همکاران سیستم

شرکت همکاران سیستم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101212701
26
افراد
49
آگهی‌ها
76396
شماره ثبت
1368/6/7
تاریخ تأسیس
همکاران سیستم در سال 1366، کار خود را آغاز کرد. امروز، همکاران سیستم بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری بخش خصوصی است. همکاران سیستم با به‌کارگیری استانداردهای جهانی و از طریق توسعه‌‌ی فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و مؤسسات خصوصی و دولتی، می‌کوشد کسب‌ و‌کار مشتریانش را به عنوان شرکای تجاری خود، توسعه دهد. تجربه‌ی 28 ساله‌ی ما در زمینه‌‌ی راهکارهای جامع مالی، سیستم‌های اطلاعات مدیریت و فناوری تولید نرم‌افزار، مسیر پیشرفت‌مان را هموار کرده است.

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1397/6/31 انقضا 1399/7/1
دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای از 1396/12/19

اشخاص همکاران سیستم

در این بخش تمامی اشخاصی که در همکاران سیستم دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14671817
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیمان دماوند همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ( به جای آقای فرید فولادی ) به سمت عضو اصلی هیأت مدیره ، لذا اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای شهریار رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای همایون حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای فرید فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ( خارج اعضای هیأت مدیره ) به سمت مدیرعامل آقای مهدی انصاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای محمد مهدی میر مطهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیمان الوند همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای مهدی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیمان دماوند همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای محمد عزیزاللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم پناه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره آقای محسن طلایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سپیدار سیستم آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت و بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است . حدود اختیارات مدیرعامل : مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14671850
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ( عضو اصلی ) شرکت پیمان دماوند همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ( عضو اصلی ) شرکت پیمان الوند همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ( عضو اصلی ) شرکت همکاران سیستم پناه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ( عضو اصلی ) شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح‌های عمومی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ( عضو اصلی ) موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ( عضو علی البدل ) شرکت توسعه شبکه فروش همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ( عضو علی البدل ) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14680034
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی انصاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیمان دماوند همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی میرمطهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیمان الوند همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهریار رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم پناه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آراسب احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح‌های عمومی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عزیزاللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه شبکه فروش همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای محسن طلایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای فرید فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ( خارج از هیئت مدیره ) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت و بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و سایر اوراق بهادار و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است . حدود اختیارات مدیرعامل : مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14558480
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۷ و و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۳/۵/۹۶ و مجوز شماره xxx xxxxxx/xxx ئ مورخ ۲۵/۱۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته افزایش یافت . ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14443626
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای شهریار رحیمی فرزند نعمت اله به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای مهدی انصاریان فرزند باقر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای همایون حریری فرزند سعید به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای محمد مهدی میر مطهری فرزند هوشنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیمان الوند همکاران سیستم ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به جای آقای اسمعیل کمالی روستا به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای فرید فولادی فرزند منصور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیمان دماوند همکاران سیستم ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره ۶ - آقای محمد عزیزاللهی فرزند محمود به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم پناه تهران ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره قای محسن طلایی فرزند حسن رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سپیدار سیستم آسیا ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره آقای مهدی امیری فرزند یداله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت و بانکی از قبیل : چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است . ب ۲: حدود اختیارات مدیرعامل : مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14161501
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۵/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx/xxxxxx,xxx مورخ ۷/۵/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14120028
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شهریار رحیمی دارای کد ملی xxxxxxxxx۴ (عضو اصلی) و همایون حریری دارای کد ملی xxxxxxxxx۷ (عضو اصلی) و شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ (عضو اصلی) و شرکت پیمان دماوند همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ (عضو اصلی) و شرکت پیمان الوند همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ (عضو اصلی) و شرکت همکاران سیستم پناه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ (عضو علی البدل) و شرکت سپیدار سیستم آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ (عضو علی البدل) موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14120042
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهریار رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره و مهدی انصاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و همایون حریری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و اسمعیل کمالی روستا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیمان الوند همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و فرید فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیمان دماوند همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و مهدی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل و محمد عزیزاللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم پناه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره و محسن طلایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سپیدار سیستم آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت و بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق بهادار و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780862
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان تک شمالی خیابان عطار پلاک ۸ طبقه سوم واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651836
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۶ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۵/۹۶ و مجوز شماره xxx/xxxxxxxxx , xxx مورخ ۱۲/۵/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق سود انباشته افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13559292
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه‌ی کسب و کارهای دانه در تاریخ ۲۳/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: اجرای طرح‌های جامع فن آوری اطلاعات شامل تحلیل، تولید، استقرار، راه اندازی و پشتیبانی راه کارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومی و دولتی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت و بخش خصوصی، تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای جامع کاربردی، انجام خدمات مشاوره در زمینه‌های فناوری اطلاعات، استراتژی و معماری سازمان، متدلوژی، اجرا و نظارت بر پروژه‌های فناوری اطلاعات، مهندسی و بهبود فرآیند و ارائه خدمات مدیریت، مشاوره و طراحی نظام‌های مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارآیی سازمان‌های فوق، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته‌های نرم افزاری، ایجاد پورتال‌های اطلاع رسانی، مشاوره و طراحی و اجرای سیستم‌های دستی و مکانیزه و پیاده سازی شبکه‌های نوین و تجهیزات جانبی تخصصی، طراحی، تولید و اجرای سیستم‌های امنیت شبکه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه‌های مبتنی بر فیبر نوری و راه حل‌های ارتباط با اینترنت جهت سازمان‌های مذکور، آموزش تخصصی ای تی و ای سی تی، مشارکت با شرکت‌های داخلی و خارجی تولید کننده نرم افزار و خدمات مشابه به منظور تکمیل، توسعه و ارائه واردات هر گونه تجهیزات تخصصی کامپیوتری و کالاهای مجاز سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با فعالیت شرکت، صادرات خدمات مهندسی و محصولات مرتبط با شبکه‌های کامپیوتری و ایجاد و توسعه کسب و کار در زمینه موضوع فعالیت شرکت، خرید و فروش تجهیزات شبکه و کالاهای سخت افزاری و نرم افزاری در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایده در زمینه موضوع فعالیت شرکت، عقدقرارداد با کلیه سازمانها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها از طریق سهام شرکتهای جدید و یا تعهد سهام شرکتهای موجود دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری در زمینه موضوع فعالیت شرکت و به طور کلی صادرات و واردات کلیه تجهیزات کامپیوتری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ونک خیابان تک شمالی خیابان عطار پلاک ۸ طبقه سوم واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxxxxx سهم آن با نام عادی می‌باشد و مبلغ xxxxxxxxx ریال طی گواهی شماره xxx۳/xxx۰۱ مورخه ۲/۵/۹۶ بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر پرداخت گردید اولین مدیران: قای امیرمصطفی اعرابی پور بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) آقای شهریار رحیمی به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی امیری به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدبهاءالدین علائی فرد به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت عضوهیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر مکاتبات عادی و اداری به استثنای موارد فوق با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13521145
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری تامین آتیه کارکنان همکاران سیستم در تاریخ ۲۸/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: کلیه فعالیتهای لازم برای انجام امور رفاهی کارکنان گروه شرکت‌های همکاران سیستم از جمله انعقاد قرارداد با شرکت‌ها، موسسات، بانکها و موسسات اعتباری در زمینه موضوع فعالیت موسسه، اخذ وام و دریافت اعتبار در قالب هر یک از عقود و قراردادها از بانکها و موسسات اعتباری در زمینه موضوع فعالیت موسسه، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و خصوصی و دولتی، کمک به حل مشکلات معیشتی کارکنان گروه شرکتهای همکاران سیستم برابر مقررات و قوانین و ضوابط جاریه کشوردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ونک خیابان تک شمالی خیابان عطار پلاک ۸ طبقه سوم واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰. xxx. xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ دارنده ۸. xxx. xxx ریال سهم الشرکه همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ دارنده ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ دارنده ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم زهرا عاشری کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و آقای محمود نظاری به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و شماره ثبت به سمت رئیس هیئت مدیره و شهریار رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شماره ثبت xxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضاضیاءظریفی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و شماره ثبت xxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره و محمد عزیزاللهی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و احمد حسنی کاخکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و اسناد مالی موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، وامها و عقود اسلامی و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539563
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند آقای محمود نظاری کد ملی xxxxxxxxx۶ شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شرکت پیمان دماوند همکاران سیستم شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ شرکت پیمان الوند همکاران سیستم شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح‌های عمومی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت اعضای اصلی و شرکت همکاران سیستم پناه تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بسمت اعضا علی البدل موسسه حسابرسی نوین نگر مانا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهرادمشار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539570
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نظاری فرزند احمد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی انصاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای فرید فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدبهاءالدین علایی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پیمان دماوند همکاران سیستم شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی امیری فرزند یداله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیمان الوند همکاران سیستم شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد عزیزاللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم پناه تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محسن طلایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سپیدار سیستم آسیا شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت و بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق بهادار و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502053
آگهی تغییرات پژوهش و اموزش همکاران سیستم موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۶۲۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح‌های عمومی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.. موسسه حسابرسی راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین ثبت شده به شماره xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057611
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxx/xxxxxx/xxx مورخ ۱۳/۶/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994550
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی سال ۹۴ تصویب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12351871
آگهی تغییرات موسسه پژوهش و اموزش همکاران سیستم به‌شماره‌ثبت۱۶۱۷۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۸۶۲۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت همکاران سیستم طرحهای عمومی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ موسسه حسابرسی بهراد مشار ثبت شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان ثبت شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12309415
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم سهامی عام به‌شماره‌ثبت۷۶۳۹۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی شاهدان به شماره ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برالی مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا به شماره ملی xxxxxxxxx۴۶ ـ شرکت همکاران سیستم پناه شمال به شماره ملی xxxxxxxxx۰۹ ـ آقای محمود نظاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ آقای شهریار رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت سپیدار سیستم آسیا به شماره ملی xxxxxxxxx۷۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره ـ شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به شماره ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره ـ شرکت همکاران سیستم پناه غرب xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ تصویب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291815
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم سهامی‌عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نظاری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی انصاریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری اینده نگر دانا به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدبهاءالدین علائی فرد به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سپیدار سیستم آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اسماعیل کمالی روستا به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم پناه شمال تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی امیری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم پناه غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره ومدیرعامل و آقای فرید فولادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و سایر اوراق بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره (اعم از اصلی یا علی البدل) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره (اعم از اصلی یا علی البدل) متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291823
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم سهامی‌عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۳/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696401
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی انصاریان با کدملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای همایون حریری با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب و سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید آقای محمود نظاری کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای شهریار رحیمی کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای مهدی انصاریان کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت آینده نگر دانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای اسمعیل کمالی روستا کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم پناه شمال تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای سید بابک علوی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سپیدار سیستم آسیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای مهدی امیری کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم پناه غرب با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو علی البدل و مدیرعامل ـ آقای فرید فولادی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی با شناسه xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی وغیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره همراه(اعم از اصلی یا علی البدل) همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره (اعم از اصلی یا علی البدل) متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.سایر اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661418
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۳/۹۲و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۶/xxx۳و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۸/۷/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxxسهم xxx۰ ریالی بانام از طریق سود انباشته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1543043
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۶۳۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.
تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443883
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
امضای کلیه اسناد و اوراق بهاءدار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و تسهیلات دریافتی از بانک ها و مؤسسات اعتباری در قالب عقود اسلامی و غیره با امضای مشترک مهدی امیری به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره (اعم از اصلی یا علی البدل) یا آقای مهدی انصاریان به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر مالی شرکت همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک مهدی انصاریان بعنوان مدیر مالی و یکی از اعضای هیئت مدیره (اعم از اصلی یا علی البدل) و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره (اعم از اصلی یا علی البدل) با مهر شرکت معتبر میباشد. سایر اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1289919
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهدی امیری کدملیxxxxxxxxx۱ نماینده شرکت همکاران سیستم پناه غرب با شناسه xxxxxxxxx۹۰ عضو علی البدل هیئت مدیره بجای آقای شهریار رحیمی به عنوان مدیرعامل برای باقی مانده دوران تصدی تعیین شدند: مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. هیات مدیره در اجرای ماده۴۲ اساسنامه شرکت, کلیه اختیارات مندرج در صورت جلسه را به مدیرعامل تفوض نمود و امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها, عقوداسلامی و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره (اعم از اصلی یا علی البدل) همراه با مهر شرکت, و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره (اعم از اصلی یا علی البدل) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140505
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/xxx۲ و هیات مدیره ۲۵/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند محمود نظاری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره شهریار رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی همایون حریری به کدملی xxxxxxxxx۷ سمت عضو هیات مدیره شرکت همکاران سیستم پناه شمال تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی اسماعیل کمالی روستا به کدملی xxxxxxxxx۷۶ سمت عضو هیات مدیره. شرکت سپیدار سیستم آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی سیدبابک علوی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره. شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی فرید فولادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل شرکت همکاران سیستم پناه غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی مهدی امیری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی البدل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک و سفته بروات و قراردادها عقود اسلامی و سایر نامه های اداری با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره {اعم از اصلی یا علی البدل} همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره {اعم از اصلی یا علی البدل} متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140532
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آگهی افزایش سرمایه شرکت همکاران سیستم سهامی عام بشماره ثبت xxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ باستناد صورتجلسه هیئت مدیره ۹/۳/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به xxx میلیارد ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تمام پرداخت شده از محل سود انباشته تامین گردیده است افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنام بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزاش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856745
آگهی تغییر محل شرکت شرکت همکاران سیستم سهامی عام به شماره ثبت۷۶۳۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۱ محل شرکت به خیابان ولیعصر ـ بالاتر از میدان ونک ـ خیابان عطار ـ پلاک ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10181755
آگهی تغییر محل شرکت شرکت همکاران سیستم سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۱ محل شرکت به خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان عطار پلاک ۸ کدپستی xxxxxxxxx۵ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734895
آگهی تصمیمات موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم‌به شماره ثبت ۱۶۱۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۶۲۴۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی مهدی امیری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی سید محمد حیدری به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی پگاه گرانمایه کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۰ انتخاب گردیدند بنابراین مهدی امیری به سمت رئیس هیئت مدیره، سید محمد حیدری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، رمضان یحیائی خارج از اعضا و سهامداران به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12006042
آگهی تصمیمات موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم ‌به شماره ثبت ۱۶۱۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۶۲۴۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی مهدی امیری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی سید محمد حیدری به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی پگاه گرانمایه‌کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۰ انتخاب گردیدند بنابراین مهدی امیری به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سید محمد حیدری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، رمضان یحیائی خارج از اعضا و سهامداران به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 709983
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم گیلان(سهامی خاص)
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ۱/۳/xxx۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۰/۴/xxx۱ شرکت فوق ثبت شده به شماره xxx۸ و به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۶۷ تغییرات زیر در شرکت فوق صورت گرفته است.
۱ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصر به شماره ثبتxxx۳۷ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت حسابرس قانونی و بازرس اصلی شرکت و آقای حسین طالبی به کدملی شماره xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۴ـ شرکت همکاران سیستم (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx و به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۵ـ آقای علی وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره برابر حکم شماره xxx۲/۹۱ مورخ ۸/۴/xxx۱ خانم پگاه گرانمایه کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص) برابر حکم شماره xxx۳/۹۱ مورخ ۳۱/۲/xxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و آقای جواد علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی (سهامی خاص) برابر حکم شماره xxx۴/۹۱ مورخ ۸/۴/xxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفق همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۶ ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9976553
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم گیلان (سهامی خاص)
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ۱/۳/xxx۱ و صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه ۱۰/۴/xxx۱ شرکت فوق ثبت شده به شماره xxx۸ و به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۶۷ تغییرات زیر در شرکت فوق صورت گرفته است.

۱ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصر به شماره ثبتxxx۳۷ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت حسابرس قانونی و بازرس اصلی شرکت و آقای حسین طالبی به کدملی شماره xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۴ـ شرکت همکاران سیستم (سهامی‌خاص) به شماره ثبتxxx۹۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی‌خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx و به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی (سهامی‌خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۵ـ آقای علی وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم (سهامی‌عام) به سمت رئیس هیئت‌مدیره برابر حکم شماره xxx۲/۹۱ مورخ ۸/۴/xxx۱ خانم پگاه گرانمایه‌کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی‌خاص) برابر حکم شماره xxx۳/۹۱ مورخ ۳۱/۲/xxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت و آقای جواد علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی (سهامی‌خاص) برابر حکم شماره xxx۴/۹۱ مورخ ۸/۴/xxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693763
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی شبکه و راهبری تحقیقات همکاران سیستم مشورتسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۰۴۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۲۴۱۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شماسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی فرید فولادی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی حمیدرضا یعقوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آرش رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ فرید فولادی بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا یعقوبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا رحمتی احمدآبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء و سهامداران) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679928
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم سهامی عام به ‌شماره ثبت ۷۶۳۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۳/۹۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11299234
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم سهامی عام به ‌شماره ثبت ۷۶۳۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/۳/۹۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673012
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستمسهامی عام ‌به شماره ثبت ۷۶۳۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود نظاری به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ شهریار رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ مهدی انصاریان به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی فرید فولادی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت همکاران سیستم پناه شمال تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی مهدی امیری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ـ شرکت سپیدار سیستم آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۱ محمود نظاری به سمت رئیس هیئت مدیره و شهریار رحیمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شهریار رحیمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9928729
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستم سهامی عام ‌به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود نظاری به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ شهریار رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ مهدی انصاریان به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری آینده نگر دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی فرید فولادی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت همکاران سیستم پناه شمال تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی مهدی امیری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ـ شرکت سپیدار سیستم آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۴/۹۱ محمود نظاری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شهریار رحیمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شهریار رحیمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 429197

آگهی اصلاحی شرکت همکاران سیستم
سهامی عام به شماره ثبت xxx۹۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۸۶ت/۳۲ مورخ ۱۳/۱۰/۹۰ سرمایه از مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال افزایش یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9941722
آگهی اصلاحی شرکت همکاران سیستم سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۸۶ت/۳۲ مورخ ۱۳/۱۰/۹۰ سرمایه از مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال افزایش یافت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 423215

آگهی افزایش سرمایه شرکت همکاران سیستم
سهامی عام بشماره ثبت xxx۹۶
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۳/۸۹ و هیئت مدیره مورخ۲۰/۹/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهمxxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود تقسیم نشده تامین گردیده افزایش یافته است . ماده۶ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۳/۱۰/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11583559
آگهی افزایش سرمایه شرکت همکاران سیستم سهامی عام بشماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۰/۳/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۹/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهمxxx/۱ ریالی با‌نام که تماما پرداخت شده از طریق سود تقسیم نشده تامین گردیده افزایش یافته است . ماده۶ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۳/۱۰/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11447402
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستم سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و فریده شیرازی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل محمود نظاری به کدملی xxxxxxxxx۶ و همایون حریری به کدملی xxxxxxxxx۷ و مهدی انصاریان به کدملی xxxxxxxxx۴ و اسماعیل کمالی‌‌روستا به کدملی xxxxxxxxx۶ و فرید فولادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و مهدی امیری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت همکاران سیستم پناه شمال تهران سهامی‌خاص به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۰ محمود نظاری به سمت رئیس هیئت‌مدیره، همایون حریری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، شهریار رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت‌مدیره است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12018260
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستم سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و فریده شیرازی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل محمود نظاری به کدملی xxxxxxxxx۶ و همایون حریری به کدملی xxxxxxxxx۷ و مهدی انصاریان به کدملی xxxxxxxxx۴ و اسماعیل کمالی‌‌روستا به کدملی xxxxxxxxx۶ و فرید فولادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و مهدی امیری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت همکاران سیستم پناه شمال تهران سهامی‌خاص به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۰ محمود نظاری به سمت رئیس هیئت‌مدیره، همایون حریری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، شهریار رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت‌مدیره است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517508
آگهی افزایش سرمایه شرکت همکاران سیستم سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۳/۷/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10431111
آگهی اصلاحی شرکت همکاران سیستم سهامی عام بشماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
پیرو آگهی شماره xxx۴۰/ ت ۳۲ مورخ ۲۱/۶/۸۹ و باستناد نامه وارده شماره xxx۹۶ مورخ ۳۱/۶/۸۹ نام مهدی انصاریان بسمت عضو اصلی هیات مدیره از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11471755
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستم سهامی عام بشماره ثبت ۷۶۳۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‎مدیره به مدت بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرید فولادی بنمایندگی جدید شرکت همکاران سیستم پناه شمال تهران بجای میر عبدالسعید میرجهانی‌محمدآبادی بسمت عضو اصلی و مهدی امیری بنمایندگی شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی بسمت عضو علی‎البدل اسماعیل کمالی‎روستا بسمت عضو هیئت‎مدیره و محمود نظاری بسمت رئیس هیئت‎مدیره و همایون حریری بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و شهریار رحیمی (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11180833
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستم سهامی عام ثبت شده به شماره ۷۶۳۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت بازرس اصلی و فریده شیرازی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات