كيمي وينيل اچ 110  CHEMI VINYL H 110

علامت تجاری كيمي وينيل اچ 110 CHEMI VINYL H 110

اظهارنامه 366552
155582
شماره ثبت
1387/11/7
تاریخ ثبت
کلمات و عدد کیمی وینیل اچ 110 به فارسی CHEMI VINYL H 110 به لاتین طبق نمونه
1 : چسب برای مصارف صنعتی،
35 : صادرات، خرید و فروش،
39 : بسته بندی کالاها، و ...