سيمان اصفهان ثبت 496

علامت تجاری سيمان اصفهان ثبت 496

اظهارنامه 463310
190632
شماره ثبت
1390/9/8
تاریخ ثبت
تصویر یک بنای یادبود قدیمی با 8 دهنه انباری که به ردیف و درکنار هم چیده شده و دربالای آن یک دودکش و درکنار آن سه سیلو جای گرفته و داخل قسمت کویری نقشه ایران جای گرفته دو خط به هم رسیده و در پایین تصویر کلمات سیمان اصفهان ثبت 496 به فارسی طبق نمونه . متقاضی نسبت به تصویر نقشه و کلمات عام سیمان و ثبت و کلمه اصفهان به تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد .
19 : سیمان نسوز، سیمان،
35 : تبلیغات، صادرات، خرید و فروش،
39 : بسته بندی کالاها، و ...