گروه تولیدی مهرام

شرکت گروه تولیدی مهرام (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100542221
15
افراد
33
آگهی‌ها
14498
شماره ثبت
1349/12/8
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

مهرام
مهرام MAHRAM
1381/9/30
مهرام
مهرام MAHRAM
1381/9/30
مهرام
مهرام
1382/11/15
مهرام
مهرام
1382/11/15
مهرام
مهرام
1382/11/15
مهرام
مهرام MAHRAM
1382/11/15
مهرام
مهرام MAHRAM
1382/11/16
مهرام
مهرام MAHRAM
1382/11/16
مهرام
مهرام MAHRAM
1382/11/26
مهرام
مهرام
1382/11/26
مهرام
مهرام
1382/11/26
مهرام
مهرام MAHRAM
1382/11/26
مهرام
مهرام
1383/3/11
سس گوجه فرنگي
سس گوجه فرنگي KETCHUP MAHRAM-
1384/1/27
مهرام
مهرام
1383/3/11
1384/7/4
1384/7/5
MAHRAM CLUB
1384/7/18
سالسا
سالسا SALSA
1385/6/12
مهام
مهام MAHAM
1385/6/13
مهزام
مهزام MAHZAM
1385/6/14
تاسا
تاسا TASSA
1385/6/11
سويل
سويل SOIL
1385/7/12
سس تپلي مهرام
سس تپلي مهرام
1385/7/12
خوانسار مهرام
خوانسار مهرام
1385/7/22
آرت
آرت ART
1385/8/16
FETTUCCINE
1385/8/16
PENNE
1385/8/30
تاي
تاي THAI
1385/9/5
زاتن
زاتن ZATUN
1385/9/12
FREE-Z
1385/10/13
مهرام
مهرام
1389/5/18
مهرام
مهرام MAHRAM
1389/5/18
بي مايونز بي
بي مايونز بي
1390/2/28
سس سالاد الويه مهرام
سس سالاد الويه مهرام MAHRAM OLIVER SALAD SAUCE
1390/7/24
ديپ
ديپ DIP
1391/7/23
مهرام خردل ملايم
مهرام خردل ملايم Mayo-Mustard
1394/3/18
مهرام سس گوجه فرنگي
مهرام سس گوجه فرنگي ketchup
1394/3/18
مهرام سس كوكتل
مهرام سس كوكتل Cocktail Sauce
1394/3/18
مهرام سس ساندويچ
مهرام سس ساندويچ Sandwich Sauce
1394/3/18
مهرام مايونز چيلي
مهرام مايونز چيلي Mayo-ChilliReduced Fat
1394/3/18
مهرام
مهرام MAHRAM
1394/6/14
مهرام مايونز بي
مهرام مايونز بي B Mayonnaise بي كلسترول بي تخم مرغ كم چرب سديم كاهش يافته
1394/9/3
مهرام مايونز
مهرام مايونز Mayonnaise
1394/9/9
مهرام
مهرام MAHRAM
1395/3/26
مهرام سس فرانسوي
مهرام سس فرانسوي
1395/5/19
مهرام كچاپينو
مهرام كچاپينو Ketchupeno
1395/11/18
فليفيا
فليفيا MAHRAM
1396/12/13
مهرام
مهرام MAHRAM
1396/10/16
felifia mahram
1396/11/2
مهرام سركه سيب تخميري
مهرام سركه سيب تخميري Apple Vinegar
1397/12/20
مهرام كنسرو خوراك لوبياچيتي با قارچ
مهرام كنسرو خوراك لوبياچيتي با قارچ
1397/12/20
مهرام كنسرو ترشي بندري مخلوط خرد شده ريز با رب گوجه فرنگي
مهرام كنسرو ترشي بندري مخلوط خرد شده ريز با رب گوجه فرنگي Canned Mixed Pickles (Bandari)
1397/12/20
مهرام مرباي هويج
مهرام مرباي هويج Carrot Jam
1397/12/20
مهرام كنسرو خوراك لوبيا چيتي با طعم تند( چيلي )
مهرام كنسرو خوراك لوبيا چيتي با طعم تند( چيلي )
1397/12/20
مهرام كنسرو خوراك عدسي با طعم تند(چيلي)
مهرام كنسرو خوراك عدسي با طعم تند(چيلي)
1397/12/20
مهرام سس كوكتل
مهرام سس كوكتل Cocktail Sauce
1397/12/26
مهرام كنسرو ذرت شيرين
مهرام كنسرو ذرت شيرين
1397/12/26
مهرام كنسرو خيارشور معمولي
مهرام كنسرو خيارشور معمولي Canned Pickled Cucumber Normal
1397/12/26
مهرام سركه خرما تخميري
مهرام سركه خرما تخميري Date Vinegar
1397/12/26
مهرام كنسرو ترشي سيرگل
مهرام كنسرو ترشي سيرگل Canned Pickled Garlic
1397/12/26
مهرام كنسرو نخود سبز
مهرام كنسرو نخود سبز
1397/12/26
مهرام كنسرو ترشي فلفل سبز درسته
مهرام كنسرو ترشي فلفل سبز درسته Canned Pickeld Green Pepper
1397/12/26
مهرام عسل
مهرام عسل Honey
1397/12/26
مهرام فلفل هالوپينو
مهرام فلفل هالوپينو Jalapeno Pepper
1397/12/26
مهرام سس گوجه فرنگي
مهرام سس گوجه فرنگي Ketchup
1397/12/26
مهرام سس گوجه فرنگي هالوپينو
مهرام سس گوجه فرنگي هالوپينو Jalapeno Ketchup
1397/12/26
مهرام سس گوجه فرنگي
مهرام سس گوجه فرنگي Ketchup
1397/12/26
مهرام سس ديپ سالسا
مهرام سس ديپ سالسا Salsa Dip
1397/4/2
مهرام سس مايونز كم چرب  _50%
مهرام سس مايونز كم چرب _50% LESS FAT
1397/7/15
مهرام مايونز چيلي با چربي كاهش يافته
مهرام مايونز چيلي با چربي كاهش يافته Reduced fat
1397/9/25
مهرام سس خردل ملايم
مهرام سس خردل ملايم Mayo- Mustard
1397/9/25
مهرام سس مايونز
مهرام سس مايونز
1397/9/27
مهرام كنسرو ترشي مخلوط خردشده ريز
مهرام كنسرو ترشي مخلوط خردشده ريز Canned Mixed Pickles
1397/9/27
مهرام كنسرو مخلوط سبزيجات
مهرام كنسرو مخلوط سبزيجات
1397/10/1
مهرام روغن زيتون تصفيه شده
مهرام روغن زيتون تصفيه شده Refined Olive Oil
1397/10/1
مهرام روغن زيتون فرابكر
مهرام روغن زيتون فرابكر Extra Virgin Olive Oil
1397/10/1
مهرام روغن زيتون بكر درجه يك
مهرام روغن زيتون بكر درجه يك Virgin Olive Oil
1397/10/1
مهرام زيتون شور خيلي درشت
مهرام زيتون شور خيلي درشت Pickled Olives Colossal با هسته
1397/10/1
مهرام سس سالاد الويه
مهرام سس سالاد الويه
1397/10/15
مهرام كنسرو ترشي بادمجان مخلوط درشت با موسير
مهرام كنسرو ترشي بادمجان مخلوط درشت با موسير Canned Pickled Eggplant
1397/10/15
مهرام مرباي به
مهرام مرباي به Quince Jam
1397/10/15
مهرام سس رنچ
مهرام سس رنچ Ranch Dressing
1397/10/15
مهرام كنسرو مخلوط شور
مهرام كنسرو مخلوط شور Canned Salted Vegetables
1397/10/15
مهرام كنسرو ترشي موسير
مهرام كنسرو ترشي موسير Canned Shallot Pickles
1397/10/15
مهرام كنسرو قارچ ورقه اي
مهرام كنسرو قارچ ورقه اي
1397/10/15
مهرام زيتون با سبزيجات
مهرام زيتون با سبزيجات Olives with Vegetables
1397/10/15
مهرام مرباي آلبالو
مهرام مرباي آلبالو Sour Cherry Jam
1397/10/16
مهرام مرباي توت فرنگي
مهرام مرباي توت فرنگي Strawberry Jam
1397/10/16
مهرام سس تاي (فلفل و سير) (
مهرام سس تاي (فلفل و سير) ( Thai Sauce (Chili & Garlic
1397/10/17
مهرام كنسرو رب گوجه فرنگي
مهرام كنسرو رب گوجه فرنگي Tomato Paste
1397/10/17
مهرام سس ديپ پنير ناچو
مهرام سس ديپ پنير ناچو Nacho Cheese Dip
1397/10/18
مهرام سس هزار جزيره
مهرام سس هزار جزيره Thousand Island
1397/11/30

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14732041
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای فرخ صمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت تحول گران فردا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ آقای نصرت الله منزوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت دنیای علم پویا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ آقای پیروز ملک زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت مهبان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ آقای امیر چکنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سنوس ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ اقای غلامحسین احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ وآقای فرخ صمدیان بسمت رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت تحول گران فردا ( سهامی خاص ) آقای پیروز ملک زاده بسمت نایب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت مهبان ( سهامی خاص ) آقای نصرت الله منزوی بسمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت دنیای علم پویا ( سهامی خاص ) آقای غلامحسین احمدی بسمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا ( سهامی خاص ) آقای امیر چکنی بسمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت سنوس ( سهامی خاص ) کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . حدود اختیارات مدیرعامل از طرف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین و اختیارات مشروحه ذیل مطابق مفاد اساسنامه در ۱۹ بند از ماده ۳۷ به ایشان تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقوقی و حقیقی ثالث و کلیه ادارات دولتی و عمومی و مؤسسات خصوصی و نهادهای انقلاب . انجام کلیه مکاتبات اداری بر اساس شرایط و مقررات مربوطه و تعیین و پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های مربوط به نحوه اجرای هدفها و عملیات شرکت و همچنین مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیأت مدیره . پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج به هیأت مدیره . نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و تسویه حساب و مرخصی و بازنشستگی وراث آنان و تصویب وامهای پرسنلی کارکنان طبق آئین نامه وام با رعایت قوانین و مقررات جاری اعطای پاداش اعم از نقدی و غیرنقدی یا مرخصی تشویقی به منظور افزایش بازده کار ، اتخاذ تصمیم نسبت به انجام ماموریتهای داخلی و خارجی کارکنان و همچنین پیشنهاد در خصوص عزل و نصب و تعیین حقوق و مزایای معاونین شرکت مطابق چارت سازمانی مصوب و هرگونه پیشنهاد در خصوص اصلاحات مربوط به ساختار سازمانی شرکت به هیأت مدیره . افتتاح هر نوع حساب به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات در داخل یا خارج از کشور وتعیین و معرفی اشخاص که حق برداشت و استفاده از اینگونه حسابها را دارند و انسداد حسابهای مذکور . صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، دریافت ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت بند ۳ این صورتجلسه و رعایت مقررات شرکت . عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات وانجام مناقصه و مزایده که به موضوع شرکت ارتباط پیدا می‌کند با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی و در صورت لزوم فسخ قراردادهای مزبور و خریدهای داخلی و خارجی و واردات بابت هر نوع لوازم و قطعات و اجناس مورد نیاز شرکت و خرید اموال سرمایه‌ای و انعقاد قراردادهای خدماتی و نیز فروش اموال وفروش ضایعات و تعمیرات اساسی ماشینآلات و فروش مواد اولیه زائد بر احتیاجات تولید و فروش صادراتی کالاهای تولیدی و یا ارائه خدمات و اجاره دارائیهای شرکت ، تمام موارد فوق با رعایت آئین نامه معاملات مصوب شرکت و رعایت سقف مبالغ پیش بینی شده در آن قابل اجراء می‌باشد همچنین اهداء کمکهای جنسی از محصولات شرکت به موسسات خیریه و عام المنفعه و اشخاص ثالث تا سقف ده میلیون ریال در ماه . مبادرت به تقاضا واقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری مربوط به شرکت . به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها . تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات مالی مجاز . پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و ترتیب موجبات فک آن ولو کرارا به هیأت مدیره . احداث ، تکمیل و اتمام ساخت تأسیسات و ساختمان‌ها و نیز عمران زمینهای شرکت مطابق مصوبات . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، در خواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر با رعایت امضاء مجاز شرکت . تهیه بودجه سالیانه شرکت و تشکیل کمیته بودجه و تسلیم آن به هیأت مدیره و اخذ مصوبه . تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس . تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به بازرس و حسابرس . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14718909
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای فرخ صمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت تحول گران فردا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ آقای نصرت الله منزوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت دنیای علم پویا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ آقای پیروز ملک زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت مهبان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ آقای امیر چکنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سنوس ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ اقای غلامحسین احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ وآقای فرخ صمدیان بسمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت تحول گران فردا ( سهامی خاص ) آقای پیروز ملک زاده بسمت نایب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مهبان ( سهامی خاص ) آقای نصرت الله منزوی بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت دنیای علم پویا ( سهامی خاص ) آقای غلامحسین احمدی بسمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا ( سهامی خاص ) آقای امیر چکنی بسمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت سنوس ( سهامی خاص ) کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . حدود اختیارات مدیرعامل از طرف هیات مدیره به شرح زیر تعیین و اختیارات مشروحه ذیل مطابق مفاد اساسنامه در ۱۹ بند از ماده ۳۷ به ایشان تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقوقی و حقیقی ثالث و کلیه ادارات دولتی و عمومی و مؤسسات خصوصی و نهادهای انقلاب . انجام کلیه مکاتبات اداری بر اساس شرایط و مقررات مربوطه و تعیین و پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های مربوط به نحوه اجرای هدفها و عملیات شرکت و همچنین مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیات مدیره . پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج به هیات مدیره . نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و تسویه حساب و مرخصی و بازنشستگی وراث آنان و تصویب وامهای پرسنلی کارکنان طبق آئین نامه وام با رعایت قوانین و مقررات جاری اعطای پاداش اعم از نقدی و غیرنقدی یا مرخصی تشویقی به منظور افزایش بازده کار ، اتخاذ تصمیم نسبت به انجام ماموریتهای داخلی و خارجی کارکنان و همچنین پیشنهاد در خصوص عزل و نصب و تعیین حقوق و مزایای معاونین شرکت مطابق چارت سازمانی مصوب و هرگونه پیشنهاد در خصوص اصلاحات مربوط به ساختار سازمانی شرکت به هیات مدیره . افتتاح هر نوع حساب به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات در داخل یا خارج از کشور وتعیین و معرفی اشخاص که حق برداشت و استفاده از اینگونه حسابها را دارند و انسداد حسابهای مذکور . – صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، دریافت ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت بند ۳ این صورتجلسه و رعایت مقررات شرکت . عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات وانجام مناقصه و مزایده که به موضوع شرکت ارتباط پیدا می‌کند با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی و در صورت لزوم فسخ قراردادهای مزبور و خریدهای داخلی و خارجی و واردات بابت هر نوع لوازم و قطعات و اجناس مورد نیاز شرکت و خرید اموال سرمایه‌ای و انعقاد قراردادهای خدماتی و نیز فروش اموال وفروش ضایعات و تعمیرات اساسی ماشینآلات و فروش مواد اولیه زائد بر احتیاجات تولید و فروش صادراتی کالاهای تولیدی و یا ارائه خدمات و اجاره دارائیهای شرکت ، تمام موارد فوق با رعایت آئین نامه معاملات مصوب شرکت و رعایت سقف مبالغ پیش بینی شده در آن قابل اجراء می‌باشد همچنین اهداء کمکهای جنسی از محصولات شرکت به موسسات خیریه و عام المنفعه و اشخاص ثالث تا سقف ده میلیون ریال در ماه . مبادرت به تقاضا واقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری مربوط به شرکت . به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها . تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات مالی مجاز . پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و ترتیب موجبات فک آن ولو کرارا به هیات مدیره . احداث ، تکمیل و اتمام ساخت تأسیسات و ساختمان‌ها و نیز عمران زمینهای شرکت مطابق مصوبات . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، در خواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر با رعایت امضاء مجاز شرکت . تهیه بودجه سالیانه شرکت و تشکیل کمیته بودجه و تسلیم آن به هیات مدیره و اخذ مصوبه . تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس . – تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به بازرس و حسابرس . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14690222
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . شرکت تحول گران فردا بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ - شرکت مهبان بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ - شرکت دنیای علم پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ - شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ - شرکت سنوس بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14544806
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx xxxxxx / xxx مورخه ۲۶/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225876
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای پیروز ملک زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت دنیای علم پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بجای آقای وفا تقی پوریان ماشینچی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218545
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله عباس آباد-اندیشه-خیابان نعیمی-خیابان شهید استاد مطهری-پلاک xxx-طبقه همکف- کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت .
پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195830
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. ـ مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گسترپویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13849841
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرخ صمدیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای سهراب رسته به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملت بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای نصرت اله منزوی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت دارو تجارت سامان بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بسمت مدیرعامل عضو هیات مدیره و آقای وفا تقی پوریان ماشینچی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت دنیای علم پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت عضو هیات مدیره و آقای امیر چکنی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شرکت دنیای فن آوران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل از طرف هیئت مدیره به شرح زیر تعیین و اختیارات مشروحه ذیل مطابق مفاد اساسنامه در ۱۹ بند از ماده ۳۷ به ایشان تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقوقی و حقیقی ثالث وکلیه ادارات دولتی و عمومی و موسسات خصوصی و نهادهای انقلاب. انجام کلیه مکاتبات اداری بر اساس شرایط و مقررات مربوطه و تعیین و پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های مربوط به نحوه اجرای هدفها و عملیات شرکت و همچنین مقررات و ائین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج به هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و تسویه حساب و مرخصی و بازنشستگی ورات آنان و تصویب وامهای پرسنلی کارکنان طبق آئین نامه وام با رعایت قوانین و مقررات جاری اعطای پاداش اعم از نقدی و غیرنقدی یا مرخصی تشویقی به منظور افزایش بازده کار، اتخاذ تصمیم نسبت به انجام ماموریتهای داخلی و خارجی کارکنان و همچنین پیشنهاد تشویقی به منظور افزایش بازده کار اتخاذ تصمیم نسبت به انجام ماموریتهای داخلی و خارجی کارکنان و همچنین پیشنهاد در خصوص عزل و نصب و تعیین حقوق و مزایای معاونین شرکت مطابق چارت سازمانی مصوب و هر گون پیشنهاد در خصوص اصلاحات مربوط به ساختار سازمانی شرکت به هیات مدیره. افتتاح هر نوع حساب به نام شرکت نزد بانکها و موسسات در داخل و یا خارج از کشور و تعیین و معرفی اشخاص که حق برداشت و استفاده از اینگونه حسابها را دارند و انسداد حسابهای مذکور. صدور، ظهرنویسی، قبولی، دریافت، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت بند ۳ این صورتجلسه و رعایت مقررات شرکت عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و انجام مناقصه ومزایده که به موضوع شرکت ارتباط پیدا می‌کند با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی و در صورت لزوم فسخ قراردادهای مزبور و خریدهای داخلی و خارجی و واردات بابت هر نوع لوازم و قطعات و اجناس مورد نیاز شرکت و خرید اموال سرمایه‌ای و انعقاد قراردادهای خدماتی و نیز فروش اموال و فروش ضایعات و تعمیرات اساسی ماشین آلات و فروش مواد اولیه زائد بر احتیاجات تولید و فروش صادراتی کالاهای تولیدی و یا ارائه خدمات و اجاره دارائیهای شرکت تمام موارد فوق با رعایت آئین نامه معاملات مصوب شرکت و رعایت سقف مبالغ پیش بینی شده در آن قابل اجرا می‌باشد همچنین اهدا کمکهای جنسی از محصولات شرکت به موسسات خیریه و عام المنفعه و اشخاص ثالث تا سقف ده میلیون ریال در ماه. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری مربوط به شرکت. به امانت گذراندن هر نوع اسناد و مدراک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوص و استرداد آنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات مالی مجاز پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و ترتیب موجبات فک آن ولو کرارا به هیات مدیره. احداث، تکمیل و اتمام ساخت تاسیسات و ساختمان‌ها و نیز عمران زمینهای شرکت مطابق مصوبات. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضاء قراردادها حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح و یا بدون آن) اجرا حکم نهایی و قطعی داور در خواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر با رعایت امضاء مجاز شرکت. تهیه بودجه سالیانه و تشکیل کمیته بودجه و تسلیم آن به هیات مدیره و اخذ مصوبه. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فهالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ی در مقاطع سه ماه و ارائه صورتهای مالی شش ماه به بازرس و حسابرس پیشنهاد به هیئت مدیره در خصوص مشارکت در شرکتها و موسساتی که طبق قانون در ایران به ثبت رسیده و یا خواهند_رسید حتی بعنوان عضو موسسات و خرید سهام و سایر اوراق بهادار. معرفی نمایندگان جهت حضور در مجامع عمومی شرکت‌های تحت پوشش. پیشنهاد شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594652
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گسترپویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ملت بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ شرکت دنیای فن آوران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ شرکت دنیای علم پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت دارو تجارت سامان بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13246362
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریدون ابراهیم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت تحول گران فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بجای بیژن فتح اله پور بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967220
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وفا تقی پوریان ماشینچی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت دنیای علم پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای غلامحسین احمدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942593
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات آئین محاسبان امین بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12519490
آگهی تغییرات شرکت گروه توليدي مهرام شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای فرخ صمدیان بشماره ملیxxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای آزادپویا (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ـ آقای سهراب رسته بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) بنمایندگی از شرکت دنیای فن آوران پویا (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ـ آقای نصرت اله منزوی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف) بنمایندگی ازشرکت دارو تجارت سامان (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ـ آقای بیژن فتح اله پوربشماره ملیxxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره (موظف) بنمایندگی از شرکت تحول گران فردا (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ آقای غلامحسین احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) بنمایندگی از شرکت دنیای علم پویا (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ـ نحوه امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین و اختیارات مشروحه ذیل مطابق مفاد اساسنامه در ۱۹ بند از ماده ۳۷ به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقوقی و حقیقی ثالث وکلیه ادارات دولتی و عمومی و موسسات خصوصی و نهادهای انقلاب. ـ انجام کلیه مکاتبات اداری بر اساس شرایط و مقررات مربوطه و تعیین و پیشنهاد تصویب آئین نامه های مربوط به نحوه اجرای هدفها و عملیات شرکت و همچنین مقررات و ائین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره. ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج به هیئت مدیره. ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و تسویه حساب و مرخصی و بازنشستگی ورات آنان و تصویب وامهای پرسنلی کارکنان طبق آئین نامه وام با رعایت قوانین و مقررات جاری اعطای پاداش اعم از نقدی و غیرنقدی یا مرخصی تشویقی به منظور افزایش بازده کار، اتخاذ تصمیم نسبت به انجام ماموریتهای داخلی و خارجی کارکنان و همچنین پیشنهاد تشویقی به منظور افزایش بازده کار اتخاذ تصمیم نسبت به انجام ماموریتهای داخلی و خارجی کارکنان و همچنین پیشنهاد در خصوص عزل و نصب و تعیین حقوق و مزایای معاونین شرکت مطابق چارت سازمانی مصوب و هر گون پیشنهاد در خصوص اصلاحات مربوط به ساختار سازمانی شرکت به هیئت مدیره ـ افتتاح هر نوع حساب به نام شرکت نزد بانکها و موسسات در داخل و یا خارج از کشور و تعیین و معرفی اشخاص که حق برداشت و استفاده از اینگونه حسابها را دارند و انسداد حسابهای مذکور. ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، دریافت، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت بند ۳ این صورتجلسه و رعایت مقررات شرکت ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و انجام مناقصه ومزایده که به موضوع شرکت ارتباط پیدا می کند با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی و در صورت لزوم فسخ قراردادهای مزبور و خریدهای داخلی و خارجی و واردات بابت هر نوع لوازم و قطعات و اجناس مورد نیاز شرکت و خرید اموال سرمایه ای و انعقاد قراردادهای خدماتی و نیز فروش اموال و فروش ضایعات و تعمیرات اساسی ماشین آلات و فروش مواد اولیه زائد بر احتیاجات تولید و فروش صادراتی کالاهای تولیدی و یا ارائه خدمات و اجاره دارائیهای شرکت تمام موارد فوق با رعایت آئین نامه معاملات مصوب شرکت و رعایت سقف مبالغ پیش بینی شده در آن قابل اجرا می باشد همچنین اهدا کمکهای جنسی از محصولات شرکت به موسسات خیریه و عام المنفعه و اشخاص ثالث تا سقف ده میلیون ریال در ماه. ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری مربوط به شرکت. ـ به امانت گذراندن هر نوع اسناد و مدراک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوص و استرداد آنها. ـ تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات مالی مجاز ـ پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و ترتیب موجبات فک آن ولو کراراً به هیئت مدیره. ـ احداث، تکمیل و اتمام ساخت تاسیسات و ساختمان ها و نیز عمران زمینهای شرکت مطابق مصوبات. ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضاء قراردادها حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح و یا بدون آن) اجرا حکم نهایی و قطعی داور در خواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر با رعایت امضاء مجاز شرکت. ـ تهیه بودجه سالیانه و تشکیل کمیته بودجه و تسلیم آن به هیئت مدیره و اخذ مصوبه. ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فهالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ی در مقاطع سه ماه و ارائه صورتهای مالی شش ماه به بازرس و حسابرس ـ پیشنهاد به هیئت مدیره در خصوص مشارکت در شرکتها و موسساتی که طبق قانون در ایران به ثبت رسیده و یا خواهند رسیدحتی بعنوان عضو موسسات و خرید سهام و سایر اوراق بهادار. ـ معرفی نمایندگان جهت حضور در مجامع عمومی شرکت های تحت پوشش. ـ پیشنهاد شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363945
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۴۴۹۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ و ۲۲/۰۴/xxx۴ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۱/۵/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: "انجام فعالیتهای آزمایشگاهی، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه همکار پس از اخذ مجوزهای لازم و ارائه خدمات آزمایشگاهی به اشخاص ثالث در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم "به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12309713
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام به شماره ثبت xxx۹۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت تحول گران فردا ( سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
شرکت دنیای فن آوران پویا (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱
شرکت دنیای علم پویا سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹
شرکت دارو تجارت سامان سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸
شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷
پxxxxxxxxxxxxxxx          اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12163464
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۴۴۹۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرخ صمدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت ایرانیت xxxxxxxxx۲۰ به جای آقای سعید جارودی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی در هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602148
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۲ به تصویب رسید ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات آئین محاسبان امین بشناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سنت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428372
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام ‌شماره ثبت ۱۴۴۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نصرت اله منزوی xxxـxxxxxxـ۹ بعنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار xxxxxxxxx۵۹ بجای آقای جهانگیر صیدفروش لاهیجی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200505
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی بیژن فتح اله پور ک م xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره ـ شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی جهانیگر صیدفروش لاهیجی ک م xxxxxxxxx۹ عضو هیات مدیره ـ شرکت ایرانیت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سعید جارودی ک م xxxxxxxxx۴ رئیس هیئت مدیره ـ شرکت دنیای علم پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی غلام حسین احمدی ک م xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی سهراب رسته ک م xxxxxxxxx۸ نایب رئیس هیئت مدیره ـ نصرت اله منزوی ک م xxxxxxxxx۲۴ مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200500
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ـ شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ شرکت ایرانیت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت دنیای علم پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ـ شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11783612
آگهی اصلاحی شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ در سطر آخر آگهی فوق‌الاشعار در بخش حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل صحیح می‌باشد و بقیه عبارت بنحو مندرج در آگهی می‌باشد. همچنین هیئت‌مدیره ۱۸ بند از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 942018
آگهی اصلاحی شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ در سطر آخر آگهی فوق الاشعار در بخش حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صحیح می باشد و بقیه عبارت بنحو مندرج در آگهی می باشد. همچنین هیئت مدیره ۱۸ بند از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937132
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدی مهرام (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۴۴۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۱۰/۹۱ شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نصرت اله منزوی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به ش.ملیxxxxxxxxx۵۹ جایگزین محمدرضا تقی گنجی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. غلامحسین احمدی به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت دنیای علم پویا به ش.ملیxxxxxxxxx۶۹ جایگزین امیرمحمد تقی گنجی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. سعید جارودی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سهراب رسته به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بیژن فتح اله پور به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و درغیاب هریک از آنان به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11824249
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدی مهرام (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۴۴۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲/۱۰/۹۱ شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نصرت‌اله منزوی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کامیار به ش.ملیxxxxxxxxx۵۹ جایگزین محمدرضا تقی‌گنجی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. غلامحسین احمدی به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت دنیای علم پویا به ش.ملیxxxxxxxxx۶۹ جایگزین امیرمحمد تقی‌گنجی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. سعید جارودی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سهراب رسته به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و بیژن فتح‌اله پور به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و درغیاب هریک از آنان به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11405301
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: محمدرضا تقی‌گنجی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امیرمحمد تقی‌گنجی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سعید جارودی به کدملی xxxxxxxxx۴ و سهراب رسته به کدملی xxxxxxxxx۸ و بیژن فتح‌اله‌پور به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727886
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدی مهرامسهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: محمدرضا تقی گنجی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرمحمد تقی گنجی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سعید جارودی به کدملی xxxxxxxxx۴ و سهراب رسته به کدملی xxxxxxxxx۸ و بیژن فتح اله پور به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10017050
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691254
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام به شماره ثبت۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 502660

آگهی تغییرات در شرکت گروه تولیدی مهرام
سهامی عام به شماره ثبتxxx۹۸
و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11886849
آگهی تغییرات در شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام به شماره ثبت۱۴۴۹۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10313921
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۰ امیرمحمدتقی گنجی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت دنیای علم پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و سهراب رسته به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید جارودی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ایرانیت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بیژن فتح اله پور به ش ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و پیام شاه علی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خسرو مانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و وفا تقی پوریان ماشینچی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ جهت اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10053673
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت ایرانیت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت دنیای علم پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت اعضا اصلی و شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت سرمایه گذاری ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت اعضا علی البدل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11026755
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۴۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات