/xxx۱ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464859

آگهی تصمیمات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی
ایران مپنا سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۴
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹
به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۰/۵/۹۰ عباس علی آبادی به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ بسمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و حمید زرگر پور به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد بهزاد به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مدیریت تولید برق بعثت به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ و مسعود گشته به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ و عبدالمجید رجبی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ بسمت اعضای هیات مدیره انتخاب و کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته سپردن تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی و نظایر آن با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و پرداخت طی چک با برگ تائیدیه پرداخت با مبالغ بیش ازxxx/xxx/xxx ریال انجام می پذیرد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10407022
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۰/۵/۹۰ عباس علی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و حمید زرگر پور به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد بهزاد به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مدیریت تولید برق بعثت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و مسعود گشته به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و عبدالمجید رجبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت اعضای هیات مدیره انتخاب و کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته سپردن تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی و نظایر آن با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و پرداخت طی چک با برگ تائیدیه پرداخت با مبالغ بیش از xxx/xxx/xxx ریال انجام می‌پذیرد. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11657067
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا سهامی عام ثبت شده به شماره۹۹۱۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت مدیریت تولید برق بعثت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت سرمایه‌‌گذاری استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10426302
آگهی تصمیمات شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه ۲ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۳۴۶۰ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۰ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: محمود جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و محمد ابراهیم مصلی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و عباس علی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و امیر مسعودامینی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و کاوه ذهبی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۰ محمود جنتیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد ابراهیم مصلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10287149
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۵۲۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۰۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که درتاریخ ۲۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و مسعود صالح آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: عباس علی ابادی به کدملی xxxxxxxxx۲ و حمید زرگرپور به کدملی xxxxxxxxx۸ و خلیل پارسا به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۰ عباس علی ابادی بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود شکیبا به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خلیل پارسا بسمت مدیرعامل و علیرضا یزدی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا پرتو و حمید زرگرپور به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل یا اعضاء هیئت مدیره امضاء چکها به شرح ذیل خواهدبود. چکها و اوراق بهادار تا سقف xxx/xxx/xxx ریال با امضاء مدیر امور مالی کامران قاصدی علمداری به کدملی xxxxxxxxx۱ و مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و چکها و اوراق بهادار تا سقف مبلغ xxx/xxx/xxx ریال با امضاء هدایت اله طاهری به کدملی xxxxxxxxx۵ و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهدبود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10409295
آگهی تصمیمات شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه ۲ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۷۸۲
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/۹۰ محمود جنتیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و محمدابراهیم مصلی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و عباس علی آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و امیرمسعود امینی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و کاوه ذهبی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ محمود جنتیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدابراهیم مصلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10939858
آگهی تصمیمات شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا توسعه ۲ سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۳۴۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۸۷۸۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۲/۹۰ محمود جنتیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و محمدابراهیم مصلی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و عباس علی‌آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و امیرمسعود امینی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و کاوه ذهبی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ محمود جنتیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدابراهیم مصلی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11550476
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۹۱۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۴/۸/۸۹ محمد بهزاد به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به جای محمود جنتیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مدیریت تولید برق بعثت به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11152361
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا سهامی عام ‌به شماره ثبت ۹۹۱۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10360178
آگهی تصمیمات در شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا سهامی عام بشماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۸۸ کلیه قراردادها اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک سفته سپردن تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی و نظایر آن با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10498509
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۸۸ اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12027705
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت پروژه‌ های نیروگاهی ایران مپنا سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۸۸ عباس علی‌آبادی بسمت رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل و حمید زرگرپور بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و مسعود گشته و محمود جنتیان و موسی رفان بسمت اعضای هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند..

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10602856
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران سهامی عام به شماره ثبت۹۹۱۳۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۶/۸۸ موسی رفان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمود جنتیان به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت تولید برق بعثت به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود گشته به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری سهام عدالت به سمت عضو هیئت‌مدیره و عباس علی‌آباد به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران توانیر به سمت عضو هیئت‌مدیره و حمید زرگرپور بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات