پاکسان

شرکت پاکسان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100364988 ()
25
افراد
43
آگهی‌ها
8493
شماره ثبت
1341/10/6
تاریخ تأسیس

اشخاص پاکسان

در این بخش تمامی اشخاصی که در پاکسان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

علائم تجاری

گليار
گليار
1371/12/26
گلباز
گلباز
1371/12/26
جلاء
جلاء
1371/12/26
برف+
برف+ BARF
1382/8/11
(سپيد+) +
(سپيد+) + SEPID
1382/8/11
پوش
پوش PUSH
1382/8/11
سيو
سيو
1373/2/27
برف
برف
1373/2/10
سپيد
سپيد
1373/2/10
اركيد
اركيد
1361/6/8
سوپر برف
سوپر برف SUPER-BARF
1361/8/7
پوش
پوش PUSH
1382/8/11
خمير دندان پونه پاكسان
خمير دندان پونه پاكسان
1383/4/28
رخشا  پودر تميز كننده
رخشا پودر تميز كننده
1383/5/4
اركيد
اركيد ORCHID
1383/5/8
بهپاك
بهپاك BEHPAK
1383/5/17
اكسل
اكسل XL
1383/6/10
سپيد 2
سپيد 2
1383/6/15
سپيد 1
سپيد 1
1383/6/15
رخشا
رخشا RAKHSHA
1383/6/19
RINSE AGENT PUSH
1383/7/7
سپيد
سپيد
1383/7/7
برف
برف
1383/7/7
سپيد
سپيد
1383/7/23
BARF
1383/7/23
BARF
1383/7/23
BARF DISHWASHING LIQUID
1383/8/7
برف
برف BARF
1383/8/7
پونه
پونه
1383/8/23
PAXAPON
1383/9/1
پاكساپون
پاكساپون
1383/9/1
وج وج
وج وج
1383/9/15
WAHAJ
1384/1/21
شواليه
شواليه CHEVALLER
1384/6/23
سيو
سيو
1369/8/5
برف
برف BARF
1364/5/1
CAVALIER
1385/3/30
رخشا
رخشا RAKHSHA
1385/4/3
لوله بازكن رخشا
لوله بازكن رخشا
1385/4/3
گلي
گلي Goli
1364/9/12
گلي
گلي GOLI
1364/12/6
مايع ظرفشوئي گلي براي شستشوي بهداشتي ظروف براي نرمي و لطافت دست براي پاك شدن سريع چربيها
مايع ظرفشوئي گلي براي شستشوي بهداشتي ظروف براي نرمي و لطافت دست براي پاك شدن سريع چربيها
1364/12/4
كرم كفشوي رخشا
كرم كفشوي رخشا
1385/4/3
گلي+
گلي+ GOLI PLUS
1384/5/31
گلناز
گلناز
1371/12/26
مايع لكه بر البسه رنگي و سفيد بدون صدمه به رنگ لباس
مايع لكه بر البسه رنگي و سفيد بدون صدمه به رنگ لباس
1385/9/1
اركيد
اركيد
1385/9/1
پاكساميد
پاكساميد PAXAMID
1385/11/8
پاكسافوم
پاكسافوم PAXAFOM
1385/11/8
پاكسا اولئات
پاكسا اولئات PXAOLEATE
1385/11/8
شبنم
شبنم SHABNAM
1365/12/9
پوش
پوش PUSH
1387/4/17
كيميا
كيميا Kimya
1387/4/17
پودر لكه بر اكسيژنه سپيد
پودر لكه بر اكسيژنه سپيد OXI ACTION
1387/4/17
گلنار
گلنار GOLNAR
1387/4/17
پاكسان
پاكسان PAXAN
1387/4/17
اركيد
اركيد ORCHID
1387/4/19
پودر ظرفشوئي پوش
پودر ظرفشوئي پوش PUSH
1387/4/19
رخشا
رخشا RAKHSHA
1387/4/19
رخشا
رخشا
1387/4/19
سپيد 3
سپيد 3
1383/6/15
سيو
سيو SIV
1387/11/29
پونه
پونه POONEH
1387/11/29
سپيد
سپيد SEPID
1387/11/29
نسيم
نسيم NASSIM
1387/11/29
برايد
برايد BRIDE
1387/12/4
لوف
لوف LUF 87113217
1387/11/30
سيو
سيو
1387/12/3
SIV KIDS
1387/12/11
پرايد
پرايد PRIDE
1386/9/19
عروس
عروس AROOS
1365/12/12
گلنار
گلنار
1373/2/10
سپيد پشمي
سپيد پشمي WOOLEN SEPID
1388/12/26
سپيد حساس
سپيد حساس SENSITIVE SEPID
1388/12/26
سادن
سادن
1369/8/5
پوش
پوش PUSH
1365/12/11
سپيد-
سپيد- SEPID
1380/7/18
صابون اركيد -
صابون اركيد - ORCHID
1380/7/18
سپيد
سپيد
1380/7/18
كيميا
كيميا
1380/7/18
برف-
برف- BARF
1380/7/18
سردا
سردا SARDA
1380/7/18
كيميا
كيميا
1373/2/10
لوف
لوف
1371/7/15
سردد
سردد SARDD
1361/6/8
سررد
سررد SARRD
1361/6/8
اكسل
اكسل XL
1381/8/13
آس-
آس- ACE
1361/6/8
اركيد
اركيد
1383/5/7
رخشا-
رخشا- RAKHSHA
1361/6/8
آس-
آس- AS
1361/6/8
سردا
سردا SARDA
1361/6/8
برف آنزيم-
برف آنزيم- BARF ENZIME
1361/6/8
سپيد 2 در 1 /
سپيد 2 در 1 / sepid 2 in 1
1393/8/20
1393/9/3
1393/9/3
2*1
2*1
1393/9/3
1393/9/3
كيميا
كيميا Kimya
1394/6/30
اركيد
اركيد ORCHID
1395/8/10
برف
برف BARF
1395/8/10
برف رويال
برف رويال Barf ROYAL
1397/12/11
سردا رويال
سردا رويال Sarda ROYAL
1397/12/22
سوپر سردا
سوپر سردا Super Sarda
1397/12/22
سوپر كيميا
سوپر كيميا SUPER Kimya
1397/12/25
اركيد
اركيد Orchid
1397/10/16
سردا
سردا Sarda
1397/10/17
3 سپيد3
3 سپيد3 Sepid
1397/10/18
كيميا
كيميا Kimia
1397/10/19
اركيد رويال
اركيد رويال Orchid ROYAL
1397/10/24
كيميا رويال
كيميا رويال Kimia ROYAL
1397/10/26
سوپر اركيد
سوپر اركيد Super Orchid
1397/10/29

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14766772
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب همدانی رجا با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهنگ ساکی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای امیرحمزه توسلی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای همایون باقری طادی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی عالی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای پرسنلی، اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14540096
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ و نامه شماره xxx xxxxxx/xxx مورخ ۱۹/۱۲/xxx۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14517026
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت - موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . - شرکت صنعتی بهپاک ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ - شرکت توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ - شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ - شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ - شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به عنوان اعضا ء اصلی هیأت مدیره و شرکت رستورانهای زنجیره‌ای گل فوده ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت مروارید هامون ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14393233
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
آگهی تغییرات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای حبیب همدانی رجا با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گلتاش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ، به‌عنوان رئیس‌هیئت‌مدیره.
آقای فرهنگ ساکی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به‌عنوان نایب‌رئیس‌هیئت‌مدیره و مدیرعامل
آقای چنگیز نظامیوند چگینی فرد با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ، به‌عنوان عضوهیئت‌مدیره
آقای همایون باقری طادی با کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ، به‌عنوان عضوهیئت‌مدیره
آقای امیرحمزه توسلی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به‌عنوان عضوهیئت‌مدیره
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای پرسنلی، اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14322853
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهنگ ساکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بجای علی صفوی نژاد به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)، به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. امیرحمزه توسلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بجای ایمان ملاجعفری به نمایندگی از شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان هیئت مدیره انتخاب گردید. سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل می باشد: حمیدرضا آصفی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گلتاش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ ابراهیم جمالی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ فرهنگ ساکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)، به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل ـ امیرحمزه توسلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره ـ حافظ رضایی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنایع بهداشتی ساینا(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای پرسنلی، اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14061821
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حافظ رضایی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و آقای ایمان ملاجعفری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند در نتیجه سمت اعضای هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید. آقای ابراهیم جمالی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای علی صفوی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)، به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای حمیدرضا آصفی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گلتاش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای حافظ رضایی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای ایمان ملاجعفری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای پرسنلی، اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14024545
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آبتین روش آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13687767
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهر تهران ۶۵ متری فتح خیابان شهید حسن باقری بزرگراه ۶۵ متری فتح پلاک xxx طبقه همکف و کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610046
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای حمید صفای نیکو با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مروارید هامون سهامی خاص به عنوان رییس هیأت مدیره اقای حمیدرضا اصفی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گلتاش سهامی عام به عنوان نایب رییس هیأت مدیره واقای علی صفوی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به جای اقای محمدرضا حیدری به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره واقای ابراهیم جمالی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر سهامی خاص به عنوان عضو هیأت مدیره واقای جلال حقدوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ساینا سهامی عام به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای پرسنلی، اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610054
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای حمید صفای نیکو با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مروارید هامون سهامی خاص به عنوان رییس هیأت مدیره واقای حمیدرضا اصفی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گلتاش سهامی عام به عنوان نایب رییس هیأت مدیره واقای محمدرضا حیدری با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره واقای جلال حقدوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ساینا سهامی عام به عنوان عضو هیأت مدیره واقای ابراهیم جمالی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر سهامی خاص به جای اقای احمد دودانگه به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادهای پرسنلی، اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474037
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید صفای نیکو به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و آقای حمیدرضا آصفی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گلتاش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و آقای محمدرضا حیدری به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و آقای جلال حقدوست به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و آقای احمد دودانگه به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادها، اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13370590
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه مورخ ۳۰/۰۹/xxx۵، مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و م وسسه حسابرسی آبتین روش آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: اعضاء اصلی: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت صنایع بهداشتی ساینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ شرکت مروارید هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ شرکت گلتاش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ اعضا ء علی البدل: شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883792
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ مربوط به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۵ کد ملی اقای جلال حقدوست عضو هیأت مدیره xxxxxxxxx۲ صحیح می‌باشد که مراتب بدین ترتیب اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837648
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی شرایط استخدام میزان حقوق و دستمزد و عزل و نصب کارکنان افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری انعقاد هر نوع قرارداد تغییر تبدیل فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع نام یا علائم تجاری و صنعتی کپی رایت سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هر نوع سند مدرک وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانک‌ها شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری ودفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چپه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدیدنظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق وکارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطه سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس بازرس - همچنین به موجب ذیل ماده‌ی ۳۷ اساسنامه شرکت نظر به اینکه پاداش جزئی از شرایط استخدام است لذا هیات مدیره اختیار تعیین و پرداخت پاداش به پرسنل شرکت را نیز به مدیرعامل تفویض نموده_است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837654
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جلال حق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ساینا سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیات مدیره به جای محمد رحیمی هوراند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین سمت گردیدند: حمید صفای نیکو به عنوان رییس هیات مدیره کدملی xxxxxxxxx۱ محمدرضا حیدری به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره کدملی xxxxxxxxx۴ علی نیکوکلام معنوی به عنوان عضو هیات مدیره کدملی xxxxxxxxx۹ حبیب همدانی رجا به عنوان عضوهیات مدیره کدملی xxxxxxxxx۰ جلال حق دوست به عنوان عضو هیات مدیره کدملی xxxxxxxxx۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807995
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آبتین روش آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12653203
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید صفای نیکو به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت مروارید هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان رییس هیئت مدیره و محمدرضا حیدری به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره و محمد رحیمی نژاد هوراند کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت صنایع بهداشتی ساینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و حبیب همدانی رجاء به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهربه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و علی نیکو کلام معنوی به کدملی xxxxxx۶۹ بنمایندگی شرکت گلتاش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا مجاز شرکت امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352041
آگهی اصلاحی شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۶/۱۰/xxx۳ از موضوع شرکت عبارت (تولید و فروش نیروی برق توسط مولد مقیاس کوچک، انجام خدمات فنی و آزمایشگاهی، سرمایه گذاری و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید) از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح می گردد.

پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12368161
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رحیمی نژاد هوراند ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ساینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12328517
آگهی تغییرات شرکت پاکسان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۸۴۹۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی ۳۰/۹/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره بین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت صنایع بهداشتی ساینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهربه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و شرکت مروارید هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و شرکت گلتاش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12328521
آگهی تغییرات شرکت پاکسان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۸۴۹۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید صفای نیکو به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت مروارید هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان رییس هیئت مدیره و آقای هوشنگ بالازاده نیری به کد ملی xxxxxx۲۴ بنمایندگی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره و آقای جمشید فروزش به کد ملی xxxxxx۶۱ بنمایندگی شرکت صنایع بهداشتی ساینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حبیب همدانی رجاء به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهربه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی نیکو کلام معنوی به کد ملی xxxxxx۶۹ بنمایندگی شرکت گلتاش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا با امضا دو عضو از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772754
آگهی تغییرات شرکت پاکسان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۴/۸/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال، منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام، از محل تبدیل مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ افزایش سرمایه طی گواهی بانکی xxx,xxx مورخ ۳۱/۲/۹۳ وxxx۸,xxx مورخ ۶/۸/۹۳ بانک کشاورزی ـ شعبه شیر پاستوریزه تهران پرداخت گردیده است. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442110
آگهی تغییرات شرکت پاکسان سهامی عام شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ترازنامه و حساب صورت سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره بین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345784
آگهی تغییرات شرکت پاکسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمید صفای نیکو بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹ جایگزین آقای حسن شاهرخی به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوران تصدی تعیین گردید و آقای هوشنگ بابازاده نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره باقی مانده
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200557
آگهی تغییرات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063112
آگهی تصمیمات شرکت پاکسان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت صنایع بهداشتی ساینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و شرکت مروارید هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت اعضای اصلی و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و شرکت گلتاش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ جمشید فروزش به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت ساینا بسمت رئیس هیئت مدیره، هوشنگ بالازاده نیری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر و حسن شاهرخی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت مروارید هامون و علی نیکوکلام معنوی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر و حبیب همدانی رجاء به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر به سمت اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا با امضا دو عضو از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858067
آگهی تغییرات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۱ امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا با امضای دو عضو از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10164687
آگهی تغییرات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۹/۶/۹۱ امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا با امضای دو عضو از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702273
آگهی تصمیمات شرکت پاکسان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۴۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ هوشنگ بالازاده نیری به کد ملی xxxxxxxxx۴ به جای مرتضی رضی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس و مدیرعامل و علی نیکوکلام معنوی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به جای محمدمهدی میرمطهری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و جمشید فروزش به کد ملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن شاهرخی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و حبیب همدانی رجا به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10012139
آگهی تصمیمات شرکت پاکسان سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ هوشنگ بالازاده نیری به کد ملی xxxxxxxxx۴ به جای مرتضی رضی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس و مدیرعامل و علی نیکوکلام معنوی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به جای محمدمهدی میرمطهری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و جمشید فروزش به کد ملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن شاهرخی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و حبیب همدانی رجا به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680865
آگهی تغییرات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۹/۱۲/۹۰ موضوع شرکت الفـ موضوعات اصلی: تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاککننده محصولات بهداشتی و آرایشی کالاهای تولیدی و بازرگانی صادرات و واردات. بـ موضوعات فرعی: تولید و فروش نیروی برق توسط مولد مقیاس کوچک سرمایهگذاری و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع شرکت باشد میباشد و ماده ۲ اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10241070
آگهی تغییرات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۹۰ موضوع شرکت الف موضوعات اصلی: تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاک کننده محصولات بهداشتی و آرایشی کالاهای تولیدی و بازرگانی صادرات و واردات. ب موضوعات فرعی: تولید و فروش نیروی برق توسط مولد مقیاس کوچک سرمایه گذاری و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع شرکت باشد میباشد و ماده ۲ اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657391
آگهی تصمیمات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ حسین شاهرخی به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای حسن رضوانفر به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. جمشید فروزش به کدملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی رضی زاده به کدملی xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدمهدی میرمطهری به کدملی xxxxxxxxx۶ و حبیب همدانی رجا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657400
آگهی تصمیمات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۱ واصل گردید: حبیب همدانی رجا به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای سعید طالبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657488
آگهی تصمیمات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ره بین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10321890
آگهی تصمیمات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۱ واصل گردید: حبیب همدانی رجا به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای سعید طالبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10440087
آگهی تصمیمات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ره بین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11155987
آگهی تصمیمات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ حسین شاهرخی به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای حسن رضوانفر به سمت عضو هیئت‌مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. جمشید فروزش به کدملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی رضی‌زاده‌ به کدملی xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمدمهدی میرمطهری به کدملی xxxxxxxxx۶ و حبیب همدانی‌رجا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11198158
آگهی اصلاحی شرکت پاکسان سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
پیرو آگهی شماره xxx۴/ت۳۲ ـ ۱۲/۲/۹۰ شرکتهای سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و سرمایه‌گذاری توسعه پژوهش اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره می‌باشند که به این ترتیب اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11105901
آگهی تصمیمات شرکت پاکسان سهامی عام به شماره ثبت۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ حسن رضوانفر به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت به‌پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی رضی‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و جمشید فروزش به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و سعید طالبی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و محمدمهدی میرمطهری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مد‌یره و یا با امضای دو عضو از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به جز بندهای ۲ـ۳ـ۴ـ فقط در مورد مدیران رده اول ۵ـ۸ـ۹ بجز آئین‌نامه‌های شرکت پاکسان و ۱۰ـ۱۳ـ۱۷ـ۱۸ـ۱۹ و ۲۰ را محفوظ و بقیه موارد را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11309100
آگهی تصمیمات شرکت پاکسان سهامی عام ثبت شده به شماره۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ـ شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ شرکت به‌پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ ـ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه پژوهش اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11696347
آگهی تصمیمات شرکت پاکسان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۸۴۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲/۱۱/۸۹ مرتضی رضی‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسن رضوانفر به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جمشید فروزش به کدملیxxxxxxxxx و محمدمهدی میرمطهری به کدملیxxxxxxxxx۶ و سعید طالبی به کدملی xxxxxxxxx۱بسمت اعضای هیئت‌مدیره تا تاریخ۳۰/۱۱/۸۹ تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا با امضای دو عضو از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. مکاتبات عادی با مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد اختیارات مدیرعامل به جز بندهای۲و۳و۴ (فقط در مورد مدیران رده اول) ۵و۸و۹ (بجز آئین‌نامه‌های شرکت پاکسان)‌۱۰و۱۳و۱۷و۱۸و۱۹و۲۰ تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10719823
آگهی تصمیمات شرکت پاکسان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات