صنایع یخچال سازی لرستان

شرکت صنایع یخچال سازی لرستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101118525 ()
6
افراد
2
آگهی‌ها
66887
شماره ثبت
1366/6/1
تاریخ تأسیس

اشخاص صنایع یخچال سازی لرستان

در این بخش تمامی اشخاصی که در صنایع یخچال سازی لرستان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 747995
آگهی تصمیمات شرکت صنایع یخچال سازی لرستان ـ بوژان سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۸۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۸۵۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و فریدون الماسیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سن بران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی کیوان کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ صادق صالحی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ خسرو کاظم زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ حجت خوشگواری فرد به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ مصطفی بیرانوند به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ کیوان کاظمی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و صادق صالحی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9994737
آگهی تصمیمات شرکت صنایع یخچال سازی لرستان ـ بوژان سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۸۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۸۵۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و فریدون الماسیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سن بران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی کیوان کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ صادق صالحی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ خسرو کاظم‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ حجت خوشگواری‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ مصطفی بیرانوند به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ کیوان کاظمی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و صادق صالحی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات