سیمان سفید استهبان

شرکت سیمان سفید استهبان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101138349 (فعال)
15
افراد
18
آگهی‌ها
49757
شماره ثبت
1366/11/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14804014
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - به موضوع شرکت موراد ذیل الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: اکتشاف و استخراج و بهره برداری از انواع معادن و کانی های فلزی و غیرفلزی، خردایش و فرآوری از معادن جهت تولید انواع سیمان و همچنین فرآوری محصولات معدنی دیگر، احداث و نصب و تجهیز و راه اندازی کارخانه سیمان و صنایع جنبی وابسته به آن، نگهداری و تعمیرات و بازرسی فنی سرویس تجهیزات آن، خریداری دانش فنی و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت، مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکتهای تولیدی، خدماتی، تجاری و بازرگانی (داخلی و خارجی) و طرحهای معدنی و صنعتی، انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه و فروش دانش و خدمات فنی و مهندسی و مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. سرمایه گذاری در ایجاد شرکتهای جدید در داخل و خارج از کشور، انجام فعالیت و ارائه خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت انواع محصولات و مصنوعات معدنی اعم از سیمان و گچ، ایجاد نمایندگی و شعبه و تاسیس دفتر در داخل و خارج از کشور، ساخت و ساز و ایجاد مراکز، ورزشی، تفریحی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور -بموجب شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx۰ نام شرکت به " سیمان سفید استهبان " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14474995
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آدرس محل اصلی شرکت از واحد ثبتی تهران به : استان فارس ، شهرستان شیراز ، بخش مرکزی ، شهر شیراز ، فرهنگ شهر ، کوچه ۱۶ ش رجایی ، بلوار ش رجایی ، پلاک xxx ، طبقه همکف ، واحد ۲ کد پستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید ودر این اداره تحت شماره xxx۵۷ ثبت گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375308
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان سهامی عام به شماره ثبت xxx۹۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- آدرس محل اصلی شرکت از واحد ثبتی تهران به : استان فارس ، شهرستان شیراز ، بخش مرکزی ، شهر شیراز، فرهنگ شهر ، کوچه ۱۶ ش رجایی ، بلوار ش رجایی ، پلاک xxx ، طبقه همکف ، واحد ۲ کد پستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13680845
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم غلام زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد هاشمی البحرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین غلام زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علی محمد احسان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت مجتمع صنعتی پیشتاز صنعت کامپوزیت پارس خرمبید به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید علی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت کسری زنگنه پارسیان به سمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای مهرزاد پورکریم به سمت مدیرعامل (خارج از سهامدارن و هیئت مدیره) برای مدت باقیمانده‌ی ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردید حق امضاء کلیه اسناد مالی، چکها، سفته‌ها و قراردادهای مالی و استخدامی شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و یا با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639571
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای ابراهیم غلام زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای سیدمحمد هاشمی البحرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای حسین غلام زاده به شماره ملی xxxxxxxxx شرکت مجتمع صنعتی پیشتاز صنعت کامپوزیت پارس خرمبید به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ شرکت توسعه اقتصادی معدنی کسری زنگنه پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13537886
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای حجت اله هادیان رسنانی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979058
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرخ هاشم زاده فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی رضویلر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید کریم کریمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) وآقایان روبت بدلیانس آواکم پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۲ و حسن شاداب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و فریدون ثقه الاسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قرارداد‌ها با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبرمی باشد. هیئت مدیره اختیارات مشروحه در ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979164
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب واقع گردید. فرخ هاشم زاده فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۷ حسن شاداب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ فریدون ثقه الاسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ روبت بدلیانس آواکم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مرتضی رضویلر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای حجت اله هادیان رسنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304242
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۶۸۸۹۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت ـ مؤسسه حسابرسی بیداران با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد کاظم ضیاءپور با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612997
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۹۲ به تصویب رسید ـ فرخ هاشم زاده فلاح کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ حسن شاداب کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ فریدون ثقة الاسلامی کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ روبت بدلیانس آواکم پور کدملی xxxxxxxxx۲ ـ مرتضی رضویلر کد ملی xxxxxxxxx۳ به مدت ۲ سال به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. _ مؤسسه حسابرسی بیداران ش ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس اسرار حقیقی کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612998
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای فرخ هاشم زاده فلاح کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی رضویلر کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید کریم کریمیان کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل شرکت و آقایان روبت بدلیانس آواکم پور کد ملی xxxxxxxxx۲ و حسن شاداب کد ملی xxxxxxxxx۲ و فریدون ثقة الاسلامی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند _ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها باامضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی باامضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240637
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان (سهامی عام) به ‌شماره ثبت ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۹/۷/۹۲ نوع شرکت (سهامی عام) بوده که بدین وسیله تصحیح میگردد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233480
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان سهامی عام به شماره ثبت۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای فرخ هاشم زاده فلاح به ک مxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای مرتضی رضویلر به ک مxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید کریم کریمیان به ک مxxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
کلیه اختیارات ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، مالی و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عـادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعـضاء هیـئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203069
آگهی تغییرات شرکت سیمان استهبان شرکت مختلط سهامی به شماره ثبت۶۸۸۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازمالی سال xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بیداران xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی شرکت و عباس اسرارحقیقی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757937
آگهی تصمیمات شرکت سیمان استهبان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۶۸۸۹۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرار حقیقی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: فرخ هاشم زاده فلاح به کدملیxxxxxxxxx۷، حسن شاداب به کدملیxxxxxxxxx۲، عبدالحمید جلالی به کدملیxxxxxxxxx۸، روبت بدلیاس آواکم پور به کدملیxxxxxxxxx۲، مرتضی رضویلر به کدملیxxxxxxxxx۳. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۴/۹۱ فرخ هاشم زاده فلاح به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن شاداب به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالحمید جلالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10663896
آگهی تصمیمات شرکت سیمان استهبان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۶۸۸۹۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرار‌حقیقی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: فرخ هاشم‌زاده‌فلاح به کدملیxxxxxxxxx۷، حسن شاداب به کدملیxxxxxxxxx۲، عبدالحمید جلالی به کدملیxxxxxxxxx۸، روبت بدلیاس‌آواکم‌پور به کدملیxxxxxxxxx۲، مرتضی رضویلر به کدملیxxxxxxxxx۳. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۴/۹۱ فرخ هاشم‌زاده‌فلاح به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن شاداب به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عبدالحمید جلالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11558823
آگهی تصمیمات شرکت سیمان استهبان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۸/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10262179
آگهی تصمیمات شرکت سیمان استهبان (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۸۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۳۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به سمت بازرس اصلی و عباس اسرارحقیقی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: فرخ هاشم زاده فلاح و حسن شاداب و عبدالحمید جلالی و روبت بدلیانس آواکم پور و مرتضی رضویلر. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۸۹ فرخ هاشم زاده فلاح به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن شاداب به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالحمید جلالی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات