سرمایه گذاری غدیر

شرکت سرمایه گذاری غدیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101306234 ()
31
افراد
43
آگهی‌ها
86180
شماره ثبت
1370/7/24
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری غدیر

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری غدیر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
نسیم صادقی
نسیم صادقی
از 1390/10/4
سید نظام الدین سجادی
سید نظام الدین سجادی
از 1390/10/4
علی‌رضا عیدی مراد
علی‌رضا عیدی مراد
از 1390/10/4
احمد فیاض بخش
احمد فیاض بخش
از 1390/10/4
خسرو صداقت
خسرو صداقت
از 1390/10/4
رحیم اسماعیلی دانا
رحیم اسماعیلی دانا
از 1390/12/22
حجت اله صیدی
حجت اله صیدی
از 1390/12/22
غلامعلی کیانی
غلامعلی کیانی
از 1390/12/22
مهدی فتاحی
مهدی فتاحی
از 1390/12/22
آ قای علی کاظمی
آ قای علی کاظمی
از 1390/12/22
محمد رضا پیشرو
محمد رضا پیشرو
از 1390/12/22
ایمان نعمت اللهی
ایمان نعمت اللهی
بازرس اصلی از 1391/5/10
سینا صادقی پور
سینا صادقی پور
بازرس علی‌البدل از 1391/5/10
علی اشرف افخمی
علی اشرف افخمی
عضو هییت مدیره از 1392/8/13
محمود احمد پور داریانی
محمود احمد پور داریانی
رییس هییت مدیره از 1392/8/13
فرشاد حیدری
فرشاد حیدری
عضو هییت مدیره از 1392/8/13
غلام‌رضا سلیمانی امیری
غلام‌رضا سلیمانی امیری
از 1392/8/13
محمد رضا عرفانی
محمد رضا عرفانی
نایب رییس هییت مدیره از 1392/8/13
قدرت اله شریفی
قدرت اله شریفی
از 1389/6/15
حمید برهانی
حمید برهانی
از 1389/6/15
حمید فلاح هروی
حمید فلاح هروی
از 1389/6/15
جواد بستانیان
جواد بستانیان
بازرس علی‌البدل از 1390/1/29
سید محمد جهرمی
سید محمد جهرمی
از 1390/1/29
محسن معماری
محسن معماری
از 1390/1/29
محمدابراهیم مقدم نودهی
محمدابراهیم مقدم نودهی
نایب رییس هییت مدیره از 1394/1/30
فرشاد حیدری
فرشاد حیدری
از 1394/1/30
عیسی رضایی
عیسی رضایی
از 1395/2/26
محمدرضا ساروخانی
محمدرضا ساروخانی
از 1396/2/26
محمد طالبی
محمد طالبی
از 1396/9/27
مهدی بازارگان
مهدی بازارگان
از 1397/4/11
ابراهیم محمودزاده
ابراهیم محمودزاده
از 1397/5/22

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14554453
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۱ , xxx مورخه ۲۸/۱۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود و زیان و صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۷ تصویب گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . اشخاص حقوقی ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح شستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ صندوق بیمه نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14534661
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ و بموجب مجوز شماره xxx۸۶ , xxx مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابراهیم محمودزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از صندوق بیمه نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14226650
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx۸۴,xxx مورخ ۷/۶/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات تفویضی به مدیرعامل به شرح زیر میباشد: ـ اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و چک های صادره، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت و نصب هالوگرام معتبر خواهد بود. جهت انجام پرداخت ـ های جاری به مدیرعامل اختیار داده شد تا از طریق حساب تنخواه شرکت و با امضای متفق دو نفر از سه نفر آقایان مهدی بازارگان، حسن پورعبداللهیان و هوشنگ مهدوی اقدام نماید. بدیهی است حداکثر موجودی حساب فوق مبلغ سه میلیارد ریال خواهد بود که پس از رسیدن جمع مبالغ هزینه شده به میزان پنجاه درصد آن قابل تأمین مجدد میباشد. مکاتبات عادی شرکت نیز با امضای مدیرعامل با حق توکیل به غیرو مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هیات مدیره ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران بر اساس مصوبه هیات مدیره. ـ پیشنهاد ساختار سازمانی به هیات مدیره. ـ ارائه شرایط استخدام، ترفیع و تعدیل کارکنان و میزان حقوق و دستمزد، مزایا، کارانه و پاداش عملکرد کارکنان و مزایای پایان خدمت کارکنان به هیات مدیره. ـ تعیین و پیشنهاد پرداخت پاداش به مدیران شرکت ها و هلدینگ های تابعه و وابسته به هیات مدیره. ـ پیشنهاد بودجه سالانه به هیات مدیره. ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی پولی و مالی دیگر. ـ برنامه ریزی عملیاتی برای دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و گزارش ادواری آن به هیات مدیره. ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی بر اساس سیاست های مصوب هیات مدیره. ـ خرید و فروش سهام و انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ، و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات تا سقف نیم درصد سرمایه ثبتی شرکت، و بیش از آن بر اساس مصوبات هیات مدیره. ـ به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها بر اساس مصوبات هیات مدیره. ـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت. ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا، بر اساس مصوبات هیات مدیره. ـ حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری له شرکت و دفاع از هر دعوای حقوقی یا کیفری اقامه شده علیه شرکت در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرروزیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، و حق انتخاب وکیل با حق توکیل مکرر و تفویض امور فوق الذکر به وکیل و حق تعیین نماینده و عزل آن. ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی میاندوره ای شش ماهه و سالانه و ارایه آن به هیات مدیره و تهیه صورت سود وزیان در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه آن به مراجع مربوطه. ـ پیشنهاد تقسیم سود و تخصیص هرنوع اندوخته به هیات مدیره برای تصویب در مجمع. ـ پیشنهاد انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل هلدینگ ها و شرکت های بزرگ به هیات مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14226652
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx۸۴,xxx مورخ ۷/۶/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی بازارگان کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14147922
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۸/xxxمورخ ۱۵/۱۲/xxx۶سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود احمدپور داریانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف صندوق بیمه نیروهای مسلح با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رییس هیئت مدیره و فرشاد حیدری با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و محمد طالبی با شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عیسی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا ساروخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا با شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و چکهای صادره، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و نصب هالوگرام معتبر خواهد بود. جهت انجام پرداختهای جاری به مدیرعامل اختیار داده شد تا از طریق حساب تنخواه شرکت و با امضای متفق دو نفر از سه نفر آقایان محمد طالبی، حسن پور عبداللهیان و هوشنگ مهدوی اقدام نماید. بدیهی است حداکثر موجودی حساب فوق مبلغ سه میلیارد ریال خواهد بود که پس از رسیدن جمع مبالغ هزینه شده به میزان پنجاه درصد آن قابل احیا می باشد. مکاتبات عادی شرکت نیز با امضای مدیرعامل با حق توکیل به غیر و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران براساس برنامه راهبردی مصوب هیئت مدیره ـ پیشنهاد ساختار سازمانی به هیئت مدیره ـ تعیین شرایط استخدام، ترفیع و تعدیل کارکنان و میزان حقوق و دستمزد، مزایا، کارانه و پاداش عملکرد کارکنان و تعیین مزایای پایان خدمت کارکنان ـ تعیین و پرداخت پاداش به مدیران شرکتها و هلدینگهای تابعه و وابسته براساس بودجه مصوب هیئت مدیره ـ پیشنهاد بودجه سالانه به هیئت مدیره ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی پولی و مالی دیگر ـ برنامه ریزی عملیاتی برای دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و گزارش ادواری آن به هیئت مدیره ـ صدور،ظهرنویسی،قبولی،پرداخت و واخواست اوراق تجارتی براساس سیاستهای مصوب هیئت مدیره ـ خرید وفروش سهام و انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ، ویا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد وانجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات تا سقف نیم درصد سرمایه ثبتی شرکت و بیش از آن براساس مصوبات هیئت مدیره ـ به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها بر اساس مصوبات هیئت مدیره ـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا بر اساس مصوبات هیئت مدیره ـ حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری له شرکت و دفاع از هر دعوای حقوقی یا کیفری اقامه شده علیه شرکت در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن): اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود ـ شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، و حق انتخاب وکیل با حق توکیل مکرر و تفویض امور فوق الذکر به وکیل و حق تعیین نماینده و عزل آن. ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه و سالانه و ارایه آن به هیئت مدیره و تهیه صورت سود و زیان در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه آن به مراجع مربوطه ـ پیشنهاد تقسیم سود وتخصیص هرنوع اندوخته به هیئت مدیره برای تصویب در مجمع ـ پیشنهاد انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هلدینگ ها و شرکتهای بزرگ به هیئت مدیره برای تصویب
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975818
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۱/xxx مورخ ۶/۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941777
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۹ , xxx مورخه ۲۰/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود احمدپور داریانی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بیمه نیروهای مسلح شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رییس هیئت مدیره آقای فرشادحیدری کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای غلامرضا سلیمانی امیری کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای عیسی رضایی کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا ساروخانی کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و چکهای صادره، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و نصب هالوگرام معتبر خواهد_بود. جهت انجام پرداختهای جاری به مدیرعامل اختیار داده_شد تا از طریق حساب سپرده تنخواه مشترک شرکت و با امضای متفق دو نفر از سه نفر آقایان غلامرضا سلیمانی امیری، حسن پور عبداللهیان و هوشنگ مهدوی اقدام نماید. بدیهی است حداکثر موجودی حساب سپرده فوق مبلغ سه میلیاردریال خواهد_بود که پس از رسیدن جمع مبالغ هزینه شده به میزان پنجاه درصد آن قابل احیا می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت نیز با امضای مدیرعامل با حق توکیل به غیر و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران براساس برنامه راهبردی مصوب هیئت مدیره پیشنهاد ساختار سازمانی به هیئت مدیره تعیین شرایط استخدام، ترفیع و تعدیل کارکنان و میزان حقوق و دستمزد، مزایا، کارانه و پاداش عملکرد کارکنان و تعیین مزایای پایان خدمت کارکنان تعیین و پرداخت پاداش به مدیران شرکتها و هلدینگهای تابعه و وابسته براساس بودجه مصوب هیئت مدیره پیشنهاد بودجه سالانه به هیئت مدیره افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی پولی و مالی دیگر برنامه ریزی عملیاتی برای دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و گزارش ادواری آن به هیئت مدیره صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی براساس سیاستهای مصوب هیئت مدیره خرید وفروش سهام و انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ، ویا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد وانجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات تا سقف نیم درصد سرمایه ثبتی شرکت و بیش از آن براساس مصوبات هیئت مدیره به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها بر اساس مصوبات هیئت مدیره تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا بر اساس مصوبات هیئت مدیره حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری له شرکت و دفاع از هر دعوای حقوقی یا کیفری اقامه شده علیه شرکت در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن): اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، و حق انتخاب وکیل با حق توکیل مکرر و تفویض امور فوق الذکر به وکیل و حق تعیین نماینده و عزل آن. تهیه و تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای شش ماهه و سالانه و ارایه آن به هیئت مدیره و تهیه صورت سود و زیان در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه آن به مراجع مربوطه پیشنهاد تقسیم سود وتخصیص هرنوع اندوخته به هیئت مدیره برای تصویب در مجمع پیشنهاد انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هلدینگ‌ها و شرکتهای بزرگ به هیئت مدیره برای تصویب اعضای هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13685128
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۳۸ , xxx مورخ ۲۹/۰۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهر تهران - ولیعصر - کوچه نور - بلوار میرداماد - پلاک xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13374389
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ نیز بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اشخاص حقوقی ذیل را بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب نمود. شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ صندوق‌های بیمه نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت توسعه و مدیریت صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13339374
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۴/۱۲/xxx۵ اعلام می‌دارد در خصوص افزایش سرمایه مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال از محل اندوخته سرمایه‌ای و مبلغ xxxxxxxxxxxx۶ ریال از محل مطالبات از قلم افتاده که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336610
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx/xxxxxx/xxx مورخ ۹/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/ ت / xxx۹/۷۲ مورخ ۴/۱۲/xxx۵ بانک صادرات ایران شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۹/۷۲ مورخ ۷/۱۱/xxx۵ بانک صادرات ایران شعبه میرداماد پرداخت گردیده است ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201851
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۶ / xxx مورخه ۱۸/۰۷/xxx۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عیسی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به جای آقای علی اشرف افخمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ در هیئت مدیره انتخاب شد. سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمود احمدپور داریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ابراهیم مقدم نودهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای فرشاد حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای عیسی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا سلیمانی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از صندوقهای بیمه نیروهای مسلح با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و چکهای صادره، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و نصب هالوگرام معتبر خواهد_بود. جهت انجام پرداختهای جاری به مدیرعامل اختیار داده_شد تا از طریق حساب سپرده تنخواه مشترک شرکت و با امضای متفق دو نفر از سه نفر آقایان غلامرضا سلیمانی امیری، حسن پورعبدالهیان و هوشنگ مهدوی اقدام نماید. بدیهی است حداکثر موجودی حساب سپرده فوق مبلغ سه میلیارد ریال خواهد_بود که پس از رسیدن جمع مبالغ هزینه شده به میزان ۵۰ درصد آن قابل احیاء می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت نیز با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12739964
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ نیز بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12671098
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۰۷/۰۸/۹۴ و مجوز شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۲۹/۱۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۸۰ میلیارد ریال منقسم به xxx۸۰ میلیون سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده (به مبلغ xxxxxxxxxxxx۲ ریال) و آورده نقدی (به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال) افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۹/۷۲ مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ بانک صادرات ایران شعبه بازار بزرگ میرداماد کد xxx۹ پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12321308
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۸۶۱۸۰ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۳/۰۵/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ سمت اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمود احمد پور داریانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای محمد ابراهیم مقدم نودهی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ـ آقای علی اشرف افخمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای غلامرضا سلیمانی امیری با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از صندوقهای بیمه نیروهای مسلح با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره ـ آقای فرشاد حیدری با شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از صندوق بازنشستگی وظیفه ، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیات مدیره ـ اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و چکهای صادره با امضا مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره ویا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت و نصب هلوگرام معتبر خواهد بود.جهت انجام پرداختهای جاری به مدیر عامل اختیار داده شد تا از طریق حساب سپرده تنخواه مشترک شرکت و با امضاء دو نفر آقایان غلامرضا سلیمانی امیری مسعود بهزاد پور و امیر گلشنی نسب اقدام نماید.بدیهی است حداکثر موجودی حساب سپرده فوق مبلغ دو میلیارد ریال خواهد بود که پس ازهزینه به میزان ۵۰% آن قابل احیاء می باشد.مکاتبات عادی شرکت نیز با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می باشد: ـ نماینده شرکت در برابر صاحبان سهام ،کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هیات مدیره ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران بر اساس برنامه راهبردی مصوب هیات مدیره ـ پیشنهاد ساختار سازمانی به هیات مدیره ـ تعیین شرایط استخدام ترفیع و تعدیل کارکنان و میزان حقوق و دستمزد مزایا کارانه و پاداش عملکرد کارکنان و تعیین مزایای پایان خدمت کارکنان ـ تعیین و پرداخت پاداش به مدیران شرکتها و هلدینگ های تابعه و وابسته بر اساس بودجه مصوب هیات مدیره ـ پیشنهاد بودجه سالانه به هیات مدیره برای تصویب هیات مدیره ـ افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر ـ برنامه ریزی عملیاتی برای دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و گزارش ادواری آن به هیات مدیره ـ صدور، ظهر نویسی، و قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری بر اساس سیاستهای مصوب هیات مدیره ـ خرید و فروش سهام و انعقاد هر گونه قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات تا سقف ۵/۰ درصد سرمایه ثبتی شرکت و بیش از آن براساس مصوبات هیات مدیره ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها بر اساس مصوبات هیات مدیره ـ تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا براساس مصوبات هیات مدیره ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده بر اساس راهبردهای مصوبات هیات مدیره ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیتهای بنگاه به هیات مدیره ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به هیات مدیره ـ پیشنهاد تقسیم سود به هیات مدیره برای تصویب در مجمع ـ پیشنهاد انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل هلدینگ ها و شرکتها ی بزرگ به هیات مدیره برای تصویب.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127258
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سهامی‌عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ باستناد مجوز به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۰/۹/۹۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اشخاص حقوقی ذیل را بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰. صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰. سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳. صندوق های بیمه نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12052757
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۱۹/۰۷/۹۳ و مجوز شماره xxxxxx, xxx مورخ ۲/۱۲/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۳۶ میلیارد سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده و اندوخته سرمایه ای افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۹/۷۲ مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ بانک صادرات ایران شعبه بازار بزرگ میرداماد کد xxx۹ پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9427784
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۳/۱۱/xxx۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و۲۴ تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586225
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۳/۲/۹۳ اعلام می دارد: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی انتخاب گردیده است که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9427777
هییت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۸/۱۱/xxx۳ سازمان بورس واوراق بهادار وبا توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادرمی گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1648983
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی ۳۰/۹/xxx۲بتصویب رسید موسسه حسابرسی آزمون کاران به شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت xxx۹۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدندروزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378146
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به ‌شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه مذکور به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1354876
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۸/xxx۲ سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید:
شرکت سرمایه گذاری ساتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی آقای محمود احمدپورداریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره،
بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی آقای محمدرضا عرفانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره،
صندوقهای بیمه نیروهای مسلح به نمایندگی آقای غلامرضا سلیمانی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره،
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای علی اشرف افخمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای فرشاد حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره.
اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و چکهای صادره، با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهدبود. جهت انجام پرداختهای جاری به مدیرعامل اختیار داده شد تا نسبت به افتتاح حساب جاری جداگانه و با امضاء دو نفر از آقایان غلامرضا سلیمانی امیری، افشین بنایی و سعید معماراصفهانی اقدام نماید. حداکثر موجودی حساب فوق مبلغ دو هزار میلیون ریال خواهدبود که پس از هزینه ۵۰% آن قابل شارژ می باشد. مکاتبات عادی شرکت نیز با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103099
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوقهای بیمه نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شرکت سرمایه گذاری ساتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081830
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۸۶۱۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴/۹/۹۱ و هیئت مدیره مورخ۸/۱/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغxxx /xxx/xxx/xxx/۱۶ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱۸ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۱۸سهمxxx۰ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه درتاریخ۱۱/۳/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941635
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت۸۶۱۸۰ شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴/۹/۹۱ و هیئت مدیره مورخ۱۴/۹/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱۲ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱۶ ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۱۶ سهمxxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده که از طریق سود انباشته شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۷/۱۰/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941777
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل بتصویب رسید: محمدرضا عرفانی با ک.م xxxxxxxxx۰ بجای محمدرضا پیشرو بنمایندگی از بانک صادرات ایران با ش.م xxxxxxxxx۶۲ بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10822779
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل بتصویب رسید: محمدرضا عرفانی با ک.م xxxxxxxxx۰ بجای محمدرضا پیشرو بنمایندگی از بانک صادرات ایران با ش.م xxxxxxxxx۶۲ بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11758268
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت۸۶۱۸۰ شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۴/۹/۹۱ و هیئت‌مدیره مورخ۱۴/۹/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱۲ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱۶ ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۱۶ سهمxxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده که از طریق سود انباشته شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۷/۱۰/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری‌
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732826
آگهی تاسیس شرکت بین المللی فولاد گستران غدیر سیرجان سهامی خاص
شرکت فوق که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ دفتر ثبت شرکت های سیرجان بثبت رسیده و در مورخ ۱۰/۵/۹۱ از لحاظ امضا دفتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه شرکت فوق الذکر برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و نشریه محلی آگهی می گردد:
۱ ـ موضوع شرکت: اکتشاف، مهندسی و تکنولوژی، طراحی و احداث و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی وابسته پائین دستی، جنبی و تکمیلی و همچنین صنایع تولید فولاد و نورد و مقاطع ساختمانی و صنعتی و آلیاژی و کلیه فعالیتهای مربوط به عملیات ساختمانی، راهسازی، احداث تاسیسات و صنایع مختلف انجام هرگونه عملیات پژوهشی و آموزشی و همچنین پیمانکاری مشتمل به مشاوره، پیمان مدیریت و ارائه خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور، واردات کلیه ماشین آلات و تجهیزات و قطعات مواد اولیه مورد نیاز، اخذ تسهیلات از موسسات مالی و اعتباری و بانکها در داخل و خارج از کشور، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، واردات و صادرات کلیه مواد و اقلام و تجهیزات مرتبط پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم.
۲ ـ مرکز اصلی: سیرجان، کیلومتر ۶۰ جاده شیراز، مجتمع گل گهر.
۳ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود.
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیارد ریال نقدی منقسم به یکصد هزار سهم یا نام عادی هریک به ارزش یکصد هزار ریال می باشد و برابر گواهی بانکی شماره xxxـxxx۵ مورخ ۷/۵/۹۱ بانک پارسیان شعبه سیرجان مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سرمایه پرداخت گردیده است.
۵ ـ مدیران شرکت: آقایان سید مرتضی مرتضایی نماینده شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین ملاحسین آقا نماینده شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود دلیلی شعاعی نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر، سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و اردشیر عسکری نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر، سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و اسدالله فرشاد نماینده شرکت توسعه بین الملل صنعت پارس، سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت اعضا هیئت مدیره و غلامرضا قمیشی کد ملی xxxxxxxxx۱ از خارج شرکت بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حدود و اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه و مصوبه هیئت مدیره می باشد.
۶ ـ دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق رسمی و تعهدآور و بهادار و بانکی (از قبیل چک و سفته و برات) و تعهدات کاری و قراردادهای شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ ـ بازرسان شرکت: آقای ایمان نعمت اللهی کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سینا صادقی پور کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شد.
۸ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید.
۹ـ نشریه بهارستان و روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت معرفی شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ مسئول ثبت شرکت های ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10403970
آگهی تاسیس شرکت بین المللی فولاد گستران غدیر سیرجان سهامی خاص
شرکت فوق که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ دفتر ثبت شرکت‌های سیرجان بثبت رسیده و در مورخ ۱۰/۵/۹۱ از لحاظ امضا دفتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه شرکت فوق الذکر برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و نشریه محلی آگهی می‌گردد: ۱ موضوع شرکت: اکتشاف، مهندسی و تکنولوژی، طراحی و احداث و بهره برداری از معادن و صنایع معدنی وابسته پائین دستی، جنبی و تکمیلی و همچنین صنایع تولید فولاد و نورد و مقاطع ساختمانی و صنعتی و آلیاژی و کلیه فعالیتهای مربوط به عملیات ساختمانی، راهسازی، احداث تاسیسات و صنایع مختلف انجام هرگونه عملیات پژوهشی و آموزشی و همچنین پیمانکاری مشتمل به مشاوره، پیمان مدیریت و ارائه خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور، واردات کلیه ماشین آلات و تجهیزات و قطعات مواد اولیه مورد نیاز، اخذ تسهیلات از موسسات مالی و اعتباری و بانکها در داخل و خارج از کشور، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، واردات و صادرات کلیه مواد و اقلام و تجهیزات مرتبط پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. ۲ مرکز اصلی: سیرجان، کیلومتر ۶۰ جاده شیراز، مجتمع گل گهر. ۳ مدت شرکت: از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیارد ریال نقدی منقسم به یکصد هزار سهم یا نام عادی هریک به ارزش یکصد هزار ریال می‌باشد و برابر گواهی بانکی شماره xxx xxx۵ مورخ ۷/۵/۹۱ بانک پارسیان شعبه سیرجان مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سرمایه پرداخت گردیده است. ۵ مدیران شرکت: آقایان سید مرتضی مرتضایی نماینده شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین ملاحسین آقا نماینده شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود دلیلی شعاعی نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر، سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و اردشیر عسکری نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر، سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و اسدالله فرشاد نماینده شرکت توسعه بین الملل صنعت پارس، سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت اعضا هیئت مدیره و غلامرضا قمیشی کد ملی xxxxxxxxx۱ از خارج شرکت بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حدود و اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه و مصوبه هیئت مدیره می‌باشد. ۶ دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق رسمی و تعهدآور و بهادار و بانکی (از قبیل چک و سفته و برات) و تعهدات کاری و قراردادهای شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ بازرسان شرکت: آقای ایمان نعمت اللهی کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای سینا صادقی پور کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. ۸ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید. ۹ نشریه بهارستان و روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت معرفی شد. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711993
آگهی اصلاحی در شرکت سرمایه‌گذاری غدیرسهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
پیرو آگهی xxx۷۳/ت۳۲مورخ ۲۴/۵/۹۱ امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکهای صادره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر است صحیح است و بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11330726
آگهی اصلاحی در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
پیرو آگهی xxx۷۳/ت۳۲مورخ ۲۴/۵/۹۱ امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکهای صادره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت‌مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر است صحیح است و بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701023
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت۸۶۱۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول نگر آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11734507
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام به شماره ثبت۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول نگر آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699883
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبت۸۶۱۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۱۲/۹۰ رحیم اسماعیلی دانا به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتا به ش م xxxxxxxxx۶۰ و محمدرضا پیشرو به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بانک صادرات ایران به ش مxxxxxxxxx۶۲ و حجت اله صیدی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و علی کاظمی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از صندوقهای بیمه نیروهای مسلح و مهدی فتاحی به ک مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به ش مxxxxxxxxx۸۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. رحیم اسماعیلی دانا بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا پیشرو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامعلی کیانی به ک مxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکهای صادره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10381560
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ رحیم اسماعیلی دانا به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتا به ش م xxxxxxxxx۶۰ و محمدرضا پیشرو به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بانک صادرات ایران به ش م xxxxxxxxx۶۲ و حجت اله صیدی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و علی کاظمی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از صندوقهای بیمه نیروهای مسلح و مهدی فتاحی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به ش م xxxxxxxxx۸۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. رحیم اسماعیلی دانا بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا پیشرو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامعلی کیانی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکهای صادره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 636438
آگهی تصمیمات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی سهامی خاص به شماره ثبت۸۰۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۴/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وزارت جهاد کشاورزی ـ بانک ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ ـ بانک صادرات ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ ـ شرکت سرمایه گذار غدیر سهامی عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ ـ شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۴/۱۲/۹۰ احمد فیاض بخش به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک ملی ایران و علیرضا عیدی مراد به کدملیxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و نسیم صادقی به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بانک صادرات ایران و خسرو صداقت به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر و سید نظام الدین سجادی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی بسمت اعضای هیات مدیره تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11620069
آگهی تغییر پلاک شرکت سرمایه گذاری غدیرسهامی عام به ‌شماره ثبت ۸۶۱۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
بموجب نامه هیات‌مدیره مورخ ۱۵/۱/۹۰ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ xxx به پ xxx تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10613695
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۶۱۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۶/۸۹ مهدی فتاحی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بجای قدرت‌الله شریفی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک صادرات استان بوشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و حمید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به جای حمید فلاح‌هروی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند و سایر اعضای هیئت‌مدیره کماکان در سمتهای قبلی ابقاء گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11980998
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری ساتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ـ صندوقهای بیمه نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ـ سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ـ شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۲/۹۰ غلامعلی کیانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساتا بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید محمد جهرمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بانک صادرات ایران بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محسن معماری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و حمید برهانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و علی کاظمی‌ به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از صندوقهای بیمه نیروهای مسلح و مهدی فتاحی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین شدند. اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و چکهای صادره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10057132
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فریوران به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9898023
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۹/۸۸ سید محمد جهرمی جهت بقیه مدت تصدی به عنوان نماینده بانک صادرات استان اردبیل در هیئت‌مدیره و نیز بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات