گروه صنعتی بارز

شرکت گروه صنعتی بارز (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100977983 (فعال)
18
افراد
29
آگهی‌ها
52653
شماره ثبت
1363/4/2
تاریخ تأسیس

از زمان تاسیس گروه صنعتی بارز در سال 1363 به عنوان اولین کارخانه‌ی تایرسازی کشور، به برکت علاقه و اشتیاق مصرف کنندگان، محصولات این شرکت یعنی تایر بارز در بازار تایر ایران، وارد و به واسطه کیفیت بالای این تایرها و تکنولوژی های دریافت شده، رفته رفته به عنوان بهترین تایر ایرانی مطرح گردید. منبع: وب سایت شرکت

شرکت‌های مادر گروه صنعتی بارز

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در گروه صنعتی بارز دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنعتی بارز

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که گروه صنعتی بارز در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14999544
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 52653 و شناسه ملی 10100977983
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 12/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد امیری به کد ملی 2948858003 بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین«تاپیکو» با شناسه ملی 10420205695 به جای عباس عباسی ابیانه به کد ملی 1239722478 بعنوان عضو هیأت مدیره ـ فربد پارسا به کد ملی 3130910387 بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی10101339590 به جای هادی مورخ به کد ملی 2218120429 بعنوان عضو هیأت مدیره ـ امیرعلی نعمت الهی به کد ملی 2298393214 بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با شناسه ملی 10102501905 به جای احمد هاشمی به کد ملی 2390981275 بسمت رییس هیأت مدیره ـ پرویز اخوان به کد ملی 3761928319 به نمایندگی از طرف گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین با شناسه ملی 10800021304 بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ـ علی اکبر مشرفی به کد ملی 2992014702 به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی آبادان با شناسه ملی 10100430706 بسمت نایب رییس هیأت مدیره برای بباقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ981004915727746 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14701189
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14199188
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس عباسی ابیانه باکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ آقای هادی مورخ باکدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ آقای احمد هاشمی باکارت ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ آقای پرویز اخوان باکدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ آقای علی اکبر مشرفی دارنده باکدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی آبادان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ آقای احمد هاشمی به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای عباس عباسی ابیانه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی اکبر مشرفی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی مورخ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پرویز اخوان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چک ها , بروات ها , سفته ها , اسناد و اوراق تعهدآور وکلیه قرار داد های شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. بخشی از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۳۹ اساسنامه دربندهای (۱) (۴) (۶) (۷) (۹) (۱۲) (۱۴) به مدیرعامل تفویض شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14158251
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۱,xxx مورخ ۳/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند. موسسه حسابرسی بیات رایان دارنده شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند دارنده شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اشخاص حقوقی زیر بمدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵، شرکت پتروشیمی آبادان بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶، شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ترازنامه صورت سود و زیان و سال مالی ۹۶ تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840390
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران آپادانا خیابان مرغاب خیابان هویزه پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715370
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه چکهای صادره از حسابهای بانکی مفتوحه به نام گروه صنعتی بارز شرکت سهامی عام که عهده شعب بانک‌های دولتی و خصوصی مقیم شهر کرمان باشد و حق برداشت از این حسابها با امضا ثابت یکنفر از اعضا هیئت مدیره باتفاق امضا یک نفر از مسعود کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علی رشید فرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری با امضا یکنفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سقف برداشت با امضا ثابت یکی از اعضای هیئت مدیره و یکی از آقایان مسعود کرمی و علی رشید فرخی بمبلغ دو ملیارد ریال تعیین می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501466
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/xxx۶ و نامه شماره xxx۲۰ , xxx مورخ ۱۳/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید.. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448102
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۷/xxx۵ و مجوز شماره ۱۵/ xxxxxx/ xxx مورخ ۲۵/ ۲/ xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱ , xxx , xxx میلیون ریال به مبلغ ۲ , xxx , xxx میلیون ریال منقسم به ۲ , xxx , xxx , xxx سهم ۱ , xxx ریالی بانام (از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی) طبق گواهی بانکی شماره ۴۵ مورخ ۱۸/ ۲/ ۹۶ و xxx مورخ ۱۲/ ۱۱/ xxx۵ بانک ملت شعبه میدان هفتم تیر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13204829
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین تاپیکو دارنده شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی عباس عباسی ابیانه به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی دارنده شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی هادی مورخ به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین دارنده شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی پرویز اخوان به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی دارنده شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی احمد هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان دارنده شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای علی اکبر مشرفی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و کلیه چک‌ها، بروات‌ها، سفته‌ها، اسناد و اوراق تعهدآور وکلیه قرار داد‌های شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه بامهرشرکت بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همراه بامهرشرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات شرکت با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبرمی باشد. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده‌ی (۳۹) اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/xxx۹ شامل اجزاء (۱) (۴) (۶) (۷) (۹) (۱۲) (۱۴) از ماده مزبور مندرج در صفحات ۱۲ و ۱۳ اساسنامه شرکت از سوی هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872129
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند موسسه حسابرسی بهمند دارنده شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12533847
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتي بارز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۴ و مجوز مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۹۳و مجوز شمارهxxx ـ xxxxxx/xxxمورخ ۲۸/۷/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxxریال به مبلغxxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰سهم xxx۰ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال بموجب گواهی شماره ۲۱/۷/۹۴/xxx پرداخت گردیده و. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12275660
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۲۶۵۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653199
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیـل اتخـاذ شـد: آقـایان عبـاس عباسی ابیانه کد ملـی شمـاره ۸ ـ xxxxxx ـ xxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گازوپتروشیمی تأمین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ هادی مورخ دارنده کد ملی ۹ ـ xxxxxx ـ xxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ش م xxxxxxxxx۰۵ ـ مهدی ریاحی پور کد ملی شماره ۱ ـ xxxxxx ـ xxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ حسین اخلاصی کد ملی ۸ ـ xxxxxx ـ xxx به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تأمین اجتماعی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ـ علی اکبر مشرفی کد ملی ۲ ـ xxxxxx ـ xxx به نمایندگی از شرکت پتروشیمی آبادان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.که آقای مهدی ریاحی پور به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی اکبر مشرفی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای هادی مورخ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای حسین اخلاصی به سمت عضو هیئت مدیره وآقای عباس عباسی ابیانه به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه چک ها، بروات، سفته ها، اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ـ هیئت مدیره تصمیمات متخذه به شرح صورتجلسه یکصد و چهل و نهم مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵ و دویست و شانزدهم مورخ۲۰/۰۴/xxx۱ و دویست و چهل و ششم مورخ ۱۹/۰۷/xxx۳ و دویست و هفتاد و ششم مورخ ۱۸/۰۷/xxx۵ و سیصدم مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ و سیصد و بیست و هشتم مورخ۲۰/۰۴/xxx۹ و سیصد و پنجاه و سوم مورخ۲۸/۰۴/xxx۱ درخصوص اختیارات مدیرعامل را عیناً تأیید و تنفیذ نمود و بدین ترتیب بخشی از اختیــارات مندرج در ماده (۳۹) اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۹/۰۳/۱۸ شامل اجزاء (۱)، (۴)، (۷)، (۹)، (۱۱) و (۱۲) از ماده مزبور مندرج در صفحات ۱۲و۱۳ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523232
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ش م xxxxxxxxx۹۵ ـ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ش م xxxxxxxxx۹۰ ـ شرکت پتروشیمی آبادان ش م xxxxxxxxx۰۶شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ش م xxxxxxxxx۰۵ـ شرکت توسعه تجارت تأمین ش م xxxxxxxxx۰۴ انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی بهمند دارنده شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند دارنده شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471416
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام شماره ثبت ۵۲۶۵۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۲ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۳/xxx۲ و مجوز بورس بشماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۳/۱۲/xxx۲، سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق پرداخت نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال طی گواهیهای: شماره xxx۶/xxx/xxx مورخ ۲۴/۱۲/xxx۲ و شماره ۹۲/xxxص۸۱/ مورخ ۲۹/۵/xxx۲ بانک پاسارگاد شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۶/۲/۹۳ تکمیل امضاء شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186506
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای جلال امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره بجای آقای علی اکبر مظلومی ابوخیلی برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره نمایندگی شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی (سهامی خاص) تعیین گردید و اعضای هیات مدیره برای باقی دوره تصدی هیات مدیره بشرح ذیل تعیین گردیدند: آقای سید حسن سلطانی فیروز دارنده کارت شناسایی ملی شماره ۵ ـ xxxxxx ـ xxx بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای جلال امانی دارنده کارت شناسایی ملی شماره ۱ ـ xxxxxx ـ xxx بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی اصغر اسمعیلی دارنده کارت شناسایی ملی شماره ۵ـxxxxxxـxxx بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای علی اکبر مشرفی دارنده کارت شناسایی ملی شماره ۲ ـ xxxxxx ـ xxx بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای عباس عباسی ابیانه دارنده کارت شناسایی ملی شماره ۸ـxxxxxxـ xxx بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و کلیه چک ها، بروات، سفته ها، اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ـ مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد) هیئت مدیره تصمیمات متخذه به شرح بند (سه) صورتجلسه سیصد و پنجاه و سوم مورخ۲۸/۴/xxx۱ در خصوص اختیارات مدیرعامل را عینا تایید و تنفیذ نمود و بدین ترتیب بخشی از اختیارات مندرج در ماده (۳۹) اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۹/۳/۱۸ شامل اجزاء (۱)، (۴)، (۷)،(۹) (۱۱) و (۱۲) از ماده مزبور مندرج در صفحات ۱۲ و ۱۳ اساسنامه شرکت به مدیرماعل تفویض شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1125423
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001369
آگهی اصلاحی در شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
پیرو آگهی شماره xxx۴۸/ ت ۳۲ مورخ ۱۵/۵/۹۱ اعلام می‌دارد. کد ملی عباس عباسی ابیانه عضو هیئت مدیره و مدیرعامل xxxxxxxxx۸ صحیح است که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701034
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۲۶۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ عباس عباسی ابیانه به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سید حسین سلطانی فیروز به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر مشرفی به کد ملی xxxxxxxxx۲بنمایندگی از شرکت پتروشیمی آبادان به نشاسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر مظلومی ابوخیلی به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و علی اصغر اسمعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیات مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11264164
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ عباس عباسی‌ابیانه به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سید حسین سلطانی‌فیروز به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اکبر مشرفی به کد ملی xxxxxxxxx۲بنمایندگی از شرکت پتروشیمی آبادان به نشاسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اکبر مظلومی‌ابوخیلی به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و علی‌اصغر اسمعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10672670
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حافظ گام به ش.م xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه‌نگر به ش.م xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش.م xxxxxxxxx۹۵ و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به ش.م xxxxxxxxx۹۰ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به ش.م xxxxxxxxx۰۵ و شرکت پتروشیمی آبادان به ش.م xxxxxxxxx۰۶ و شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به ش.م xxxxxxxxx۰۴.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651912
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حافظ گام به ش.م xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به ش.م xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش.م xxxxxxxxx۹۵ و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش.م xxxxxxxxx۹۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به ش.م xxxxxxxxx۰۵ و شرکت پتروشیمی آبادان به ش.م xxxxxxxxx۰۶ و شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی به ش.م xxxxxxxxx۰۴.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11297361
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۰ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی علی ملکی به کدملی xxxxxxxxx۴ بجای محمدحسن خسروی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و علیرضا حیدرآبادی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اکبر مشرفی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و عباس عباسی‌ابیانه به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482308

آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بارز
سهامی عام به شماره ثبت xxx۵۳
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی علی ملکی به کدملی xxxxxxxxx۴ بجای محمدحسن خسروی پور به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا حیدرآبادی پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر مشرفی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و عباس عباسی ابیانه به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11342288
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و رضا آتش به ش‌ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11870088
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
طبق صورتجلسه مورخ۱۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۳/۹۰ واصل گردید: علیرضا حیدر‌آبادی‌پور به کدملیxxxxxxxxx۱ بجای علی‌اکبر شکریان بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی حضرتی به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسن خسروی‌پور به کدملیxxxxxxxxx۷ و علی‌اکبر مشرفی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت‌مدیره و عباس عباسی‌ابیانه به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای باقی‌مدت تصدی انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10103187
آگهی تغییرات در شرکت گروه صنعتی بارز سهامی‎عام بشماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۷/۶/xxx۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: کلیه چکهای صادره از حسابهای بانکی مفتوحه به نام گروه صنعتی بارز که عهده شعب بانکهای دولتی و خصوصی مقیم شهر کرمان باشد و حق برداشت از این حسابها با امضای ثابت یک نفر از اعضای هیئت‎مدیره باتفاق یک نفر از نامبردگان ذیل: آقای محمد علی زنگی‎آبادی، آقای عباس زنگی‎آبادی همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10409552
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام بشماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۸۹ علی اکبر شکریان به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و علی حضرتی به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس عباسی ابیانه به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدحسن خسروی پور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و علی اکبر مشرفی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی آبادان به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10562170
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی بارز سهامی عام ‌به شماره ثبت ۵۲۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس اصلی و رضا آتشی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین ۲ـ شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران ۳ـ شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی ۴ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی‌عام) ۵ـ شرکت پتروشیمی آبادان. باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۸/۳/۸۹. اساسنامه جدیدی شامل ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات