کشت و دامداری فکا

شرکت کشت و دامداری فکا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100648962 (فعال)
6
افراد
25
آگهی‌ها
1374
شماره ثبت
1353/5/15
تاریخ تأسیس

مجوزها

دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه فناوری زیستی از 1397/4/23

اشخاص کشت و دامداری فکا

در این بخش تمامی اشخاصی که در کشت و دامداری فکا دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14660324
آگهی تغییرات شرکت کشت و دامداری فکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343273
آگهی تغییرات شرکت کشت و دامداری فکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ و نامه شماره xxx۸۰,xxx مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ـ اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می باشد: ـ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت کشت و دامداری فکا سهامی عام به شماره ثبتxxx۴ ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: انجام فعالیتهای کشاورزی، دامداری، باغداری، پرورش طیور و زنبور عسل و ماهی و هرگونه حیوان دیگر و استفاده از فرآورده های حیوانی و پروتئین گیاهی، واردات مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم مورد نیاز شرکت ورود هر نوع دام، تولید، فروش و صادرات انواع کالا و خدمات شامل(شیر، فرآورده های لبنی، ژله خوراکی، فرآورده های ژنتیکی، دوغ یا ماست گازدار، خام(مواد لبنی)، کره، پنیر، پنیر مایه، ماست، شیر غلیظ شده، آبلیمو برای مقاصد آشپزی، قوام دهنده لبنیات، شیر طعم دار، نوشیدنی بر پایه لبنیات، ژله بر پایه لبنیات، دوغ بدون گاز، پودر ژله و دسر کره حیوانی و گیاهی، کشک، آبغوره، پنیر پیتزا، دسر بر پایه مواد لبنی، ماست سبزیجات و میوه جات، شیر خشک صنعتی، بستنی، سرکه، عرقیات گیاهی، خامه قنادی، معجون بستنی، بستنی زمستانی)، تبلیغات و فروش، بسته بندی کالاها و پخش مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات مجاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم برای انجام فعالیتهای مذکور که در اساسنامه ضروری و مفید می باشد، مشارکت در سایر شرکتها که موضوع آن با فعالیتهای مندرج در اساسنامه منطبق یا مرتبط باشد از طریق مشارکت در تاسیس یا خرید سهام شرکت های مزبور با تصویب مجمع عمومی عادی شرکت می باشد. ـ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: اصفهان ـ کیلومتر ۱۶ جاده اصفهان شیراز ـ بعد از مسجد الکعبه ـ جاده اختصاصی شرکت فکا و شرکت فاقد شعب می باشد. کدپستی: xxxxxxxxx۱ ـ مدت شرکت: مدت شرکت نا محدود می باشد. ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت xxxxxxxxxxxx ریال است که به xxxxxxxxx سهم عادی xxx۰ ریالی بانام تقسیم و تماماً پرداخت گردیده است. ـ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد. ـ هویت کامل رییس، اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی جمشید جلیل نژاد حلاجیان فرزند علی به شماره شناسنامهxxx وکدملیxxxxxxxxx۵ بسمت نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل وشرکت گلدشت نمونه اصفهان به شماره ثبتxxx۳۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی علیرضا نیک نشان فرزندمرتضی به شماره شناسنامهxxx۱ و کدملی xxxxxxxxx۲ بسمترییس هیات مدیره وشرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر به شماره ثبتxxx۳ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی نیما صادقی بروجن فرزندسیروس به شماره شناسنامهxxx۶ و کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیات مدیره وشرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی احمد گودرزی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه xxx۶ وکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره وکارگزاری رسمی بیمه تامین آینده به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی علی قلی زاده آزاد فرزندعباس به شماره شناسنامه ۱۲ وکدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیات مدیره ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: طبق ماده ۱۹ اساسنامه شرکت درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می توانند شخصاً، یا وکیل یا قایم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت. درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تصویب میزان تقسیم سود طبق ماده ۱۸ اساسنامه از وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و طبق ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود و طبق ماده ۵۳ اساسنامه در صورت انحلال شرکت تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مبلغ دیون شرکت طبق یادداشت های شماره ۱۲ لغایت ۱۷ صورت های مالی سال xxx۶ مبلغ xxxxxx میلیون ریال و بدهی های احتمالی طبق یادداشت شماره ۳۱ صورت های مالی سال xxx۶ مبلغ xxx۴ میلیون ریال می باشد. ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه حساب سود و زیان شرکت مربوط به دو سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ و ۲۹/۱۲/xxx۶ و نیز صورت دارایی اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت جهت مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14148917
آگهی تغییرات شرکت کشت و دامداری فکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا نیک نشان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای جمشید جلیل نژاد حلاجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای نیما صادقی بروجن به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (سهامی خاص)، آقای احمد گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام)، آقای علی قلی زاده به نمایندگی کارگزاری رسمی بیمه تامین آینده به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق، اسناد مالی و تغییرات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود و حدود اختیارات به شرح ذکر شده در صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14124061
آگهی تغییرات شرکت کشت و دامداری فکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۷ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، تصویب شد. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ ـ شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ ـ شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ ـ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ ـ کارگزاری رسمی بیمه تامین آینده به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ برای مدت۲سال بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب گریدند. روزنامه اطلاعات برای چاپ آگهیها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13593263
آگهی تغییرات شرکت کشت و دامداری فکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12929553
آگهی تغییرات شرکت کشت و دامداری فکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/xxx۵ شرکت کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان سهامی خاص به شماره ملی xxxxxxxxx۱۸ و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین سهامی خاص به شماره ملی xxxxxxxxx۳۰ و شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر سهامی خاص به شماره ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید صورت‌های مالی و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12929554
آگهی تغییرات شرکت کشت و دامداری فکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۵ شرکت کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان سهامی خاص به شماره ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی علیرضا نیک نشان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رییس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین سهامی خاص به شماره ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی جمشید جلیل نژاد حلاجیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر سهامی خاص به شماره ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی سیدکورش هاشمی گل سفیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، اسناد مالی و تغییرات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره یا دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است و حدود اختیارات مدیرعامل طبق آیین نامه مصوب جلسه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ مجددا به مدیرعامل تفویض گردید.. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713034
آگهی تغییرات شرکت کشت و دامداری فکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: ماده ۷ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال نقدی است که به xxxxxxxxx سهم بانام عادی xxx۰ ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12480301
آگهی تغییرات شرکت كشت و دامداري فكا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶بعنوان حسابرسی و بازرس قانونی اصلی وموسسه حسابرسی دش و همکاران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۳، صورت سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571606
آگهی تغییرات شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۳ به تصویب رسید.
ـ صورتهای مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای شهریار دیلم صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.
ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰، شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1571608
آگهی تغییرات شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای علیرضا نیک نشان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای سیدکوروش هاشمی گل سفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای جمشید جلیل نژاد حلاجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تغییرات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است.
ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348487
آگهی تصمیمات در شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی مورخ ۰۷/۱۰/xxx۲ ماده سی اساسنامه بدین نحو اصلاح شد، ماده ۳۰ اصلاحی: مجمع عمومی عادی شرکت سالی یک بار حداکثر تا پایان خرداد ماه برای تصویب ترازنامه و سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت جلسات دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط بحساب های مالی تشکیل گردد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۰۵/۱۱/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220309
آگهی افزایش سرمایه در شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۷/xxx۲ طبق اختیار حاصل شده در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۷/۹۲ سرمایه شرکت از طریق مطالبات حاصل شده و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۸ به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال نقدی است که به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام عادی منقسم شده و تماما پرداخت گردیده است. امضاء ذیل در تاریخ ۴/۸/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130795
آگهی اصلاحی در شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
پیرو آگهی تصمیمات شماره xxx/xxx۲/۹۲/وـ ۲۵/۳/۹۲ در آگهی به اشتباه تراز مالی ۲۰/۱۲/۹۱ درج گردیده که صحیح آن عبارتست از ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید مراتب بدینوسیله اعلام و اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1109833
آگهی اصلاحی در شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
پیرو آگهی تصمیمات شماره xxx/xxx۲/۹۲/و مورخ ۲۵/۳/۹۲ در آگهی مدت تصدی هیئت مدیره به اشتباه دو سال ذکر شده که صحیح آن برای مدت باقیمانده می باشد مراتب بدین وسیله اعلام و اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1104948
آگهی تصمیمات در شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۲ و ۳۱/۱/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت کشاورزی و دامداری ملارد شیر سهامی خاص بجای شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند.
۱ـ شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی آقای علیرضا نیک نشان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بنمایندگی آقای سید کوروش هاشمی گل سفیدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی آقای جمشید جلیل نژاد حلاجیان با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا حدود اختیارت مدیرعامل طبقه آیین نامه مصوب جلسه ۲ مورخ ۲۰/۱۲/۸۳ تصویب شد و مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی داریا روش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و آقای شهریار دیلم صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۲۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۳/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 912794
آگهی تغییر مرکز اصلی شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۵/۹۱ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به کیلومتر ۱۶ جاده شیراز بعد از مسجد الکعبه جاده اختصاصی فکا کدپستی xxxxxxxxx۰ انتقال یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11957670
آگهی تغییر مرکز اصلی شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۵/۹۱ مرکز اصلی شرکت در اصفهان به کیلومتر ۱۶ جاده شیراز بعد از مسجد الکعبه جاده اختصاصی فکا کدپستی xxxxxxxxx۰ انتقال یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۷/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648822
آگهی تصمیمات شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷ و ۲۸/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای علیرضا نیک نشان به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت شیر و لبنیات بیستون شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای سید کوروش هاشمی گل سفیدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای جمشید جلیل نژاد حلاجیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد ۲ـ موسسه حسابرسی داریا روش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و آقای شهریار دیلم صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سالxxx۰ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11256503
آگهی تصمیمات شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷ و ۲۸/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای علیرضا نیک نشان به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت شیر و لبنیات بیستون شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای سید کوروش هاشمی گل سفیدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای جمشید جلیل نژاد حلاجیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد ۲ـ موسسه حسابرسی داریا روش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و آقای شهریار دیلم صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سالxxx۰ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۳/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10727749
آگهی اصلاحی در شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
پیرو آگهی تغییرات شماره xxx۲۲/ث مورخ ۲۷/۱۱/۸۹ در آگهی روزنامه رسمی شماره xxx۲۹ مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ نام خانوادگی مدیرعامل اشتباه درج شده که صحیح آن جمشید جلیل نژاد حلاجیان می‌باشد. مراتب بدینوسیله اعلام و اصلاح می‌گردد.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11335949
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کشت و دامداری فکا سهامی‌خاص، ثبت‌شده بشماره ۱۳۷۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
برابر صورتجلسه مجمع‌ عمومی عادی مورخ ۲/۳/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و سازمان حسابرسی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۴/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10510053
آگهی تصمیمات شرکت کشت و دام داری فکا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۸۹ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx بنمایندگی جمشید جلال نژاد حلاجیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۳۳ بنمایندگی علیرضا نیک نشان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت شیر و لبنیات بیستون سهامی خاص بشماره ثبت xxx بنمایندگی سید کوروش هاشمی گلسفیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل طبق آیین نامه مصوب جلسه ۲ مورخ ۲۰/۱۲/۸۳ مجددا تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11175994
آگهی تغییرات در شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۸۹ و ۲۳/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین بنمایندگی آقای جمشید جلیل نژاد حلاجیان و شرکت کشت و دامداری گلدشت نمونه اصفهان بنمایندگی آقای علیرضا نیک نشان و شرکت شیر و لبنیات بیستون بنمایندگی آقای علی اصغر خامنوی خیابانی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و سازمان حسابرسی بسمت بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای علی اصغر خامنوی خیابانی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا نیک نشان را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید جلیل نژاد حلاجیان را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل طبق آئین نامه مصوب صورت جلسه ۲‌ـ ۲۰/۱۲/۸۳ مجددا تصویب شد و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ ترازنامه مالی سال ۸۸ بتصویب رسید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ۳۱/۳/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10138639
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کشت و دامداری فکا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۸۹۶۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۳/۸۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و سازمان حسابرسی بسمت بازرس اصلی و قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۵/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات