پشم شیشه ایران

شرکت پشم شیشه ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100392139 ()
22
افراد
26
آگهی‌ها
9408
شماره ثبت
1343/6/9
تاریخ تأسیس

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) اولین و بزرگترین تولید کننده عایقهای حرارتی و صوتی و اولین تولید کننده عایق رطوبتی پیش ساخته با نام تجاری ایزوگام در ایران است. پس از تاسیس شرکت، نخستین کارخانه آن با هدف تولید پشم شیشه بر اساس فرایند تل و با استفاده از دانش فنی شرکت سنت گوبن فرانسه و اونرزکورنینگ آمریکا در سال 1346 در تهران گشایش یافت و کالای خود را با نام تجاری ایزوران به بازار عرضه کرد. ظرفیت اولیه تولید کارخانه دو تن در روز بوده که پس از مدتی به ده تن افزایش یافت و در پی رشد تقاضا در کشور کارخانه جدیدی با ظرفیت سی تن انواع پشم شیشه در روز در شهر شیراز احداث شد. همزمان با این تحول تولید انبوه انواع عایق رطوبتی پیش ساخته نیز که برای اولین بار در کشور در سال 1350 در کارخانه تهران این شرکت با نام تجاری ایزوگام آغاز گردیده بود با افزایش ظرفیتی در حدود 6 میلیون متر مربع در سال در کارخانه شیراز ادامه یافت. با توجه به پیشرفتهای حاصل شده در زمینه ردیفهای تولید شده پشم شیشه، شرکت پشم شیشه ایران با هدف افزایش ظرفیت تولید و ارتقای کیفیت کالای تولیدی، برنامه نوسازی و بروز رسانی خطوط تولید پشم شیشه خود را با بهره گیری از طراحی و تکنولوژی روز جهان و تجربه کهن پرسنل توانمند خود با مشارکت شرکت معتبر آلمانی در تامین بخشی از ماشین آلات و خدمات مورد نیاز، تدوین و در سال 1382 محقق نمود.
در همین راستا و در پی تقاضای بازار برای عایقهای رطوبتی به نحوی که با محصولات مشابه تولیدی توسط شرکتهای مطرح جهان قابل رقابت باشد، کارخانه جدیدی که خط تولید آن تماماً توسط یک شرکت معتبر اروپایی طراحی و ساخته شده بود در سال 1383 در منطقه صنعتی اشتهارد کرج راه اندازی گردید که مطمئناً فصل جدیدی در صنعت تولید عایقهای رطوبتی که بیش از 40 سال قبل با نام تجاری ایزوگام توسط شرکت پشم شیشه ایران بنیان نهاده شد، خواهد بود.
شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) در حال حاضر با برخورداری از سرمایه انسانی توانمند، ماشین آلات تولیدی و تجهیزات آزمایشگاهی مدرن انواع عایقها را با ویژگیهای مورد نیاز مشتریان تحت استانداردهای ملی و بین المللی تولید می نماید. با توجه به تعداد و توع عایقها و ویژگیها و مختصات فنی هر یک و کاربردهای گسترده آنها، واحد خدمات مهندسی فروش این شرکت با کادری مجرب همواره آماده ارایه خدمات مشاوره ای و پاسخگویی به متقاضیان می باشد. منبع سایت شرکت

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14822305
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری صدرتامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ - شرکت فرآورده های نسوز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ - شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ۵-۴- شرکت خدمات گستر صبا انرژی به شماره ملی xxxxxxxxx۷۳ - شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14612818
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین گودرزی ک . م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدرتامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای سید احمد رضا دست غیب ک . م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و آقای مهدی خسروی ک . م xxxxxxxxx۵ از طرف شرکت خدمات گستر صبا انرژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، برات ، سفته و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضا هیات مدیره شرکت و در غیاب مدیرعامل شرکت به امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است . هیات مدیره اختیارات مشروحه در ردیف ۲ ( به استثنا معاونین و مدیران ارشد ) ۷ و ۱۰ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمودند . . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14224416
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا نوذری به کد ملی xxxxxxxxx۵ از طرف شرکت فرآورده های نسوز ایران به عنوان عضو حقیقی هیئت مدیره جایگزین فرامرز قلی پور بابلی منصوب گردید. سمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی به شرح ذیل تعیین گردید: الف ـ آقای سیدجلیل حجازی از طرف شرکت معدنی املاح به عنوان رئیس هیئت مدیره ب ـ آقای سید احمد رضا دست غیب از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره پ ـ آقای رضا نوذری از طرف شرکت فرآورده های نسوز ایران به عنوان عضو هیئت مدیره ج ـ آقای مهدی خسروی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا انرژی به عنوان عضو هیئت مدیره چ ـ آقای حسین گودرزی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدرتامین به عنوان عضو هیئت مدیره ۳ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضا هیئت مدیره شرکت و در غیاب مدیرعامل شرکت به امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ۴ ـ اختیارات مشروحه در ردیف ۳ (به استثنا معاونین و مدیران ارشد) ۷ و ۱۰ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191047
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037958
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx xxxxxx/xxx مورخ ۰۵/۰۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و اندوخته تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۱۲ ریال بموجب گواهی شماره xxx۴۶/۹۷/۶۰ مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ و xxxxxx/۹۶/۶۰ مورخ ۱۱/۰۷/xxx۶ بانک رفاه کارگران شعبه استاد مطهری و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل اندوخته طرح توسعه و مبلغ xxxxxxxxx۸۸ از محل مطالبات حال شده سهامداران پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13749237
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجلیل حجازی به کدملی xxxxxxxxx۸ از طرف شرکت معدنی و املاح شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید احمدرضا دستغیب به کدملی xxxxxxxxx۳ از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۱ از طرف شرکت سرمایه گذاری صدرتامین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای فرامرز قلی پوربابلی به کدملی xxxxxxxxx۱ از طرف شرکت فرآورده‌های نسوز ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی خسروی به کدملی xxxxxxxxx۵ از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا انرژی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضا هیئت مدیره شرکت و در غیاب مدیرعامل شرکت به امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مشروحه در ردیف ۷ (به استثنا معاونین و مدیران ارشد) ۷ و ۱۰ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550312
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه وحساب سود و زیان برای سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای دوسال به شرح زیر تعیین گردیدند: - شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ - شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ - شرکت خاک چینی ایران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ - شرکت خدمات گستر صبا انرژی (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ - شرکت فرآورده‌های نسوز (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ - روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13260470
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا ذاکری زاده ش م xxxxxxxxx۶ ازطرف شرکت سرمایه گذاری صدرتامین ش م xxxxxxxxx۹۶ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدجلیل حجازی ش م xxxxxxxxx۸ از طرف شرکت معدنی و املاح ش م xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سیداحمدرضا دستغیب ش م xxxxxxxxx۳ از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران ش م xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فرامرز قلی پور ش م xxxxxxxxx۱ از طرف شرکت فرآورده‌های نسوز ایران ش م xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای منصور خواجه وند خزاعی ش م xxxxxxxxx۰ از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ش م xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضا هیئت مدیره شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مشروحه در ردیف‌های ۱ و ۴ (به استثنا معاونین و مدیران ارشد) ۷ و ۱۰ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032088
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا ذاکری زاده کدم xxxxxxxxx۶ از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره آقای سید جلیل حجازی کدم xxxxxxxxx۸ از طرف شرکت معدنی و املاح به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای نوراله چراغی کدم xxxxxxxxx۲ از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو هیات مدیره آقای فرامرز قلی پورکدم xxxxxxxxx۱ از طرف شرکت فرآورده‌های نسوز ایران xxxxxxxxx۹۰ به شناسه ملی به عنوان عضو هیات مدیره آقای منصور خواجوند خزاعی کدم xxxxxxxxx۰ از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهد آور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفراز اعضاء هیات مدیره شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مشروحه درردیف‌های ۱ و ۴ (به استثناء معاونین و مدیران ارشد) ۷ و ۱۰ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12866210
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب گردید موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730646
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور خواجوند خزاعی کدملی xxxxxxxxx۰ به جای آقای داود همتی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12578634
آگهی تغییرات شرکت پشم شيشه ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سید جلیل حجازی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی و املاح به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره جمال شایگان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت مدیر عامل نورا.. چراغی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای فرامرز قلی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت فرآورده های نسوز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای داود همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات مشروحه در ردیف های ۱ و۴(به استثناء معاونین و مدیران ارشد )، ۷ و۱۰ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیر عامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، برات ، سفته و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12482926
آگهی تغییرات شرکت پشم شيشه ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/xxx۴ به استناد مجوز شماره xxxxxxxxx مورخ ۵/۷/xxx۴ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صدرتامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت فرآورده های نسوز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12209578
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1754724
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران سهامی عام به شماره‌ثبت ۹۴۰۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲/۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربو طه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید: انجام فعالیتهای آزمایشگاهی، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه همکار پس از اخذ مجوزهای لازم و ارائه خدمات آزمایشگاهی به اشخاص ثالث با اخذ مجوز.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1754726
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران سهامی عام به شماره‌ثبت ۹۴۰۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین اسمعیلی کمارعلیا به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای داود همتی با کد ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای مهدی رشیدی النگه به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای رضا فراهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد مهدی بوربور حسینبیگی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و سایر اوراق تجاری، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و در مورد اسناد عادی اداری و مراسلات، به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503825
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران سهامی‌عام شماره ثبت ۹۴۰۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محا سبان امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428354
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۹۴۰۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد مهدی بوربور حسینبیگی با ش م xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت معدنی املاح ایران با ش م xxxxxxxxx۳۰ برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره جایگزین آقای خسرو هاشم با ش م xxxxxxxxx۵ گردید.
آقای ابراهیم نژاد مقدم با ش م xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ناصر مقدسی با ش م xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح پیوست این صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و سایر اوراق تجاری، با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و در مورد اسناد عادی اداری و مراسلات، به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1281485
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای خسرو هاشم به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران بعنوان رئیس هیئت مدیره , آقای محمدناصر مقدسی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره , آقای مهدی رشیدی النگه به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و آقای ابراهیم نژاد مقدم به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا فراهانی کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و قراردادها , با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و در مورد اسناد عادی اداری و مراسلات, به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265451
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و سود و زیان سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶, شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰, شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ , شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰, شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683919
آگهی تصمیمات شرکت پشم شیشه ایرانسهامی عام ‌به شماره ثبت۹۴۰۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12007451
آگهی تصمیمات شرکت پشم شیشه ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۹۴۰۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10372898
آگهی تصمیمات شرکت پشم شیشه ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت کاشی نیلو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی سعید قوام به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی محمد معظمی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی رضا فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محسن گرجی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی علی خطیبی شریفیه به کدملی xxxxxxxxx۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۸/۹۰ سعید قوام بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا فراهانی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضائ هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اسناد عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۸ بند بشرح پیوست صورتجلسه تصویب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10240395
آگهی تصمیمات شرکت پشم شیشه ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11153567
آگهی تصمیمات شرکت پشم شیشه ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۳/۸۹ واصل گردید:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرککت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10413791
آگهی تغییر پلاک شرکت پشم شیشه ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
بموجب مصوبه هیئت مدیره مورخ ۶/۸/۸۸ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پلاک xxx به پلاک xxx تغییر یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات