سالمين ويفان ويفر با طعم پرتقال

علامت تجاری سالمين ويفان ويفر با طعم پرتقال

اظهارنامه 350210
163653
شماره ثبت
1387/6/23
تاریخ ثبت
تصویر یک لیبل شامل تصویر پرتقال و بیسکویت و کلمه سالمین بفارسی بصورت فانتزی داخل یک مستطیل و کلمه ویفان بفارسی و عبارت ویفر باطعم پرتقال و تصویر شیر فانتزی ایستاده طبق نمونه برنگهای نارنجی آبی زرد سفید و قرمز و کرمی متقاضی نسبت به تصویر پرتقال و بیسکویت و کلمات ویفر با طعم پرتقال حق استفاده انحصاری ندارد
30 : بیسکویت، انواع کیک، فرآورده حجیم شده، کلوچه، ویفر،
35 : صادرات، خرید و فروش،
39 : بسته بندی کالاها، و ...