فكسـوفنا ژل           Fexofenagel

علامت تجاری فكسـوفنا ژل Fexofenagel

اظهارنامه 139350140001022652
221859
شماره ثبت
1393/6/8
تاریخ ثبت
کلمات فکسـوفنا ژل Fexofenagel به فارسی و لاتین طبق نمونه متقاضی نسبت به کلمه ژل gel ونسبت به کلمه فکسـوفنا Fexofena بتنهایی حق استفاده انحصاری ندارد.
5 : دارو،