61805
شماره ثبت
1393/3/20
تاریخ ثبت
کلمه ناز بفارسی وتصویر دریک نیم دایره ودستی که ظرف غذارا نشان می دهد برنگهای سیاه-سفید طبق نمونه .
7 : ماشین چاپ، دستگاه تولید ظروف پت،
21 : ظروف پلاستیکی از جنس پلی اتیلن،
29 : روغن زیتون برای مواد خوراکی، روغن ذرت، روغن کنجد، روغن سالاد، روغن مارگارین،
31 : خوراک طیور،