گروه بهمن

شرکت گروه بهمن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100231402 ()
24
افراد
30
آگهی‌ها
3939
شماره ثبت
1331/11/16
تاریخ تأسیس
گروه بهمن در سال 1331 و در راستای فعالیت در زمینه حمل و نقل دریایی و حق العمل کاری نمایندگیهای تجاری ، به نام شرکت سهامی ایران خلیج کو تاسیس شد. این شرکت در سال 1338، اولین محصول خود را با عنوان وانت سه چرخ مزدا تولید کرده ، نام شرکت به کارخانه اتومبیل سازی مزدا تغیر یافت. در سال 1363 وانت مزدا 1600 به مرحله تولید رسید و این شرکت به ایران وانت تغییر نام داد.
در سال 1378 با تغییر نام شرکت به گروه بهمن، حوزه فعالیتها به زمینه های تولیدی، بازرگانی و سرمایه گذاری توسعه یافت و سر آغاز نوینی برای این مجموعه رقم خورد. کسب افتخارراتی نظیر خودروساز نمونه، بهره ورترین خودروساز، اولین خودروساز سبز، پیشرو بودن در میان شرکتهای برتر ، قرار گرفتن در ممیان کیفی ترین خودروهای تولیدی کشور، توسعه ساخت داخل محصولات ، سودآوری پایدار، اخذ جوایز و نشان های متعدد ملی در حوزه های تعالی سازمانی، کیفیت ، بهره وری، مدیریت دانش و منابع انسانی، از دستاوردهای این مجموعه می باشد.
در سال 1395 با رویکردی جدید و ماموریتی متفاوت از گذشته ، آن شرکت به بخش خصوصی واگذار گردید. ماموریت اصلی این شرکت ، پوشش نیازهای بازار حمل و نقل با رویکرد تولید وسائل نقلیه از دوچرخ تا 18 چرخ و در قالب شرکتهای ایران دو چرخ ، بهمن موتور، سیبا موتور و بهمن دیزل ، بلدیت لازم را کسب نموده و نقش موثری در صنعت خودرو به ویژه در بخش خودروهای کار و تجاری ایفا نماید.
گروه بهمن بعنوان هلدینگ تخصص چند رشته ای، با اتخاذ راهبردهای مناسب و اقدامات به موقع در مسیر رشد و توسعه، با هدف دستیابی به سود آوری پایدار و بازدهی مطلوب اقتصادی گام بر می دارد. هم اکنون شرکت در سه حوزه اصلی خودرو، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی و سرمایه گذاری مالی مشغول به فعالیت می باشد.
گروه بهمن با تدوین ماموریت سازمانی در جهت ارائه راهکارهای مفید و کا رآمد برای بازار حمل و نقل کشور چشم انداز بلند مدت را برای دست یافتن به جایگاه معتبرترین و ارزشمندترین برند در صنعت خودرو ترسیم نموده است. هم اکنون 65 سال سابقه شرکت پشتوانه فعالیت های آتی ان خواهد بود. منبع: سایت شرکت

اشخاص گروه بهمن

در این بخش تمامی اشخاصی که در گروه بهمن دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14786691
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ و به استناد مجوز شماره xxx۴۵,xxx مورخ ۰۷/۰۵/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14770681
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۷به تصویب رسید. ـ مؤسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و شماره ثبت xxx۱ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شماره ثبت xxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۸ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به سالxxx۸ تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14629911
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمیدرضا منجی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره مرتضی شفیعی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی تجاری آذرآبادگان مادپارت ارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمد ضرابیان باکدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره علی اکبررمضانی باکدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت فن پردازان بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضوهیئت مدیره منصور پورزرین باکدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ویسمن موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی منصوب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله ازماده ۳۷ اساسنامه و به منظورتسریع درامورجاری شرکت اختیارات مشروحه در بندهای نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت با اطلاع هیئت مدیره و صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری را به مدیرعامل تفویض نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14536770
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمیدرضا منجی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - مرتضی شفیعی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی تجاری آذرآبادگان مادپارت ارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - محمد ضرابیان باکدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره - یوسف جوانگروه باکدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازشرکت فن پردازان بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضوهیئت مدیره - منصور پورزرین باکدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ویسمن موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله ازماده ۳۷ اساسنامه و به منظورتسریع درامورجاری شرکت اختیارات مشروحه در بندهای نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت با اطلاع هیئت مدیره و صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری را به مدیرعامل تفویض نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236934
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا منجی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره موظف. مرتضی شفیعی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی تجاری آذرآبادگان مادپارت ارس (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غیرموظف. محمد ضرابیان باکدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره موظف. یوسف جوانگروه باکدملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی ازشرکت فن پردازان بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضوهیئت مدیره غیرموظف. منصور پورزرین باکدملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت ویسمن موتور(سهامی خاص)به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله ازماده ۳۷ اساسنامه و به منظورتسریع درامورجاری شرکت اختیارات مشروحه در بندهای نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ،موسسات عمومی ،مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت با اطلاع هیئت مدیره و صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14143668
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت فن پردازان بهمن ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت بازرگانی تجاری آذرآبادگان ماد پارت ارس ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت ویسمن موتور ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550092
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف جوانگروه باکد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فن پردازان بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بجای آقای مرتضی شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضوهیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550103
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۹/۴/۹۶ و مجوز شماه xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۲۷/۴/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازمبلغ xxx۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰۰ ملیارد ریال منقسم به ۱۰ میلیارد سهم یک هزار ریالی بانام عادی از طریق از محل سود انباشته وسایر اندوخته‌ها و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533927
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13406062
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ایران خودرو خیابان خاکی بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056697
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا منجی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶، آقای محمد ضرابیان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵، آقای مرتضی شفیعی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت فن پردازان بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰، آقای منصور پورزرین با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ویسمن موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱، آقای بیوک علیمرادلو با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تجاری آذر آبادگان ماد پارت ارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۷ منصوب گردیدند. آقای حمیدرضا منجی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بیوک علیمرادلو با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای منصور پورزرین با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۷ منصوب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات مشروحه در بندهای نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت با اطلاع هیئت مدیره و صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002754
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
پیرو آگهی مکانیزه شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۳/۵/xxx۵ آقای محمد ضرابیان با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967467
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر شاه باز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ویسمن موتور با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسن عموزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تجاری آذر آبادگان ماد پارت ارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای حمید رضا منجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد ضرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت منشی هیئت مدیره آقای مرتضی شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت فن پردازان بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیات مدیره اختیارات مشروحه در بندهای نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت با اطلاع هیئت مدیره و صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بها دار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قرار دادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951642
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۵ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فن پردازان بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت ویسمن موتوربا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت بازرگانی تجاری آذر آبادگان ماد پارت ارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12610652
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-آقای سید ضیاء ایمانی باکدملیxxxxxxxxx۴ بجای آقای غلامحسین تقی نتاج به نمایندگی از شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیأت مدیره غیر موظف. - آقای محمدرضا سروش باکد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره غیر موظف. - آقای هادی آقابابایی باکدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیأت مدیره غیر موظف. - آقای کاظم معتمدی فر باکدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیأت مدیره غیر موظف. -آقای رضا عاصم نخجوانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیر گران آتیه ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی منصوب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله،چک سفته،برات،و غیره با دو امضاء رئیس، یا یکی از اعضاء هیأت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. طبق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت هیأت مدیره قسمتی از اختیارات خود را محدود به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی،مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - پیشنهاد تصویب و تغییر آئین نامه های داخلی شرکت. - پیشنهاد اصلاح، ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - به امانت گذاردن هر نوع سند، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن با اطلاع هیات مدیره. - تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه گروه - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها،دادسراها،مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت ،دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر،فرجام،واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا،ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،تعیین جاعل،حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر،اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث،دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها،ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول و رد سوگند،تامین خواسته،تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم در موارد مشابه دیگر. - تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. - تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. در سایر موارد به جز موارد فوق الذکر،اختیار با هیأت مدیره خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12334363
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیأت مدیره ـ آقای کاظم معتمدی فر با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای رضا عاصم نخجوانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای هادی آقابابایی با کدملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای علی رستمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای محمدرضا سروش با کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، با دو امضاء رئیس، یا یکی از اعضاء هیأت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306739
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723138
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس ـ خیابان آفریقا ـ بلوار صبا ـ پلاک ۳۷ کد پستی xxxxxxxxx۴تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705156
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای علی رستمی کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. آقای رضا عاصم نخجوانی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیات مدیره. آقای کاظم معتمدی فر کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیات مدیره. آقای محمدرضا سروش کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیات مدیره ومدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب و منصوب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، و غیره با دو امضاء رئیس و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. باستنادمفاد مواد xxxو xxx ل.ا.ق.ت و ماده ۳۷ اساسنامه شرکت هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را محدود به شرح زیر به مدیرعامل آقای محمدرضا سروش تفویض نمود: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ پیشنهاد تصویب آئین نامه های داخلی شرکت. ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. ـ تصویب شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. ـ پیشنهاد پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن با اطلاع هیات مدیره. ـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً با اطلاع هیات مدیره. ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول و رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. ـ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ـ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ماهه به حسابرس و بازرس. در سایر موارد به جز موارد فوق الذکر، اختیار با هیأت مدیره خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652844
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت خودروسازی دیزلی آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳، شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰، شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴، شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194875
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای سید مهدی متولیان کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای مسیح مشهدی تفرشی کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد اسکندری کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای ناصر بیک زاده مرزبانی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا سروش کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.
ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله، چک سفته، برات، و غیره با دو امضاء رئیس و یا یکی از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ـ هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177832
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ (سهامی خاص) ۲ـ شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ (سهامی خاص) ۳ـ شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ (سهامی خاص) ۴ـ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ (سهامی خاص) ۵ـ شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ (سهامی عام)
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176596
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
تراز و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087657
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه بهمن سهامی عام بشماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۹۱ و ۷/۳/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۵ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۵ـxxx مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ و ۶/۳/۹۲ بانک ملت شعبه کندوان انقلاب پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۲/۳/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1066021
آگهی تصمیمات شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت۳۹۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۲/۹۱ هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970565
آگهی تصمیمات شرکت گروه بهمن سهامی عام ‌به شماره ثبت۳۹۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: مسیح مشهدی تفرشی به ک مxxxxxxxxx۷ بجای منوچهر منطقی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به ک م xxxxxxxxx۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود کمانی به ک م xxxxxxxxx۴ بجای محمدرضا مدرس خیابانی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان به ش ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقی مدت هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء رئیس و یا یکی از اعضا هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با دو امضا رئیس و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10757263
آگهی تصمیمات شرکت گروه بهمن سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‎گذاری اندیشه محوران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سرمایه‎گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شرکت خودروسازی دیزلی آذربایجان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت مهندسی تحقیقات فلزات غیرآهنی سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و شرکت سرمایه‎گذاری غدیر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ـ

به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۶/۹۰ منوچهر منطقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و تحقیقات فلزات غیرآهنی سهامی خاص بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا مدرس‎خیابانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان سهامی خاص بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و و مسعود مهردادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری تجلی سامانه سهامی عام و ناصر بیک‎زاده‎مرزبانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری غدیر سهامی عام به سمت اعضای هیئت‎مدیره و محمدرضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری اندیشه محوران سهامی خاص به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیرع تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و غیره با ۲ امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با ۲ امضای هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10419859
آگهی تصمیمات شرکت گروه بهمن سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11125306
آگهی تصمیمات شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9807259
آگهی تصمیمات شرکت گروه بهمن سهامی عام بشماره ثبت۳۹۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۸۸ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد بنمایندگی منوچهر منطقی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر بنمایندگی‌ سیف‌اله ابراهیمی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت شهریار مهستان بنمایندگی مسعود مهردادی بسمت عضو هیات‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری بهمن بنمایندگی محمدهاشم بت‌شکن بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه شایستگان بنمایندگی مجید بهرامی به سمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات با دو امضاء رئیس یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات