گروه کارخانه های تولیدی نورد الومینیوم

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد الومینیوم (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100577370 (فعال)
17
افراد
34
آگهی‌ها
15721
شماره ثبت
1351/3/25
تاریخ تأسیس
این گروه تولیدی در سال 1351 در کیلومتر 2 جاده ‏اراک – تهران و در زمینی به مساحت 22 هکتار توسط بخش خصوصی ‏تاسیس شد . ‏ موضوع شرکت تاسیس کارخانجات تولیدی صنعتی به منظور تولید فرآورده‏های آلومینیومی می باشد این شرکت با برخورداری از نیروی انسانی ‏مجرب، تجهیزات منحصر به فرد تولیدی و آزمایشگاهی و تجهیزات مدرن ‏متالوژی از بزرگترین تولید کنندگان انواع محصولات آلومینیومی در منطقه ‏محسوب می شود این شرکت تنها تولید کننده انواع پلیت ، ورق و کویل آلومینیومی به روش ‏نورد گرم در تنوع آلیاژ و ضخامت در کشور میباشد، از مزایای این روش ‏تولیدی خواص متالوژیکی و مکانیکی بهینه نسبت به سایر روشهای ‏تولیدی است هم اکنون محصولات شرکت انواع ورقهای (سینوسی ، ‏ذوزنقه ای ، آجدار و ساده )، کویل ، تسمه ، بیلت ، پلیت و . . . می ‏باشد که به کشورهای مختلف جهان از جمله انگلستان ،ژاپن ، آلمان ، ‏ترکیه ، عراق و . . . صادر گردیده است. ‏

مجوزها

دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی از 1396/12/19

محصولات گروه کارخانه های تولیدی نورد الومینیوم

شرکت‌های مادر گروه کارخانه های تولیدی نورد الومینیوم

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در گروه کارخانه های تولیدی نورد الومینیوم دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14926769
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت 15721 و شناسه ملی 10100577370
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا حمیدی به شماره ملی 0046293922 به نمایندگی از شرکت آلومینیوم تابنده اراک به شناسه ملی 10780071970 به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد محمدی به شماره ملی 0520941926 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسنعلی رضائی مقدم به شماره ملی 2060547792 به نمایندگی از شرکت پیشران سرمایه پردیس به شناسه ملی 14007606005 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین کریمی به شماره ملی 0534122140 به نمایندگی از شرکت هوشمند سرمایه پردیس به شناسه ملی 14007605986 به سمت عضو هیئت مدیره و محمد رضائی به شماره ملی 0531256677 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات خود به شرح مفاد بند 1، بند 2 بجز آیین نامه معاملات شرکت، بند 3، بند 4 فقط به صورت فردی و بندهای 6، 7، 9، 12، 14 از ماده 37 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود پ980911250508459 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14926756
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت 15721 و شناسه ملی 10100577370
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آلومینیوم تابنده اراک به شناسه ملی 10780071970 - شرکت پیشران سرمایه پردیس به شناسه ملی 14007606005 - شرکت هوشمند سرمایه پردیس به شناسه ملی 14007605986 - مهرداد محمدی به شماره ملی 0520941926 و محمد رضائی به شماره ملی 0531256677 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ980911833201663 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14745109
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت 15721 و شناسه ملی 10100577370
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی 10840017999 بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی 10100517106 بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ980516306992953 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14323841
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیات مدیره از مفاد بند ۱ ، بند ۲ به جز آیین نامه معاملات شرکت ، بند ۳ ، بند ۴ فقط به صورت فردی و بندهای ۶ ، ۷ ، ۹ ، ۱۲ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222512
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا حمیدی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت آرین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد محمدی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت آلومینیوم تابنده اراک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین کریمی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تابان پروفیل پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و محمد رضائی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پیشران سرمایه پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت اعضای هیئت مدیره و حسنعلی رضائی مقدم دارای شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت هوشمند سرمایه پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191953
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت آلومینیوم تابنده اراک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت تابان پروفیل پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت پیشران سرمایه پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت هوشمند سرمایه پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت آرین قشم به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14092183
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده جدید شرکت بالمین کومرز آ. گ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13959429
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آرین قشم xxxxxxxxx۲۴ (سهامی خاص) در هیات مدیره شرکت بسمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13606895
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران جمالزاده خیابان سین دخت خیابان هما پلاک ۲۸ طبقه همکف کد پستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552101
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی ساریخانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بالمین کامرز آ. گ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد باقر برادر دارای شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت برگ آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی کاردگر دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آرین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیات مدیره و اقای رضا حمیدی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت اینوستمنت هاوس قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسنعلی رضایی مقدم دارای شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت نماد اندیش آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ضمنا مفاد بند ۱، بند ۲ بجز آیین نامه معاملات شرکت، بند ۳، بند ۴ فقط به صورت فردی و بندهای ۶، ۷، ۹، ۱۲، ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه، اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552093
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ شامل ترازنامه، سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد به تصویب رسید. شرکت بالمین کامرز آ. گ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، شرکت آرین آینوستمنت هاوس قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷، شرکت سرمایه گذاری آرین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴، شرکت برگ آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت نماد اندیش آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردید، مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052952
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی کاردگر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آرین قشم شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973119
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973088
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: الف موضوعات اصلی: تأسیس کارخانجات تولیدی و صنعتی به منظور ساخت ورق آلومینیوم و هرنوع فرآورده‌های دیگر آلومینیومی و تصدی به هر نوع امور تولید و صنعتی و فروش محصولات و مصنوعات شرکت، ارائه دهنده خدمات آزمون بعنوان آزمایشگاه همکار به اداره کل استاندارد و سایر سازمانها و متقاضیان مراکز دولتی و خصوصی پیرامون: استاندارد آلیاژهای آلومینیوم و آلومینیوم کارپذیر (مطابق استاندارد ملی شماره xxx۸۸) آزمون کشش در دمای محیط، آزمون سختی سنجی و آزمون آنالیز شیمیایی (کوانتومتری) و انجام کلیه اموری که به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به موضوع شرکت باشد. ب موضوعات فرعی: سرمایه گذاری در اوراق سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق تجاری. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12505249
آگهی تغییرات شرکت گروه كارخانه هاي توليدي نورد الومينيوم شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری آرین قشم به کدملی xxxxxxxxx۲۴جناب آقای رضا سلیمانی بابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ را بجای جناب آقای غلامرضا فلاح نژاد به عنوان نماینده جدید به سمت عضو هیات مدیره وشرکت بالمین کامرز آ گ به کدملی xxxxxxxxx۲۰ جناب آقای مرتضی ساریخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ را بجای جناب آقای سعید ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۴به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12249195
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آرین اینوسمنت هاوس قشم شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بجای آقای مرتضی رضی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12194653
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۵۷۲۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۴/۰۱/۳۰ و مجز شماره xxx/xxxxxx مورخ xxx۴/۲/۱۵ (سازمان بورس و اوراق بهادار) اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت پرداخت گردیده است. ماده مربوط در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1554239
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم سهامی عام شماره ثبت ۱۵۷۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه خدماتی حسابرسی مدبران مستقل شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351285
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدباقر برادر کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت برگ آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به جای ابوالفضل هاشمی نیا کد ملی xxxxxxxxx۵ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261758
آگهی اصلاحی شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۳/۷/۹۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199058
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سعید ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بالمین کامرز آ. گ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و ابوالفضل هاشمی نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت برگ آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا فلاح نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آرین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مرتضی رضی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت اینوستمنت هاوس قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسنعلی رضایی مقدم کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت نماد اندیش آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
مفاد بند ۱، بند ۲ بجز آیین نامه معاملات شرکت. بند ۳، بند ۴ فقط به صورت فردی و بندها ۶، ۷، ۹، ۱۲، ۱۴ از ماده۳۷ اساسنامه اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185583
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه ‌‌ای تولید نورد آلومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید..

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و موسسه حسابرسی مدبران مستقل بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.

اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت اینوستمنت هاوس قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و شرکت برگ آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت آرین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شرکت بالمین کامرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت نماد اندیش آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051494
آگهی تغییرمحل شرکت گروه کارخانه تولیدی نورد آلومینیوم سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۷۲۱ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۹۲ محل شرکت به تهران خیابان آفریقا بن بست آناهیتا پ ۲ ط ۸ ک. پ xxxxxxxxx۷ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 650468
آگهی تغییر پلاک شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
پیرو نامه وارده شماره xxx۱۵ مورخ ۱۰/۴/۹۱ هیئت مدیره شماره پلاک شرکت از ۵۶ و ۵۸ به ۷ جدید تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11770063
آگهی تغییر پلاک شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
پیرو نامه وارده شماره xxx۱۵ مورخ ۱۰/۴/۹۱ هیئت‌مدیره شماره پلاک شرکت از ۵۶ و ۵۸ به ۷ جدید تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628231
آگهی تصمیمات شرکت گروه کارخانه تولیدی نورد آلومینیوم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بالمین کامرز آ.گ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمد تاجدوست به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری آرین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی نیما خواجه مهمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت آرین اینوستمنت هاوس قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی محمدرضا شیروان فرد به کدملی xxxxxxxxx۷ و ابوالفضل هاشمی نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ و حسنعلی رضایی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/۹۱ ابوالفضل هاشمی نیا به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد تاج دوست به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حسنعلی رضایی مقدم به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11057086
آگهی تصمیمات شرکت گروه کارخانه تولیدی نورد آلومینیوم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ممیز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بالمین کامرز آ.گ به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمد تاجدوست به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه‌گذاری آرین قشم به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی نیما خواجه‌مهمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت آرین اینوستمنت هاوس قشم به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی محمدرضا شیروان‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۷ و ابوالفضل هاشمی‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۵ و حسنعلی رضایی‌مقدم به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۳/۹۱ ابوالفضل هاشمی‌نیا به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمد تاج‌دوست به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، حسنعلی رضایی‌مقدم به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت‌مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 627085
آگهی اصلاحی شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
پیرو آگهی شماره xxx۳۳/ت/۳۲ مورخ ۲۸/۳/۹۱ نام نماینده شرکت آرین اینوسمنت هاوس قشم محمدرضا شیروانی فرد و نام احدی از اعضاء هیئت مدیره ابوالفضل هاشمی نیا صحیح می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10223045
آگهی اصلاحی شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
پیرو آگهی شماره xxx۳۳/ ت/ ۳۲ مورخ ۲۸/۳/۹۱ نام نماینده شرکت آرین اینوسمنت هاوس قشم محمدرضا شیروانی فرد و نام احدی از اعضاء هیئت مدیره ابوالفضل هاشمی نیا صحیح می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9729390
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۰ رمضان رمضانی‌پور به جای داریوش اعتمادی به نمایندگی شرکت بالمین کومرز آ.گ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و محمدرضا شیروانی‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۷ به جای نعمت‌اله غلامی به نمایندگی شرکت آرذین اینوسمنت‌ها هاوس قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9997440
آگهی تصمیمات شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابسری دایا رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11964465
آگهی تصمیمات شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۷۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۰ واصل گردید: رمضان رمضانی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای فرهاد بابازاده خارج از هیئت‌مدیره و به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید. اختیارات مدیرعامل به شرح اختیارات مدیرعامل قبلی می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10238155
آگهی تصمیمات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۴/۸۹ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11337455
آگهی تصمیمات شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم سهامی عام ثبت شده به شماره۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۵/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهرادمشار به سمت بازرس اصلی و فریده شیرازی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: شرکت بالمین کامرز آ.گ و شرکت رنک زیراکس ایران و شرکت سرمایه‌گذاری آرین قشم و شرکت آرین اینوستمنت هاوس قشم و جمال احمد‌زاده انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۴/۸۹ جمال احمدزاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هوشنگ گودرزی به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری آرین قشم به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فرهاد بابازاده خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل و داریوش اعتمادی به نمایندگی از شرکت بالمین کامرز آ. گ و ژوبین علاقمند به نمایندگی از شرکت رنک زیراکس ایران و نعمت‌اله غلامی به نمایندگی از شرکت آرین اینوستمنت هاوس قشم به عنوان اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا هیئت‌مدیره برخی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را بشرح ذیل بند ۱ و ۳ و ۶ و ۷ و ۱۲ و ۱۴ و بند ۲ بجز آئین‌نامه معاملات شرکت و بند ۴ (فقط بصورت فردی) به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات