علامت تجاری

اظهارنامه 493333
101590
شماره ثبت
1381/3/29
تاریخ ثبت
تصویر یک چرخدنده که داخل آن یک مشعل قرار دارد
30 : بیسکویت، ملاس ها،شیره و یا عصاره ها برای تهیه مواد خوراکی، آبنبات(شیرینی)، شکر، شکلات ها، قند، تافی،
31 : علوفه وعلیق دامی، و ...