مانيس گاز

علامت تجاری مانيس گاز

اظهارنامه 337712
161313
شماره ثبت
1387/2/30
تاریخ ثبت
کلمه مانیس گاز بفارسی طبق نمونه متقاضی نسبت به کلمه گاز حق استفاده انحصاری ندارد
6 : لوله های فلزی، لوله های فولادی، لوله صنعتی گازرسانی، قالب های برشی، لوله های آهنی درز دار، پروفیل آهنی،
35 : تبلیغات، صادرات، خرید و فروش،
39 : بسته بندی کالاها، توزیع، پخش، و ...