واسپاري ملت

علامت تجاری واسپاري ملت

اظهارنامه 139450140001034005
242103
شماره ثبت
1394/7/28
تاریخ ثبت
کلمات واسپاری ملت بفارسی و تصویردو نیم بیضی قرمز رنگ متداخل با حاشیه داخلی زرد رنگ که یکی از آنها بالاتر از دیگری است با دایره ای به رنگ زرد و حاشیه خارجی نارنجی در داخل آن طبق نمونه.متقاضی نسبت به کلمه واسپاری حق استفاده انحصاری ندارد.
12 : وسائط نقلیه زمینی،هوائی،آبی یا ریلی،
35 : مدیریت کسب و کار برای ارایه دهندگان خدمات حق العمل کار ( خویش فرما )، مدیریت تجاری،
36 : خدمات لیزینگ در زمینه خودرو، خدمات لیزینگ در زمینه املاک، خدمات لیزینگ در زمینه مستغلات،