مجتمع صنایع لاستیک یزد

شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101016508 ()
18
افراد
39
آگهی‌ها
56556
شماره ثبت
1364/11/14
تاریخ تأسیس
مجتمع صنایع لاستیک یزد در سالهای 1364-1365 در شهر یزد عملا با مطالعات و اخذ موافقتهای اولیه شروع به فعالیت نمود.خط تولید تایر و تیوب دوچرخه و موتور سیکلت با بهره گیری از دانش فنی شرکت آی –آر-سی ژاپن و همچنین تولید تایر و تیوب تایرهای بایاس سواری و وانتی به کمک تکنولوژی داخلی در سال 1376 افتتاح گردید پس از آن این مجتمع همواره در جهت اصلاح و بهینه سازی محصولات خود اقدامات مؤثری برداشته است که از جمله بارزترین آن اقدام به تولید تایرهای رادیال سیمی در سال 1386 با اخذ فن آوری رسمی از یکی از مراجع اروپایی بنام وردشتاین هلند است. منبع: وب سایت شرکت

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14811826
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۵۹,xxx مورخ ۲۸/۵/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14761469
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی ، موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14438256
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا نیرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بجای سید هادی میرباقری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14184080
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم مسعود تقی گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا تقی گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مهدی سعید نقی گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای بهزاد سعادتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شماره ثبت xxx۳۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سیدهادی میرباقری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای اسکندر ستوده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره به امضای ثابت رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در خصوص بندهای ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به آقای اسکندر ستوده تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت، پیشنهاد و تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد (مدیران ارشد در هیئت مدیره مطرح گردد.)، پیش بینی بودجه سالانه شرکت، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها، پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی، پیشنهاد پاداش به پرسنل و کارکنان شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14131061
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند، روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817828
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اعضای هیئت مدیره شرکت را برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب نمودند: شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ آقای کریم مسعود تقی گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای محمدرضا تقی گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536276
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13334400
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید هادی میر باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به موجب معرفی نامه شماره xxx۷ مورخ xxx۵/۰۹/۰۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به جای آقای سید علی اکبر حجازی به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951771
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12776825
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۶ , xxx مورخ ۳۰/۱/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx میلیون ریال به مبلغ xxxxxx میلیون ریال منقسم به پانصد و ده میلیون سهم یک هزار ریالی با نام از محل‌های اندوخته احتیاطی و سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12716278
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای کریم مسعود تقی گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدعلی اکبر حجازی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی سعید نقی گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آرتاویل تایر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا تقی گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس عباسی ابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اسکندر ستوده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره). هیئت مدیره اختیارات خود در خصوص بندهای ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهاد ایین نامه‌های داخلی شرکت، پیشنهاد و تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد (مدیران ارشد در هیئت مدیره مطرح گردد.)، پیش بینی بودجه سالانه شرکت، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سر قفلی و کلیه امتیازات متصوره، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، داد سراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده داد رسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرار داد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها، پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی، پیشنهاد پاداش به پرسنل و کارکنان شرکت. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره به امضای ثابت رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12482763
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنايع لاستيك يزد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ـ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ـ کریم مسعود تقی گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ محمدرضا تقی گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گریدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12328825
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود و زیان دمنتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمـوده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575651
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378225
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای دکتر کریم مسعود تقی گنجی به شماره ملی xxx ـ xxxxxx ـ ۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر محمدرضا تقی گنجی به شماره ملی ۶ ـ xxx ـ xxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی سعید نقی گنجی به شماره ملی xxx ـ xxxxxx ـ ۲ به نمایندگی از شرکت آرتاویل تایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد خوشبختیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین صنعان بنیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ xxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اسکندر ستوده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند.
هیات مدیره اختیارات خود درخصوص بندهای ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره به امضای ثابت رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360750
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.
شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
ـ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
ـ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹
ـ آقای محمدرضا تقی گنجی ک م xxxxxxxxx۶
ـ آقای کریم مسعود تقی گنجی ک م xxxxxxxxx۹
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203214
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام به شماره ثبت۵۶۵۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای غلامرضا جابری انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به جای آقای محمدحسین امیرخانی شهرکی به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160571
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ۲ـ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
صورتهای مالی منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036266
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود از ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001240
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ محمدحسین امیرخانی شهرکی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به جای علی شکوری گرکانی به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975091
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام شماره ثبت۵۶۵۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: علی شکوری گرکانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به جای غلامرضا جابرانصاری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 949510
آگهی اصلاحی شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۴/۱۰/۹۱ نام صحیح شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام صحیح می باشد مراتب بدین وسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9799361
آگهی اصلاحی شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۴/۱۰/۹۱ نام صحیح شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام صحیح می‌باشد مراتب بدین‌وسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925151
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک نیرو سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10768355
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک نیرو سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694635
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع پلاستیک یزدسهامی عام به شماره ثبت۵۶۵۵۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۳۱/۴/۹۱ بهرام مرندی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به جای حمیدعلی اصغری بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10060755
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع پلاستیک یزد سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ بهرام مرندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به جای حمیدعلی اصغری بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 660033
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11791155
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604231
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید. اسکندر ستوده به کدملی xxxxxxxxx۲۱ به جای حسین پهلوان خارج از اعضای بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. همچنین هیات مدیره اختیارات بندهای ۴ ـ ۵ ـ ۶ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۵ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ از ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجاری و غیره با امضای ثابت رئیس هیات مدیره به اتفاق مدیرعاملهمراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9772609
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید. اسکندر ستوده به کدملی xxxxxxxxx۲۱ به جای حسین پهلوان خارج از اعضای بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. همچنین هیات‌مدیره اختیارات بندهای ۴ ـ ۵ ـ ۶ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۵ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ از ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجاری و غیره با امضای ثابت رئیس هیات‌مدیره به اتفاق مدیرعاملهمراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل با یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475842

آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد
سهامی عام به شماره ثبت xxx۵۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۸/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مهدی سعیدنقی گنجی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع پترو شیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بنمایندگی غلامرضا جابرانصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بنمایندگی حمید علی اصغری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و کریم مسعودتقی گنجی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا تقی گنجی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین پهلوان به کد ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها بروات سفته ها و سایر اوراق تجاری به امضاء ثابت رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره درخصوص بندهای ۴ ـ ۵ ـ ۶ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۵ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ از ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11873222
‏ آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد‏ سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۶۵۵۶‏ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸‏
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ‏‏۸/۸/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۰ شرکت مجتمع صنعتی ‏آرتاویل تایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مهدی ‏سعیدنقی‌گنجی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و ‏شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پترو شیمیایی و شیمیایی تامین به ‏شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بنمایندگی غلامرضا جابرانصاری به کد ‏ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری ‏تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بنمایندگی حمید ‏علی‌اصغری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و ‏کریم مسعودتقی‌گنجی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس ‏هیئت‌مدیره و محمدرضا تقی‌گنجی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت ‏نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حسین پهلوان به کد ملی xxxxxxxxx۹ ‏‏(خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ‏کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها بروات ‏سفته‌ها و سایر اوراق تجاری به امضاء ثابت رئیس یا نایب‌رئیس ‏هیئت‌مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ‏مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت‌مدیره معتبر می‌باشد و مکاتبات ‏عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره به ‏تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت‌مدیره ‏درخصوص بندهای ۴ ـ ۵ ـ ۶ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۵ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ از ‏ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.‏

اداره ثبت شرکتها و موسسات ‏غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10358167
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11571836
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام ثبت به شماره ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ غلامرضا جابری انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پترو شیمیایی تامین و حمید علی اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی بسمت اعضاء هیئت مدیره جدید برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9610035
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۶۵۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۶/۸/۸۹ ماده ۵۸ اساسنامه در مورد حق امضا بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10947400
آگهی تصمیمات شرکت یزد تایرسهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ماده ۵۸ اساسنامه بشرح مندرج در اساسنامه در خصوص حق امضا اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11069435
آگهی اصلاحی شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام بشماره ثبت ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
پیرو آگهی شماره xxx۹۸/ت۳۲ مورخ ۱۶/۶/۸۹ نام شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد صحیح می‌باشد اشتباها" یزد تایر درج شده که بدین‌وسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9645124
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۶۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۵۰۸
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۸۸ کریم مسعودتقی‌گنجی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدرضا تقی‌گنجی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، حسین پهلوان خارج از هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل و مهدی‌سعید نقی‌گنجی و حمید حمیدی‌یگانه و محمداسماعیل حسینی‌فشمی به ترتیب به عنوان نمایندگان آرتاویل تایر و سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین و سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات