ملی شیمی کشاورز

شرکت ملی شیمی کشاورز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101060748 ()
25
افراد
44
آگهی‌ها
61033
شماره ثبت
1365/5/18
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از سازمان برنامه و بودجه تهران
صدور 1396/6/27 انقضا 1400/6/27

اشخاص ملی شیمی کشاورز

در این بخش تمامی اشخاصی که در ملی شیمی کشاورز دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14612389
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موضوع شرکت « واردات دام زنده و فرآورده‌های خام دامی ، نهاده‌های خوراک دام ، داروی دامی و تجهیزات مرتبط » ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم ) الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14549640
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب و سود زیان منتهی به ۳۱/۶/۹۷ بتصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14379849
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای علی صادقی ش.م xxxxxxxxx۶ -شرکت طراحان تجارت قاصدک سپید ش.م xxxxxxxxx۳۲ -شرکت مشاوران گستران صنعت آدنیس ش.م xxxxxxxxx۰۴ -شرکت افکار آسیا ش.م xxxxxxxxx۱۳ و شرکت آسیا گسترش تجارت پویا ش.م xxxxxxxxx۸۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14379869
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام به شماره ثبت xxx۳۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای علی صادقیxxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هئیت مدیره . آقای محسن عسگری xxxxxxxxx۶به نمایندگی شرکت طراحان تجارت قاصدک سپیدxxxxxxxxx۳۲ بسمت نائب رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل . آقای سیدرضا نقی نسب ارهائی xxxxxxxxx۸به نمایندگی شرکت مشاوران گستران صنعت آدنیسxxxxxxxxx۰۴ بسمت عضو هئیت مدیره . آقای داود غلامیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت آسیا گسترش تجارت پویاxxxxxxxxx۸۵ بسمت عضو هیات مدیره . آقای علی رستمیان xxxxxxxxx۷به نمایندگی شرکت فکار آسیا xxxxxxxxx۱۳ بسمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات عقد قرارداد و عقود اسلامی و سایر نامه های و مکاتبات عادی اداری با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300844
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: • تولید و واردات کلیه نهاده های کشاورزی اعم از کودهای بیولوژیک و غیر بیولوژیک گرانول و جامد و مایع • تولید و واردات کلیه بذرهای زراعی,دانه های روغنی، سبزی و صیفی و زینتی • تولید و واردات کلیه مواد ضدعفونی کننده شیمیایی و نانو جهت ضد عفونی انواع دام و طیور و اماکن عمومی و مسکونی • واردات انواع محصول آماده و مواد اولیه سموم کشاورزی، دامی و بهداشتی • تولید و واردات و بسته بندی انواع محصول آماده و مواد اولیه واکسن، پروبیوتیک و غیر بیوبیوتیک، داروهای گیاهی و طبیعی، سم های بر پایه آب، پوران و ارگانیک، انواع افزودنیهای خوراکی دام و طیور و آبزیان، انواع مواد معدنی، دی و مونو کلسیم فسفات و بنتونیت مورد مصرف در صنایع دام و طیور و آبزیان و حیوانات خانگی • تولید و واردات انواع مکمل ها و مواد افزودنی مورد مصرف در صنایع شیمیایی • تولید انواع روغن موتور و ضدیخ و انواع مکمل های سوخت • واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز، خرید و فروش و واردات و صادرات دانش فنی و سایر خدمات فنی و مهندسی • واردات عوامل کنترل بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی • تولید عوامل کنترل بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی • انجام خدمات جمع آوری و حمل، بازیافت و امحای کلیه پسماندهای شهری، دارویی، صنعتی و شیمیایی • احداث و راهبری مجتمع مدیریت پسماند شهری و صنعتی ویژه و غیر ویژه و ارایه مشاوره فنی. • خرید و فروش و انتقال دانش فنی تولید محصولات شیمیایی و انواع نهاده های کشاورزی و محصولات دانش بنیان در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300858
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی سامان پندار بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14029473
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای خداداد جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای علی صادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت طراحان تجارت قاصدک سپید به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای محسن عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - شرکت مشاوران گستران صنعت آدنیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی آقای سیدرضا نقی نسب اردهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت افکار آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای علی رستمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند ک روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13917814
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۰۵/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۹ , xxx مورخه ۱۴/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی به موجب گواهی شماره xxxxxx/۰۸/xxx۷/۹۶ مورخه ۰۸/۱۱/xxx۶ بانک ملی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820436
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول مهر ماه هرسال شروع و پایان شهریور ماه هر سال پایان می‌یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750818
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار ملاحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت طراحان تجارت قاصدک سپید (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای خداداد جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی رستمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت افکار آسیا (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی صادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا کچلو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت مشاوران گستران صنعت آدنیس به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556244
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به به آدرس تهران: خیابان پاسداران بالاتر از میدان نوبنیاد نبش نارنجستان دوم پلاک xxx طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540314
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه امین حسابرسی افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی ورضا حسن دخت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند صورت حساب سود و زیان و تراز نامه سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13428024
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت عبارت (انجام کلیه امور مشاوره و پیمانکاری، طراحی، تهیه نقشه‌های اجرایی، اجرا، نظارت، ساخت، مشارکت در ساخت، بهره برداری، راه اندازی، راهبری، اصلاح، بهینه سازی، به روزرسانی، سرمایه گذاری، خرید، فروش، واردات، صادرات، ساخت و تولید انبوه، انجام کلیه پروژه‌ها، عملیات، فعالیت‌ها، فرآیندها و طرح‌های ذیل در هر منطقه‌ای با وسعت نامحدود و شرایط و ویژگی‌های عام یا خاص: ۱ عمرانی مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن. ۲ آبی مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی و تونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، شبکه‌های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، سازه‌های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه‌ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، و نظایر آن. ۳ راه و ترابری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستم‌های انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیرزمینی (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن. ۴ صنعت و معدن مربوط به تأسیسات و تجهیزات صنایع غذائی، نساجی، پوشاک، چرم، چوب و شیشه، سلولوزی، استخراج، فرآوری، ذخیره، تبدیل مواد خام و تولید در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، شیمیائی، کانی غیرفلزی، صنایع سنگین، معدنی، صنایع فلزی (آهن و فولاد، فلزی غیرآهنی و فرآورده‌های فلزی)، کارخانجات ابزارآلات و ماشین‌ها و تجهیزات اندازه گیری و کنترل و تأسیسات صنعتی جانبی، تولید وسایل آزمایشگاهی، دارویی، کارخانجات تولید وسایل حمل ونقل، تجهیزات، خطوط انتقال مواد در کارخانجات، بهینه سازی مصرف انرژی، و نظایر آن. ۵ نیرو مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه‌ها، شبکه‌های برق و تأسیسات برقی، پست‌های توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم‌های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن. ۶ تأسیسات و تجهیزات مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت و گاز)، شبکه گازرسانی، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، وسایل انتقال (آسانسور پله برقی و غیره)، سیستم‌های خبر و هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشوی خانه، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه‌های پمپاژ و نظایر آن. ۷ کاوش‌های زمینی مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، حمل و بهره برداری از مواد غیرزنده موجود در پوسته زمین (در خشکی و آب)، کاوش‌های غیرمستقیم روی خشکی، حفاری‌های آبی، هیدروکربوری و تزریق مواد و دفن زباله، کاوش‌های دریایی، حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک، بهره برداری از مواد بستر دریا (به جز هیدروکربورها)، سیستم‌های ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاه‌های آن شامل آب، فاضلاب، هیدروکربورها و دیگر مواد، آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن روباز (در خشکی) و آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن زیرزمینی (در خشکی) و نظایر آن. ۸ ارتباطات مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده‌ای، ساخت ایستگاه‌های اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده، انواع شبکه‌های پستی، شبکه‌های انتقال سیمی، بی سیم، رادیو، تلویزیون، و شبکه‌های ماهواره و نظایر آن. ۹ کشاورزی مربوط به جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری وآبخوان داری، مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات زراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، امور دام پروری شامل (طیور، گاوداری، زنبورداری و گوسفندداری)، شیلات و آبزیان و نظایر آن. ۱۰ خدمات مربوط به رفع آلودگی از محیط‌های خشکی و آبی (اعم از داخل خشکی و محیط دریایی)، خدماتی، خدمات شهری، خدمات زیست محیطی، نمونه برداری، پیشگیری و جلوگیری از آلوده شدن محیط توسط انواع آلاینده‌های خاک، آب وهوا و صوت، پالایش و پاک سازی محیط از انواع آلاینده‌های خاک، آب وهوا، مدیریت هرگونه پسماند اعم از جامد، مایع و گاز از هر منبع تولیدی از جمله کلیه امور مربوط به کاهش از مبدأ، کلیه امور مربوط به کنترل تولید پسماند و کاهش آن، جانمایی، ساخت، نصب و دیگر امور مربوط به ایستگاه‌های ذخیره سازی موقت در محل، جانمایی، ساخت، نصب و دیگر امور مربوط به ایستگاه‌های جمع آوری موقت، کلیه امور مربوط به مسیرهای جمع آوری، کلیه امور مربوط به تأسیسات و کارخانجات انواع کمپوست از هر گونه ماده خام یا پسماند، کلیه امور مربوط به تأسیسات و کارخانجات جداسازی، پردازش و بازیافت و طرح‌های بازیافت از مبدأ، کلیه امور مربوط به تأسیسات و کارخانجات هاضم بی هوازی و تولید برق از این طریق، کلیه امور مربوط به دفع هر گونه پسماند توسط زباله سوزی و مراقبت‌های مربوط به آن، کلیه امور مربوط به دفن هر گونه پسماند در زمین و مراقبت‌های مربوط به آن اعم از قبل، در حین و بعد از دفن، دامداری و دامپروری به منظور ایجاد کودهای آلی و بهره وری بیشتر درزمینه‌ی کارخانه جات هاضم، پوشش فضای سبز و درختکاری به منظور کاهش آلایندگی محیط و جلوگیری از فرسایش خاک، کلیه امور آموزشی، اطلاع رسانی، فرهنگی و زیباسازی و مراقبت، پایش و کنترل کیفیت و تأمین ایمنی، بهداشت کار، سلامت و حفاظت از محیط زیست (اچ اس ای) و ارزیابی زیست محیطی کلیه پروژه‌ها، آتش نشانی (شهری، صنعتی، دریایی و جنگل‌ها) و کمک رسانی (در خشکی و دریا و نظایر آن) و امور پیمانکاری مربوطه) در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم الحاق گردید وماده مربوطه دراساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13385928
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
- پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۷/۱۱/xxx۵ موسسه امین حسابرس افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و رضا حسن دخت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده‌اند که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294746
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شهریار ملاحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت طراحان تجارت قاصدک سپید (به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای خداداد جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی رستمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت افکار آسیا (به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین شمسی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مشاوران گستران صنعت آدنیس (به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه آوراق بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294750
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای خداداد جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت طراحان تجارت قاصدک سپید (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت مشاوران گستران صنعت آدنیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت افکار آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275400
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید. اشخاص حقوقی ذیل به مدت دوسال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت مدیریت سرمایه گذاری همیاری کوثر (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت سیمان شمال (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ وشرکت ملی خدماتی تدارک (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982896
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خداداد جعفری (خارج از سهامداران) به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی ابوالفضل سیمیاری باکدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بانمایندگی علی رستمیان باکدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بانمایندگی محسن کمائی کما با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی سیدجواد قطب شریف باکدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی جلیل اسکندری باکدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا " و همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12882849
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل سیمیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و جلیل اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان عضو هیات مدیره و علی رستمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت سیمان شمال با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و محسن کمائی کما به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان عضو هیات مدیره و سید جواد قطب شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت ملی خدماتی تدارک با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قرارداد‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12821315
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابو الفضل سیمیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمود قائمی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم بربطی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت سیمان شمال با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره آقای احمد رویایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سید فخر الدین حیدری منش بعنوان نماینده شرکت ملی خدماتی تدارک (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12381192
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره آقای محمود قائمی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای محمد ابراهیم بربطی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت سیمان شمال با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲به عنوان عضو هیأت مدیره آقای احمد رویایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای سید فخر الدین حیدری منش بعنوان نماینده شرکت ملی خدماتی تدارک (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره هیأت مدیره ضمن قبولی سمت های خود نسبت به انتخابات هیأت مدیره بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند: کلیة اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک ها، بروات، سفته ها و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل بتصویب رسید. قسمتی از اختیارات هیأت مدیره با عنایت به ماده ۳۷ اساسنامه شرکت بشرح زیر به مدیرعامل شرکت تفویض می گردد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی وغیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه و پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت. ـ تهیه و پیشنهاد ساختار سازمانی ـ تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پاداش، بازخرید، ترفیع و تنبیه و سایر مزایای کارکنان شرکت، بر اساس آئین نامه های مصوب هیأت مدیره. پیش بینی و پیشنهاد بودجة سالانة شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور درمادة ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیة ایقاعات.تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامة هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استراداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب( باحق صلح یا بدون آن )، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. اجاره استیجاره، واگذاری و فسخ اجاره، تقاضای تعدیل اجاره بهاء، دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آنها.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12381196
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی ترازنامه، صورت های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش باشناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12186086
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران – بزرگراه آیت اله حکیم غرب – خیابان سازمان برنامه شمالی – خیابان هشتم شرقی پلاک ۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1749199
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد معظمی بشماره ملی با ک.م xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰.بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمود قائمی امیری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران با شناسه ملی بسمت رئیس هیئت مدیرهxxxxxxxxx۰۶. آقای محمد ابراهیم بربطی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت سیمان شمال با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ آقای احمد رویایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵. آقای ابوالفضل بختیاری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت ملی خدماتی تدارک با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰. بسمت مدیرعامل وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ها , بروات, سفته ها و قرارداد ها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست همین صورتجلسه بتصویب رسید که بشرح ذیل است: قسمتی از اختیارات هیات مدیره با عنایت به ماده ۳۷ اساسنامه شرکت بشرح زیر به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه و پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت. الف) تهیه و پیشنهاد ساختار سازمانی ب) تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پاداش، بازخرید، ترفیع و تنبیه و سایر مزایای کارکنان شرکت. پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمس با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرارداد های حاوی شرط داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن) ، اجرای حکم ن هایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. اجاره استیجاره، واگذاری و فسخ اجاره، تقاضای تعدیل اجاره بهاء، دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آنها.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1749202
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار دیلم صالحی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت سیمان شمال با شناسه ملی xxxxxxxxx۲ شرکت ملی خدماتی تدارک با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409577
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی تغییرات به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۹/۹/xxx۳، شناسه ملی شرکت سیمان شمال اشتباهاً، xxxxxxxxx۲ درج گردیده که شناسه ملی صحیح آن xxxxxxxxx۸۲ می باشد. و بدینوسیله اصلاح شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409579
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
پیرو آگهی تغییرات بشماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۹/۹/xxx۳ شماره ملی آقای ابوالفضل بختیاری اشتباهاً xxxxxxxxx۸ درج گردیده که شماره ملی xxxxxxxxx۸ صحیح می باشد. و بدینوسیله اصلاح شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265334
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدابراهیم بربطی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای محمدقاسم کیاء به عنوان نماینده جدید شرکت سیمان شمال (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و آقای محمد سلطانی فر با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به جای خانم معصومه ملاصالحی به عنوان نماینده جدید شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و همچنین آقای محمود قائمی امیری با شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان ریاست هیات مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171173
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی‌ عام ‌به‌ شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمودرضا حسنوند با شماره ملی ۱ـxxxxxxـxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165568
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فراز حساب (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بعنوان بازرس اصلی و فیروز خاکپور با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975059
آگهی تصمیمات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام شماره ثبت۶۱۰۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شرکت سیمان شمال به ش ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ محمد قاسم کیا به ش ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سیمان شمال بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل بختیاری به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت ملی خدماتی تدارک بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمود قائمی امیری به ش ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و کورس جبارنیارضوانده به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و معصومه ملاصالحی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. بندهای مندرج ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975060
آگهی تصمیمات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام شماره ثبت۶۱۰۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس اصلی و امیرهوشنگ دلجو به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11523996
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۶۱۰۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۳/۹۰ کورس جبارنیا‌رضوانده به کدملیxxxxxxxxx۷ بجای امیرالهوئی‌ نظری به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11736414
آگهی تصمیمات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس اصلی و امیرهوشنگ دلجو به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11982408
آگهی تصمیمات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۱۰۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۱۲/xxx۹ محل شرکت به نشانی تهران بزرگراه اشرفی‌اصفهانی پائین‌تر از میدان پونک خیابان شهید مخبری نبش گلستان یکم پلاک۲ کدپستیxxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11644435
آگهی تصمیمات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره و حکم صادره مورخ ۱۸/۷/۸۹ محمود قائمی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت‌ سرمایه‌‌گذاری ‌بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11106000
آگهی تصمیمات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام ثبت شده به شماره۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۴/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ ـ شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران (سهامی‌عام) ۲ ـ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران (سهامی‌عام) ۳ ـ شرکت سیمان شمال (سهامی‌عام) ۴ ـ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی‌خاص) ۵ ـ شرکت ملی خدماتی تدارک (سهامی‌خاص) امیرالهوئی نظری به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران (سهامی‌عام) به سمت عضو هیئت‌مدیره و سید علیرضا فقیه‌زاده‌توچائی به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی‌خاص) به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ابوالفضل بختیاری به نمایندگی از طرف شرکت ملی خدماتی تدارک (سهامی‌خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمد قاسم‌کیا به نمایندگی شرکت سیمان شمال (سهامی‌عام) به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین خادم‌محترم به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران (سهامی‌عام) به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست تصویب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10750533
آگهی اصلاحی شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی‎عام بشماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
پیرو آگهی صادره بشماره xxx۹/ت۳۲ مورخ ۲۵/۳/۸۹ نام صحیح شرکت، شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی‎عام و تاریخ صحیح صورتجلسه ۳۰/۹/۸۸ می‎باشد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9542340
آگهی تصمیمات شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۶۱۰۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون‌‌گستران پیشگام به سمت بازرس اصلی و امیرهوشنگ دلجو به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9755253
آگهی افزایش سرمایه رشکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام بشماره ثبت ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۹/xxx۹ و هیات‌مدیره مورخ ۱۴/۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۳/۲/۸۹ بانک ملی شعبه خ استاد مطهری پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۵/۳/۸۹ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11849811
آگهی تصمیمات در شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی‌عام) بشماره ثبت۶۱۰۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۱/۱/۸۹ اساسنامه جدید مشتمل بر۵۵ ماده و۱۰ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10910688
آگهی تغییر پلاک شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی‌عام) بشماره ثبت۶۱۰۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
بموجب مصوبه هیئت‌مدیره مورخ۱۴/۱/۸۹ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ۶ به پ۲۳ تغییریافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10189871
آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۸۸ حسین خادم محترم بجای محمد روشن به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11837312
آگهی تصمیمات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۱۰۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۰۷۴۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۸ ابوالفضل بختیاری بجای محمدصادق نصرت‌لو به نمایندگی شرکت ملی خدماتی تدارک به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل در۱۱ بند بشرح پیوست صورتجلسه تصویب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات