سيمان اصفهان  esfehan cement

علامت تجاری سيمان اصفهان esfehan cement

اظهارنامه 139450140001007443
233803
شماره ثبت
1394/2/28
تاریخ ثبت
کلمات سیمان اصفهان به فارسی و تصویر نقشه ایران و در داخل نقشه، دو هلال که نقشه را قطع میکند و در میان نقشه،کلمات esfehan Cement به لاتین و تصویر یک گنبد و دو تصویر از سازه های بتنی بصورت فانتزی برنگهای سبز آبی بنفش مشکی ،متقاضی نسبت به تصویر عام نقشه و کلمه عام سیمان cement بفارسی و لاتین و کلمه اصفهان esfehan بفارسی و لاتین، به تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد.طبق نمونه
19 : سیمان نسوز، سیمان مخصوص کوره بلند، سیمان اکسید منیزیوم، روکش های سیمانی نسوز، سیمان برای کوره، سیمان، پوشش سیمانی نسوز، تیرهای قطور سیمانی، صفحات سیمانی، صفحات سیمانی،غیر فلزی، جدول سیمانی، لوله سیمانی،
35 : تبلیغات، صادرات، خرید و فروش،
39 : بسته بندی کالاها،