ویتانا

شرکت ویتانا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100304130
17
افراد
28
آگهی‌ها
6434
شماره ثبت
1337/10/18
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

بيسكويت نان روغني ويتانا
بيسكويت نان روغني ويتانا NAAH-E-ROYHANIBISCUITS N
1382/10/24
DOMIKA
1382/10/25
شركت سهامي عام ويتانا
شركت سهامي عام ويتانا
1383/4/10
كرم دار ويتانا
كرم دار ويتانا
1381/9/9
ريوا
ريوا RIVA
1384/4/12
تانيش
تانيش TANISH
1386/8/30
ويتامس
ويتامس
1387/11/2
نان سوخاري ويتانا
نان سوخاري ويتانا
1388/3/18
VITAMS
1389/10/28
كراكر نمكي چايوتي
كراكر نمكي چايوتي CHAYOTI SALTED CRACKERS
1389/10/28
شوكو مادر
شوكو مادر
1389/12/22
بيسكويت مادر ممتاز  مادر
بيسكويت مادر ممتاز مادر
1390/7/26
گندم طلا
گندم طلا
1380/6/22
پتي بور
پتي بور PETIT BEURRE VITANA
1391/8/16
نيكا
نيكا NIKA
1391/8/23
خانواده
خانواده kanevadeh
1393/4/24
لاريسا
لاريسا LARISA
1393/6/16
ويتانا تيويكا بيسكويت كاكائوي با كرم شيري نارگيلي-chocolate sandwich cookies with coconut flavored
ويتانا تيويكا بيسكويت كاكائوي با كرم شيري نارگيلي-chocolate sandwich cookies with coconut flavored vitana tivica
1393/8/22
ويتانا
ويتانا vitana تيويكا vitana بيسكوئيت كاكائويي با كرم شيري نارگيلي 5 Packs × 6 pcs
1393/8/22
ويتانا
ويتانا vitana تيويكا Tivica بيسكويت كاكائويي با كرم شيري نارگيلي Chocolate Sandwich Cookies With Coconu
1393/8/22
ويتانا تيويكا  - chocolate sandwich cookie with coconut flavored cream --بيسكوست كاكائويي با كرم شير
ويتانا تيويكا - chocolate sandwich cookie with coconut flavored cream --بيسكوست كاكائويي با كرم شير vitana tivica
1393/8/22
ويتارا
ويتارا Vitara
1393/9/26
ويتاركس
ويتاركس vitarex
1393/9/26
ويتانا پاور
ويتانا پاور vitana power
1393/9/26
سوپر ويتانا
سوپر ويتانا super vitana
1393/9/28
سوئيتي ويتانا
سوئيتي ويتانا sweety vitana
1393/9/28
ويتانيكس
ويتانيكس vitanix
1393/9/28
ماي ويتانا
ماي ويتانا my vitana
1393/9/28
ويتانا نگرو
ويتانا نگرو vitana negro
1393/9/28
ويتانا بلك
ويتانا بلك vitana black
1393/9/28
ويتانا فرش
ويتانا فرش vitana fresh
1393/9/28
مولتي ويتانا
مولتي ويتانا Multi vitana
1393/9/29
ويتانا پلاس +
ويتانا پلاس + vitana
1393/9/29
ويتا لوكس
ويتا لوكس vitalux
1393/9/29
مام بيسكويت
مام بيسكويت mam biscuit
1393/11/8
تراويكا
تراويكا Travica
1393/3/20
اسكلا
اسكلا skla
1394/3/27
مادر طلايي
مادر طلايي Gold Madar
1394/1/22
كرمانژ گندم طلا
كرمانژ گندم طلا creamanzh gandom tala
1394/1/22
بيسكويت نارگيلي ويتانا جديد پودرنارگيلي
بيسكويت نارگيلي ويتانا جديد پودرنارگيلي biscuits coconut vitana new coconut powder 10% ويتانا vitana
1394/4/11
مادر
مادر MADAR
1394/4/18
شركت سهامي عام ويتانا
شركت سهامي عام ويتانا
1394/4/18
DOMIKA
1394/5/7
شري
شري CHERIE
1394/5/23
POTASAN
1394/6/7
مام بيسكويت
مام بيسكويت mam biscuit
1394/6/8
ماه عسل
ماه عسل
1394/6/9
چيپ نيك
چيپ نيك
1394/6/9
WITANA
1394/6/10
ويتانا مهرمادر شيرمادر بيسكويت
ويتانا مهرمادر شيرمادر بيسكويت
1394/6/12
بيسكوفرني مادر
بيسكوفرني مادر
1394/6/13
نان روغني ويتانا
نان روغني ويتانا
1394/6/14
ويتاكولا ويتانا
ويتاكولا ويتانا vita coola vitana
1394/1/30
ويتانا ويتاندا
ويتانا ويتاندا Vitana VITANDA
1394/1/30
ايت تاپ  ويتانا
ايت تاپ ويتانا vitana 8top
1394/1/30
ويتا كوكيت
ويتا كوكيت vita cookit
1394/1/30
ماي مادر
ماي مادر my madar
1394/1/30
ويتا هوبو
ويتا هوبو vita hobo
1394/1/30
جنگل
جنگل
1394/6/30
دبستان
دبستان
1394/7/3
داستان
داستان
1394/7/3
ويتانا
ويتانا CHIPS CRACKER
1394/7/3
ويتانا
ويتانا Vitana
1394/7/11
نان سوخاري ويتانا
نان سوخاري ويتانا
1394/7/18
بازي بال
بازي بال BAZIBAL
1394/8/8
ساندوين
ساندوين SANDVIN
1394/8/9
شيري ويتانا
شيري ويتانا SHIRI VITANA
1394/8/9
روفرم
روفرم ROFORM
1394/10/1
ويتانان
ويتانان vitanan
1394/10/4
مادر خوب ويتانا
مادر خوب ويتانا madar khoob vitana
1394/2/20
ويتا لاك
ويتا لاك vita lac
1394/3/6
چايوتي
چايوتي CHAYOTI
1395/2/26
ت-وان
ت-وان T-One
1395/1/29
ريوا
ريوا RIVA
1395/1/29
ويتانا
ويتانا Vitana
1396/12/20
ويتا ميا
ويتا ميا vita Mia
1396/1/21
نيكاويتانا
نيكاويتانا nikavitana
1396/7/4
بيسكويت مادر
بيسكويت مادر madar ممتاز اصل Original بدون اسيد چرب ترانس
1396/7/10
شوكو مادر
شوكو مادر CHOCO MADAR
1396/8/15
نيكا
نيكا NIKA
1396/8/21
بيسكوتارت مادر
بيسكوتارت مادر madar biscotart
1396/9/11
بيسكوتارت ويتانا
بيسكوتارت ويتانا vitana biscotart
1396/9/11
مسترپيس
مسترپيس master piece
1396/10/6
خانواده ويتانا
خانواده ويتانا khanevadeh vitana
1396/11/21
ويتانا لند
ويتانا لند Vitana Land
1397/12/21
ويتا لند
ويتا لند Vita Land
1397/12/21
مادر
مادر MADAR
1397/5/8
مادر اولي ويتانا
مادر اولي ويتانا Madar avali vitana
1398/1/19

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14524091
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۰۹/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . محمدرضا فخرالدینی با کدملی xxxxxxxxx۴ رضا نادری با کدملی xxxxxxxxx۶ مصطفی صنعت کار خالقی با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت صنایع غذایی شهدین گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ شرکت پخش و توزیع ویتانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14524096
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا فخرالدینی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره رضا نادری با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمد مهدی صاحبقرانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی شهدین گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ رضا صحرایی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پخش و توزیع ویتانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ مصطفی صنعت کار خالقی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14524097
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx xxxxxx / xxx مورخه ۱۲/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14479936
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا فخرالدینی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره رضا نادری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمد مهدی صاحبقرانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی شهدین گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ رضا صحرایی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پخش و توزیع ویتانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ مصطفی صنعت کار خالقی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت شیرین طعم لارستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14391994
آگهی تغییرات شرکت ويتانا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
آگهی تغییرات شرکت ویتانا سهامی عام به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۳/۹۷ و مجوز شماره xxx - xxxxxx / xxx مورخ ۲۷/۹/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات و پرداخت نقدی و سود انباشته افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۲۵/۹/۹۷ بانک سپه شعبه شهر صنعتی البرز و مبلغ xxxxxxxxx۹ ریال طی گواهی xxx مورخ ۱/۸/۹۷ بانک سپه شعبه شهر صنعتی البرز پرداخت گردیده است . درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14021882
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگرآریا به شماره ثبت xxx۷۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13932741
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل گردیدند: محمد رضا فخرالدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ رضا نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت صنایع غذایی شهدین گام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ شر کت شیرین طعم لارستان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت پخش و توزیع ویتانا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13932755
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا فخرالدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره رضا نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع غذایی شهدین گام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی آقای حسن گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیات مدیره شر کت شیرین طعم لارستان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای مصطفی صنعت کار خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت پخش و توزیع ویتانا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای رضا صحرایی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیات مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته بروات و بامدیرعامل منفردا و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا " همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609865
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا نادری با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محمدرضا فخرالدینی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای رضا صحرائی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پخش و توزیع ویتانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمد مهدی اسلامی فطرت با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی شهدین گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای مصطفی صنعت کار خالقی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیرین طعم لارستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی بامضا مدیرعامل منفردا و یا دونفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609874
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در استان فارس به نشانی لارستان - شهرک صنعتی لار - بلوار صنعت خیابان گلستان ۵ طبقه همکف واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۶ تاسیس گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13467215
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مهدی اسلامی فطرت با کدملی xxxxxxxxx۱ بجای فرهاد رمضان با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی شهدین گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448354
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448357
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/۹۶ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119265
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۵ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و حسین بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12709977
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷ , xxx مورخ ۴/۱۲/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا فخرالدینی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و آقای رضا نادری با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای فرهاد رمضان با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی شهدین گام شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و آقای مصطفی صنعت کار خالقی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت شیرین طعم لارستان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و آقای رضا صحرائی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضوهیات مدیره به نمایندگی ازشرکت پخش و توزیع ویتانا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی بامضاء مدیرعامل منفردا یا دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710062
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷ , xxx مورخ ۴/۱۲/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: فعالیت اصلی: ساخت و تولیدو تهیه مواد غذایی (محصولات ویتانا) و فروش آن در سراسر ایران و خارج از کشور و هرگونه امور تولیدی دیگر که به موضوع شرکت ارتباط داشته_باشد. فعالیت فرعی: مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود. واردات انواع ماشین آلات مواد اولیه ابزار و قطعات و تاسیسات و کلیه اقلام مرتبط با موضوع شرکت. بازاریابی حمل و نقل توزیع و فروش صدور انواع محصولات تولیدی شرکت. بطور کلی شرکت می‌تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجارتی و صنعتی در چهارچوب مقررات مبادرت نماید. واردات و بسته بندی و تولید انواع غذای کودک و فرآورده‌های مکمل مربوط به کودک سال مالی شرکت از اول دی ماه هرسال شروع و پایان آذر ماه سال بعد به اتمام میرسد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. - پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12617742
آگهی تغییرات شرکت ويتانا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207813
آگهی تغییرات شرکت ویتانا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۷به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207816
آگهی تغییرات شرکت ویتانا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی صنعت کار خالقی ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شیرین طعم لارستان ش م xxxxxxxxx۶۰بسمت عضو هیات مدیره آقای رضا صحرایی ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پخش و توزیع ویتانا ش م xxxxxxxxx۶۸ بسمت عضو هیات مدیره آقای حامد بابایی ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی شهدین گام ش م xxxxxxxxx۹۲ بسمت عضو هیات مدیره محمد رضا فخرالدینی ک م xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره آقای رضا نادری ک م xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیات مدیره تعیین شدند. ـ امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات اداری بامدیرعامل یا دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1758907
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن میر لوحی شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533613
آگهی تغییرات شرکت ویتانا سهامی عام شماره ثبت ۶۴۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حامد بابایی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع غذایی شهدین گام سهامی خاص به ش ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود طاهری وحید به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شیرین طعم لارستان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی گیلی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت پخش و توزیع ویتانا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا فخرالدینی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رضا نادری به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حامد بابایی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمود طاهری وحید به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی گیلی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و اوراق عادی و اداری و عقود اسلامی با امضاء منفرد مدیرعامل یا با امضاء متفق ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296051
آگهی تغییرات شرکت ویتانا شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی احراز ارقام xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی شرکت و سید محسن میرلوحی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098372
آگهی تصمیمات شرکت ویتانا سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به ش.م xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و سید محسن میرلوحی به ک.م xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095974
آگهی تصمیمات شرکت ویتانا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت شهدین گام (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی آقای بهزاد ذبیح مند به کد ملی xxxxxxxxx۹، شرکت شیرین طعم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای محمود طاهری وحید به کد ملی xxxxxxxxx۱، شرکت پخش و توزیع ویتانا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای مهران پرنیانچی به کد ملی xxxxxxxxx۵، آقای محمدمهدی اسلامی فطرت به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا فخرالدینی به کد ملی xxxxxxxxx۴، بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ آقای محمدمهدی اسلامی فطرت به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا فخرالدینی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهران پرنیانچی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت پخش و توزیع ویتانا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهزاد ذبیح مند کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت شهدین گام (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود طاهری وحید کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شیرین طعم لارستان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. اوراق عادی و اداری و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و برات با امضاء منفرد مدیرعامل و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707349
آگهی تصمیمات شرکت ویتانا سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و سید محسن میرلوحی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10350175
آگهی تصمیمات شرکت ویتانا سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و سید محسن میرلوحی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9995491
آگهی تغییر محل شرکت ویتانا سهامی عام به ‌شماره ثبت ۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۰ محل شرکت به تهران ـ بزرگراه فتح کیلومتر ۷ جاده قدیم کرج نرسیده به سه‌راه خلیج فارس ـ کدپستی xxxxxxxxx منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9589815
آگهی تصمیمات شرکت ویتانا سهامی عام ثبت شده به شماره۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۴۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی اسلامی‌فطرت به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا فخرالدینی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت شهدین‌گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی سایه‌همدانی به کدملی xxxxxxxxx و شرکت شیرین طعم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی عبدالرضا سعدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت جهان صنعت بیدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی سعید جهانشاهلو به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۷/۸۹ محمدمهدی اسلامی‌فطرت به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا فخرالدینی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء منفرد مدیرعامل و یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات