نينيا

علامت تجاری نينيا

اظهارنامه 204924
57442
شماره ثبت
1362/3/24
تاریخ ثبت
کلمه نینیا بفارسی طبق نمونه.
30 : بیسکویت، نان شیرینی، عسل، شیرینی جات، بستنی، نان، کاکائو، قهوه، چای، غلات فرآوری شده،