دارو سازی حکیم

شرکت دارو سازی حکیم (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100359861
11
افراد
24
آگهی‌ها
8321
شماره ثبت
1341/5/20
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

افلوكيم
افلوكيم OFLOKIM
1386/5/22
تايلو كيم
تايلو كيم TYLOKIM
1386/10/4
حكيم -كارديول
حكيم -كارديول CARDIOl
1387/7/17
حكيم آلوكيم
حكيم آلوكيم ALLOKIM
1387/10/25
ديكلوكيم - حكيم -
ديكلوكيم - حكيم - DICLOKIM
1387/11/20
ويتاكيم ب
ويتاكيم ب VITAKIM B
1388/6/25
پنتافيل
پنتافيل PENTAFIL
1388/6/25
حكيم تامسوكيم -
حكيم تامسوكيم - TAMSUKIM
1388/6/25
متوكيم
متوكيم METOKIM
1388/7/5
حكيم گلوكندروكيم
حكيم گلوكندروكيم GLU CHONDEROKIM
1388/9/16
حكيم ليزينوكيم
حكيم ليزينوكيم LISINOKIM
1388/9/16
حكيم مونته كيم
حكيم مونته كيم MONTEKIM
1388/9/16
اس-امپراكيم
اس-امپراكيم S-OMEPRAKIM
1389/7/24
تيزاكيم
تيزاكيم TIZAKIM
1389/7/24
امپراكيم
امپراكيم OMEPRAKIM
1389/8/2
آتوكيم
آتوكيم ATOKIM
1389/8/2
حكيم لوزاكيم + اچ سي
حكيم لوزاكيم + اچ سي LOSAKIM + HC
1390/11/17
تتراكيم
تتراكيم TETRAKIM حكيم
1390/12/17
ليبراكس
ليبراكس LIBRAX
1391/3/27
حكيم     والپركيم
حكيم والپركيم VALPREKIM
1393/9/3
ليبراكيم
ليبراكيم LIBRAKIM
1393/9/3
فروكيم
فروكيم FERROKIM
1393/3/7
NutraHealth
1394/4/13
آدكيم پلاس
آدكيم پلاس ADKIM Plus
1394/5/10
آدكيم
آدكيم ADKIM
1394/5/10
ايكافن
ايكافن ICAFEN حكيم
1394/6/23
پروسپيم
پروسپيم PROSPIM حكيم
1394/7/11
كلدكيم
كلدكيم COLDKIM
1394/8/3
كلدكيم
كلدكيم COLDKIM
1394/2/8
سايفنديل
سايفنديل SIFENDIL حكيم
1394/12/3
ويتاكيم پلاس
ويتاكيم پلاس VITAKIM PLUS
1395/8/4
استئوكيم
استئوكيم OSTEOKIM
1395/8/4
كلسي كيم پلاس
كلسي كيم پلاس CALCIKIM PLUS
1395/10/4
مولتي كيم مينرال
مولتي كيم مينرال MULTIKIM MINERAL
1395/12/7
فروكيم پلاس
فروكيم پلاس FERROKIM PLUS
1395/12/7
ميگراكيم اكسترا
ميگراكيم اكسترا MIGRAKIM EXTRA
1395/12/21
حكيم  گليبين
حكيم گليبين GLIBIN
1396/8/21
حكيم
حكيم
1396/10/11
كلمه ليپاكيم
كلمه ليپاكيم LIPAKIM به فارسي و لاتين به همراه كلمه حكيم به شكل مثلث فانتزي
1397/6/18
حكيم  لناكيم
حكيم لناكيم LENAKIM
1397/7/8
كارنيكيم
كارنيكيم CARNIKIMحكيم
1397/7/24
اسستين
اسستين ACESTINE . حكيم
1397/8/13
كلمه پراسپيم
كلمه پراسپيم PRASPIM به فارسي و لاتين به همراه كلمه حكيم به شكل مثلث فانتزي
1398/2/12

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14925442
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت 8321 و شناسه ملی 10100359861
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس قانونی شرکت به: استان تهران،منطقه19،شهرستان تهران،بخش مرکزی شهر تهران، محله حسن آباد،زرگنده،خیابان شهید حمیدصدیق،خیابان دکتر علی شریعتی، پلاک1370، طبقه همکف، کدپستی1913774953 انتقال یافت. پ980910439672892 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14720486
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد علی میر محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره خانم عسل میرمحمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بنیاد خیریه رفاه مسلمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیأت مدیره آقای حسن میرمحمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه خیریه ۲۲ بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد پرنیان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند . آقای مهرداد علیمیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل « خارج از اعضای هیأت مدیره » شرکت تعیین گردید . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی از جمله چک ، سفته ، قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضای آقای محمد علی میرمحمد صادقی ک . م : xxxxxxxxx۹ رییس هیأت مدیره به اتفاق آقای سعید سعیدی نژاد ک . م : xxxxxxxxx۲ نایب رئیس هیأت مدیره و خانم عسل میرمحمد صادقی ک . م : xxxxxxxxx۵ عضو هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای یکی از آقایان دکتر حسن میرمحمد صادقی ک . م : xxxxxxxxx۱ یا دکتر حسین میرمحمد صادقی ک . م : xxxxxxxxx۶ و در غیاب نایب رئیس هیأت مدیره با امضای یکی از آقایان محمد پرنیان پور ک . م : xxxxxxxxx۷ یا حاج محسن پرنیان پور ک . م : xxxxxxxxx۹ و در غیاب خانم عسل میرمحمد صادقی با امضای یکی از آقایان حسن میرمحمد صادقی ک . م : xxxxxxxxx۱ یا حسین میرمحمد صادقی ک . م : xxxxxxxxx۶ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل منفردا و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره معتبر می‌باشد . هیأت مدیره اختیارات مشروحه در بندهای ۱ ۲ ۴ ۷ ۱۲ ۱۳ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه را با حق توکیل و توکیل در توکیل با حق عزل وکیل به مدیرعامل ( آقای دکتر مهرداد علیمیان ) تفویض نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14630941
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . محمد علی میرمحمد صادقی به کدملی xxxxxxxxx۹ - سعید سعیدی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ - محمد پرنیانپور به کدملی xxxxxxxxx۷ - بنیاد خیریه رفاه مسلمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ - خیریه بیست و دو بهمن پنجاه و هفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و علاء میرمحمد صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ - حاج محسن پرنیانپور به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی اطهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و سید نورالدین عرفانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195055
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و سید نورالدین عرفانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14012239
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم عسل میرمحمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بنیاد خیریه رفاه مسلمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای حسین میرمحمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه خیریه ۲۲ بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی از جمله چک، سفته، قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضای آقای محمد علی میرمحمد صادقی ک. م: xxxxxxxxx۹ رییس هیئت مدیره به اتفاق آقای سعید سعیدی نژاد ک. م: xxxxxxxxx۲ نایب رئیس هیئت مدیره و خانم دکتر عسل میرمحمد صادقی ک. م: xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان دکتر حسین میرمحمد صادقی ک. م: xxxxxxxxx۶ یا دکتر حسن میرمحمد صادقی ک. م: xxxxxxxxx۱ و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان دکتر محمد پرنیان پور ک. م: xxxxxxxxx۷ یا حاج محسن پرنیان پور ک. م: xxxxxxxxx۹ و در غیاب خانم دکتر عسل میرمحمد صادقی با امضای یکی از آقایان دکتر حسین میرمحمد صادقی ک. م: xxxxxxxxx۶ یا دکتر حسن میرمحمد صادقی ک. م: xxxxxxxxx۱ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571715
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی میرمحمد صادقی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد علیمیان کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضای آقای محمدعلی میرمحمد صادقی ک. م xxxxxxxxx۹ رییس هیئت مدیره به اتفاق آقایان سعید سعیدی نژاد ک. م xxxxxxxxx۲ نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد علیمیان ک. م xxxxxxxxx۱ مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای خانم عسل میرمحمدصادقی ک. م xxxxxxxxx۵ یا یکی از آقایان حسین میرمحمد صادقی ک. م xxxxxxxxx۶ یا حسن میرمحمد صادقی ک. م xxxxxxxxx۱ و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان محمد پرنیان پور ک. م xxxxxxxxx۷ یا حاج محسن پرنیان پور ک. م xxxxxxxxx۹ و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا خانم عسل میرمحمد صادقی ک. م xxxxxxxxx۵ یا یکی از آقایان حسین میرمحمد صادقی ک. م xxxxxxxxx۶ یا حسن میرمحمد صادقی ک. م xxxxxxxxx۱ و نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از آقایان دکتر محمد پرنیان پور ک. م xxxxxxxxx۷ یا حاج محسن پرنیان پور ک. م xxxxxxxxx۹ و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل منفردا و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539423
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید. آقای محمد علی میرمحمد صادقی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمد پرنیانپور کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بنیاد خیریه رفاه مسلمین شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره موسسه خیریه ۲۲ بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حاج علاء میرمحمدصادقی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محسن پرنیانپور کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید نورالدین عرفانی کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13123260
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای نورالدین عرفانی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12810984
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی آروین حساب رسا به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت بازرس قانونی اصلی و نورالدین عرفانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12205939
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم سهامی عام به‌شماره‌ثبت۸۳۲۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت مربوط به تاریخ ۳۰/ ۹/ ۹۳ به تصویب رسید. اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی میرمحمدصادقی ش م xxxxxxxxx۹ آقای سعید سعیدی نژاد ش م xxxxxxxxx۲آقای محمد پرنیانپور ش م xxxxxxxxx۷ بنیاد خیریه رفاه مسلمین ش م xxxxxxxxx۴۰ موسسه خیریه ۲۲ بهمن ش م xxxxxxxxx۷۸ واعضای علی البدل هیئت مدیره: آقای علاء میرمحمدصادقی ش م xxxxxxxxx۱ و آقای محسن پرنیانپور ش م xxxxxxxxx۹ موسسه حسابرسی اطهر ش م xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید نورالدین عرفانی ش مxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12209166
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم سهامی عام به‌شماره‌ثبت۸۳۲۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی میرمحمدصادقی کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سعید سعیدی نژاد کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد علیمیان xxxxxxxxx۱به عنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضای آقای محمدعلی میرمحمدصادقی کد ملی xxxxxxxxx۹ رییس هیئت مدیره، آقای سعید سعیدی نژاد کدملی xxxxxxxxx۲ نایب رییس هیئت مدیره، آقای دکتر مهرداد علیمیان کد ملی xxxxxxxxx۱ و در غیاب رییس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان دکتر حسن میرمحمد صادقی کد ملی xxxxxxxxx۱ یا دکتر حسین میرمحمد صادقی کد ملی xxxxxxxxx۶ یا خانم دکتر عسل میرمحمدصادقی کد ملی xxxxxxxxx۵ و در غیاب نایب رییس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان دکتر محمد پرنیان پور کد ملی xxxxxxxxx۷ یا آقای حاج محسن پرنیان پور کدملی xxxxxxxxx۹ و در غیاب مدیر عامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق رییس هیئت مدیره یا یکی از آقایان دکتر حسین میرمحمدصادقی کد ملی xxxxxxxxx۶ یا دکتر حسن میرمحمدصادقی کد ملی xxxxxxxxx۱ یا خانم دکتر عسل میرمحمدصادقی کد ملی xxxxxxxxx۵ نایب رییس هیئت مدیره یا یکی از آقایان دکتر محمد پرنیان پور کد ملی xxxxxxxxx۷ یا حاج محسن پرنیان پور کد ملی xxxxxxxxx۹ و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627936
آگهی تغییرات شرکت دارو‌سازی حکیم سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضای آقای محمد علی میرمحمدصادقی ک.مxxxxxxxxx۹ رییس هیئت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد ک.م xxxxxxxxx۲ نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد علیمیان مدیرعامل ک.م xxxxxxxxx۱ و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان حسن میرمحمد صادقی ک.م xxxxxxxxx۱ یا حسین میرمحمد صادقی ک.م xxxxxxxxx۶ یا خانم عسل میرمحمد صادقی و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از آقایان محمد پرنیانپور ک.م xxxxxxxxx۷ یا حاج محسن پرنیانپور ک.م xxxxxxxxx۹ و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا یکی از آقایان حسین میرمحمد صادقی ک.م xxxxxxxxx۶ یا حسن میر محمد صادقی ک.م xxxxxxxxx۱ و نائب رئیس هیئت مدیره یا یکی از آقایان محمد پرنیانپور ک.م xxxxxxxxx۷ یا محسن پرنیانپور ک.م xxxxxxxxx۹ و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1482405
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام شماره ثبت ۸۳۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر ش م xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا ایوبی ک م xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387957
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی حکیم سهامی عام شماره ثبت ۸۳۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته قراردادهای شرکت و نظایر آن با امضا آقای محمد علی میر محمد صادقی رئیس هیئت مدیره آقای سعید سعیدی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد علیمیان مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا یکی از آقایان حسن میر محمد صادقی یا حسین میر محمدصادقی و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره باامضا یکی از آقایان محمد پرنیانپور یا حاج محسن پرنیانپور و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا یکی از آقایان حسین میر محمد صادقی یا دکتر حسین میرمحمدصادقی و نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از آقایان محمد پرنیانپور یا محسن پرنیانپور و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051568
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام بشماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی میرمحمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲، محمد پرنیا نپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷، بنیاد رفاه مسلمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی حسین میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۶ و موسسه خیریه ۲۲ بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی حسن میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی و علا میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محسن پرنیا نپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و غلامرضا ایوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۲ محمدعلی میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، سعید سعیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد علیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای سه نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت معتبرمیباشد. مقرر گردید درصورت عدم حضور محمد پرنیا نپور، محسن پرنیا نپور، به جای ایشان نسبت به امضاء اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و غیره اقدام نماید. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 892378
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10371285
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10888168
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۱ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580437
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۱ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11636875
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام ثبت شده به شماره۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید سعیدی‌نژاد به کد ملیxxxxxxxxx۲ و محمدعلی میرمحمدصادقی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و محمد پرنیانپور به کد ملی xxxxxxxxx۷ و بنیاد رفاه مسلمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی سید نورالدین عرفانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و موسسه خیریه ۲۲ بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی حسن میرمحمدصادقی به کد ملی xxxxxxxxx۱. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۱/۹۰ محمدعلی میرمحمدصادقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سعید سعیدی‌نژاد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مهرداد علیمیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل سید نورالدین عرفانی و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره حسن میرمحمدصادقی و در غیاب نایب رئیس هیئت‌مدیره محمد پرنیانپور همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات مشروحه در بندهای ۱ـ۷ـ۱۲ـ۱۳ـ۱۹ـ۲۰ـ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11883600
آگهی اصلاحی شرکت داروسازی حکیم سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
پیرو آگهی شماره xxx۹/ت۳۲ مورخ ۱۰/۲/۹۰ و تاریخ مجمع عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱/۹۰ مهرداد علیمیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل بدون عضویت در هیئت‌مدیره تعیین گردید و همچنین در غیاب نائب رئیس هیئت‌مدیره محمد پرنیان به کدملی xxxxxxxxx و یا محسن پرنیان‌پور به کدملی xxxxxxxxx۹ صاحب امضاء اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و ... می‌باشد که مراتب اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11302187
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی حکیم سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10327885
آگهی افزایش سرمایه شرکت داروسازی حکیم سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۶۰ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود تقسیم نشده تامین گردیده افزایش یافته_است و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۸ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10968863
آگهی تغییر پلاک شرکت داروسازی حکیم سهامی عام به شماره ثبت ۸۳۲۱ به شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۵۹۸۶۱
به موجب مصوب هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۹/۸۸ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پ xxx۲ به پ xxx۰ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات