توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10100185966 (فعال)
15
افراد
21
آگهی‌ها
2308
شماره ثبت
1370/11/2
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(منقضی) با عنوان طرح و ساخت غیر صنعتی از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1392/8/20 انقضا 1396/6/12
مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1396/4/21 انقضا 1400/4/20
مجوز(معتبر) با عنوان مشاور از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1397/2/15 انقضا 1401/2/11
مجوز(معتبر) با عنوان مدیریت طرح از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1397/8/11 انقضا 1401/2/11

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14764147
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت نصر معین پارسایان (سهامی خاص) ـ آقای سیدنصیرالدین شاهرخی کدملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای سیدعلیرضا شریعت پناهی کدملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای هوشنگ نجفی باکدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت توسعه بازرگانی نصر معین (سهامی خاص) بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو (۲) سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14737685
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس ( سهامی عام ) برای سال مالی منتهی به تاریخ xxx۷/۱۲/۲۹ به تصویب مجمع عمومی رسید . مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان به شماره ثبت xxx۷۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۸/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14733986
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس ( سهامی عام ) برای سال مالی منتهی به تاریخ xxx۷/۱۲/۲۹ به تصویب مجمع عمومی رسید . مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان به شماره ثبت xxx۷۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۸/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14430576
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مقرر شد فعالیت‌های مشروحه زیر به قسمت الف « موضوعات اصلی » ماده دو « ۲ » اساسنامه مصوب شرکت اضافه گردد . « ۱ انجام کلیه امورمربوط به مطالعه ، طراحی ونظارت ، پیمانکاری واجرای طرح‌های نفت ، گاز ، پتروشیمی ، پالایشگاه و خطوط لوله . ۲ انجام مطالعه ، طراحی ، نظارت و . اجرای کلیه امور مربوط به نیرو از قبیل خطوط انتقال و توزیع برق . ۳ انجام کلیه امور مربوط به انرژی‌های نو و پاک . ۴ انجام کلیه فعالیت‌های راهداری . ۵ انجام کلیه فعالیت‌های خدماتی ، تعمیر و نگهداری . ۶ سرمایه گذاری و فعالیت در زمینه انجام کلیه امور ساخت ، تولید ، صادرات و واردات مرتبط با کشاورزی و گلخانه‌ای در داخل و خارج کشور . ۷ سرمایه گذاری و فعالیت در ارائه خدمات فنی ومهندسی و مشاوره‌ای ، پیمانکاری ، بازرگانی ، مدیریتی ، نظارتی ، فنی ، مالی واقتصادی در امور صنایع معدنی ، انتقال دانش فنی ومطالعه در فناوری‌ها و علوم معدنی در جهت توسعه معادن و صنایع معدنی و هر گونه عملیات تولیدی ، خدمات فنی و مهندسی و تجاری مجاز مربو ط به معادن . ۸ سرمایه گذاری و فعالیت در پروژه‌های صنعتی و معدنی داخل و خارج از کشور از قبیل اکتشافات از مرحله زمین شناسی اولیه و پی جویی تا مرحله اکتشاف ثانویه ، تجهیز و آماده سازی معادن ، طراحی استخراج مواد معدنی ، بهره برداری از معادن زیرزمینی و روباز شامل تمام مراحل از آماده سازی معادن تا حمل مواد استخراجی ، طراحی و احداث خطوط تولید مواد معدنی و واحدهای فرآوری ، تولید و فرآوری منابع معدنی فلزی و غیر فلزی شامل خردایش ، دانه بندی ، جدایش به روش‌های مکانیکی ، فیزیکی ، شیمی فیزیکی و شیمیائی ، ذوب و پالایش مواد معدنی فلزی ، تولید موادشیمیائی وترکیبی از مواد اولیه معدنی ، فرآوری سنگ‌های تزئینی و ساختمانی از مرحله استحراج از معدن تا تبدیل به پلاک و بسته بندی جهت عرضه به بازار ، تولید پودر سنگ‌های معدنی جهت ارائه به بازار صنعتی و ساختمانی ، تاسیس شرکت‌های جدید معدنی ، توسعه ، تکمیل ، واگذاری و اجاره انواع کارخانه‌ها ، واحدها و شرکت‌های فعال در بخش‌های تولیدی ، خدماتی و بازرگانی صنایع معدنی ، توزیع و فروش محصو لات مربوط به معادن ، خرید داخلی و یا واردات ماشین آلات مرتبط با استخراج ، فرآوری و یا تولید صنایع معد نی . ۹ سرمایه گذاری در تما م زمینههای مرتبط با حوزه‌های فعالیت شزکت . » ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205644
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باعنایت به مفاد جزء «۵» بند «الف» صورتجلسه مورخ xxx۶/۵/۱ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت و از آنجائیکه مطابق آگهی تغییرات شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ xxx۶/۱۰/۲ مندرج در روزنامه رسمی شماره xxx۰۶ مورخ xxx۶/۱۰/۷ نامه شرکت معین پارسیان بازرگان توانا (سهامی خاص) به شرکت توسعه بازرگانی نصر معین (سهامی خاص) تغییر یافته و این شرکت نیز به موجب نامه شماره xxx۸۹ مورخ xxx۷/۵/۱۶ آقای حمید اسلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴را برای مدت باقیمانده به عنوان نماینده تام الاختیار جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس (سهامی عام) معرفی نموده است، لذا در رعایت مفاد ماده «xxx» قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایشان جایگزین آقای جلال سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186505
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرائت و پس از ادای توضیحات لازم توسط هیات مدیره و رهنمودهای ریاست محترم مجمع عمومی، ترازنامه، صورتحساب سود وزیان وصورت جریان وجوه نقدبه همراه یادداشتهای پیوست صورتهای مالی شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس(سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ xxx۶/۱۲/۲۹به تصویب مجمع عمومی رسید. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی به بین محتوا به شماره ثبت xxx۳۰ و شناسه xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۷/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598332
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی گلی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده حقوقی شرکت نصر معین پارسایان معرفی شده بموجب نامه شماره ۹۶/xxx۴ مورخ xxx۶/۰۵/۰۴ برای مدت دو (۲) سال به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب گردید. آقای سید نصیرالدین شاهرخی با کد ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو (۲) سال به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. آقای علی جهانیان با کد ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت یکسال (۱) به عنوان منشی (دبیر) هیئت مدیره انتخاب گردید. مطابق مفاد ماده «۴۴» اساسنامه مصوب مربوط کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا نمایندگان مجاز از طرف آنان معتبر خواهد_بود. ضمنا کلیه چکها و اسناد مالی با امضای مشترک مدیرعامل و یا یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره به اتفاق معاون اداری و مالی و یا مدیر مالی با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در صورت ضرورت افتتاح حساب بانکی برای واحدهای تابعه، حق برداشت از حسابهای بانکی واحد ذیربط با دو امضاء مشترک مدیر به اتفاق مسئول مالی واحد مربوط توأم با مهر شرکت قابل انجام خواهد_بود که در این ارتباط چگونگی نحوه عمل حسب مورد از سوی مدیرعامل شرکت همراه تصویر ابلاغ مسئولین و صاحبان امضاء مجاز بانکی به بانکهای عامل ذیربط در استانها اعلام می‌گردد. اختیارات بندهای ۱، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ماده ۳۷ اساسنامه، به استثنای بندهای ۱، ۵ و ۶ ذیل قسمت ب ماده ۲ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598412
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نصر معین پارسایان (سهامی خاص) (آقای مهدی گلی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده تا م الاختیار شرکت نصر معین پارسایان) آقای سید نصیرالدین شاهرخی کدملی xxxxxxxxx۱ آقای سیدعلیرضا شریعت پناهی کدملی xxxxxxxxx۷ آقای هوشنگ نجفی کد ملی xxxxxxxxx۰ شرکت معین پارسیان بازرگان توانا (سهامی خاص) (آقای جلال سبحانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده تام الاختیار شرکت معین پارسیان بازرگانی توانا) را برای مدت دو (۲) سال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598438
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرائت و پس از ادای توضیحات لازم توسط هیئت مدیره و رهنمودهای ریاست محترم مجمع عمومی، ترازنامه، صورتحساب سود وزیان وصورت جریان وجوه نقدبه همراه یادداشتهای پیوست صورتهای مالی شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب مجمع عمومی رسید. مؤسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی قواعد بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113565
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورتحساب سود وزیان وصورت جریان وجوه نقدبه همراه یادداشتهای پی وست صورتهای مالی شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. مؤسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای حمیدرضا عرفی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. معاملات مشمول مفاد ماده (xxx) اصلاحیه قانون تجارت تصویب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13108551
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مهدی گلی با کد ملی xxxxxxxxx۱. - آقای سید نصیرالدین شاهرخی کدملی xxxxxxxxx۱. - آقای سیدعلیرضا شریعت پناهی با کدملی xxxxxxxxx۷ - آقای هوشنگ نجفی با کد ملی xxxxxxxxx۰. - شرکت معین پارسیان بازرگان توانا (آقای جلال سبحانی با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده حقوقی شرکت معین پارسیان بازرگان توانا). بسمت اعضاء هئیت مدیره برای باقی مانده دوران تصدی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041629
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی گلی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده حقوقی شرکت نصر معین پارسایان به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای سید نصیرالدین شاهرخی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12910797
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرائت و پس از ادای توضیحات لازم توسط هیات مدیره و رهنمودهای ریاست محترم مجمع عمومی، ترازنامه، صورتحساب سود وزیان وصورت جریان وجوه نقدبه همراه یادداشتهای پیوست صورتهای مالی شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب مجمع عمومی رسید. - مؤسسه حسابرسی ژرف بین نیکوروش به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی وآقای حمیدرضا عرفی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردید ند - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12074016
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد موحد خواه با کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده حقوقی شرکت نصر معین پارسایان معرفی شده بموجب نامه xxx۰ مورخ ۰۳/۱۰/xxx۳ برای مدت دو (۲) سال به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب گردید. ۲ ـ آقای سید نصیرالدین شاهرخی به شناسنامه شماره xxx۸ با کد ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو (۲) سال به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. ۳ ـ آقای علی جهانیان با کد ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت یک (۱) سال به عنوان منشی جلسات هأت مدیره انتخاب گردید. ۴ ـ مطابق مفاد ماده "۴۴" اساسنامه مصوب مربوط کلیه اوراق، قرار دادها و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا نمایندگان مجاز از طرف آنان معتبر خواهد بود. ضمنا کلیه چکها و اسناد مالی با امضای مشترک مدیرعامل و یا یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره به اتفاق معاون اداری و مالی و یا مدیر مالی با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در صورت ضرورت افتتاح حساب بانکی برای واحدهای تابعه، حق برداشت از حسابهای بانکی واحد ذیربط با دو امضاء مشترک مدیر به اتفاق مسئول مالی واحد مربوط توأم با مهر شرکت قابل انجام خواهد بود که دراین ارتباط چگونگی نحوه عمل حسب مورد ازسوی مدیرعامل شرکت همراه تصویر ابلاغ مسئولین و صاحبان امضاء مجاز بانکی به بانکهای عامل ذیربط در استانها اعلام می گردد. ۵ ـ اختیارات بندهای ۱، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ماده ۳۷ اساسنامه، به استثنای بندهای ۱، ۵ و ۶ ذیل قسمت ب ماده ۲ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413055
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۰۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ، ترازنامه، صورتحساب سود وزیان صورتهای مالی شرکت توسعه خدمات مهندسی آب وخاک پارس (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب مجمع رسید. ـ مؤسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای حمیدرضا عرفی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413057
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۰۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سید نصیرالدین شاهرخی با کدملی xxxxxxxxx۱ وهوشنگ نجفی با کدملی xxxxxxxxx۰ و سید علیرضا شریعت پناهی با کدملی xxxxxxxxx۷ و عباس خیراله زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ و نماینده شرکت نصر معین پارسایان به نمایندگی محمدموحد خواه با کدملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دوسال بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696584
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد مفاد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء آقای عباس زارع، مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا نمایندگان مجاز از طرف آنان معتبرخواهد بود. ضمناً کلیه چک ها و اسناد مالی با امضاء مشترک آقای عباس زارع، مدیرعامل یا آقای سیدعلیرضا شریعت پناهی معاون اجرائی شرکت به اتفاق آقای بیژن چنگیزی معاون اداری و مالی یا آقای یداله ملائی مدیر مالی شرکت خواهد بود و درصورت ضرورت افتتاح حساب بانکی برای مراکز منطقه ای، نمایندگیها و پروژه های ویژه استانی شرکت حق برداشت ازحسابهای مربوط با دو امضاء مشترک مدیر پروژه / نمایندگی یا رئیس کارگاه به اتفاق مسئول مالی توأم با مهر شرکت انجام خواهد شد که در این ارتباط چگونگی نحوه عمل حسب مورد ازطریق معاونت اداری و مالی شرکت همراه تصویر ابلاغ مسئولین و صاحبان امضاء مجاز بانکی به بانکهای عامل ذیربط در استانها اعلام می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588371
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نام شرکت به " توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس " تغییر یافت و ماده یک در اساسنامه اصلاح گردید. ـ محل شرکت از استان تهران به استان البرز کرج ابتدای جاده محمد شهر کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده چهار اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1432111
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۰۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال منتهی ۲۹/۱۲/۹۲ تعیین گردید.
تکالیف مقرر پیرامون بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماده ۹۱ صورت پذیرد.
شxxxxxx۶ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1039813
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۲/۹۲ واصل گردیده: ۱ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباسعلی بنی اسدی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو غیرموظف و آقای محمد کیخا با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سید رحیم سجادی هزاوه با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو غیرموظف و آقای عباس زارع با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای سید علیرضا شریعت پناهی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. ۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۲ آقای سید رحیم سجادی هزاوه به سمت رئیس هیئت مدیره غیرموظف و آقای عباس زارع به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف) و آقای محمد کیخا به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) و آقای سید علیرضا شریعت پناهی به سمت عضو هیئت مدیره (موظف) و آقای عباسعلی بنی اسدی به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) شرکت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت به امضاء عباس زارع (مدیرعامل) و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا نمایندگان مجاز اط طرف آنان معتبر و کلیه چکها و اسناد مالی با امضاء مشترک آقای عباس زارع (مدیرعامل) یا سید علی رضا شریعت پناهی معاون اجرائی شرکت به اتفاق بیژن چنگیزی (مدیر امور مالی) یا آقای یداله ملایی معاون امور مالی شرکت خواهدبود. ش xxxxxx۱ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11812560
آگهی تصمیمات
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ در شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی‌عام) به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به استناد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء آقای عباس زارع (مدیرعامل) با کدملی xxxxxxxxx۴ و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا نمایندگان مجاز از طرف آنان معتبر خواهدبود ضمنا کلیه چکها و اسناد مالی با امضاء مشترک آقای عباس زارع (مدیرعامل) یا آقای سید علی‌رضا شریعت‌پناهی (معاون اجرایی) با کدملی xxxxxxxxx۳۷ به اتفاق آقای بیژن چنگیزی (مدیر امور مالی) با کدملی xxxxxxxxx۵ معتبر خواهدبود.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات