فرهنگی و ورزشی پیروزی

شرکت فرهنگی و ورزشی پیروزی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100305257 ()
10
افراد
4
آگهی‌ها
453708
شماره ثبت
1370/12/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14221438
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی و ورزشی پیروزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۳۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۵۲۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ و نامه شماره xxxxxx /۶۱ مورخ ۱۲/۶/۹۷ و نامه شماره xxx۴ /م /۱ مورخ ۲۰/۶/۹۷ و نامه شماره xxx۷ /م /۱ مورخ ۲۱/۶/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا گرشاسبی کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره آقای جعفر اشرف کاشانی کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل همراه با امضای رئیس هیأت مدیره به انتخاب خود هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221455
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی و ورزشی پیروزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۳۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۵۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ و نامه شماره xxxxxx /۶۱ مورخ ۱۲/۶/۹۷ و نامه شماره xxx۴ /م /۱ مورخ ۲۰/۶/۹۷ و نامه شماره xxx۷ /م /۱ مورخ ۲۱/۶/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد مشروحه ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند: جعفر اشرف کاشانی کد ملی xxxxxxxxx۷ علی اکبر طاهری کد ملی xxxxxxxxx۷ حمید رضا گرشاسبی کد ملی xxxxxxxxx۱ ابوالفضل روغنی گلپایگانی کد ملی xxxxxxxxx۳ محمدرضا حاجی بیگی کد ملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14114772
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی و ورزشی پیروزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۳۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۵۲۵۷
به استناد نامه شماره xxx / پ / ۹۷ مورخ ۲/۳/۹۷ سرپرست شرکت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: محل شرکت به آدرس تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان، کوچه شهید نوری (پانزدهم)، پلاک ۸ کد پستی: xxxxxxxxx۳ xxxxxxxxx۱ می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11678601
آگهی تصمیمات شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) سهامی عام ‌به شماره ثبت ۶۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۵۲۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: لطف‌اله فروزنده‌دهکردی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ محمد رویانیان به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ علی پروین به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ سید محمدرضا پنجعلی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ محمدحسین نژادفلاح به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۰ لطف‌اله فروزنده‌دهکردی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد رویانیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل همراه با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره به انتخاب خود هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات