آگهی تغییرات شرکت شهد ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳ 9922815

آگهی تغییرات

شهد ایران (شرکت سهامی عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه خراسان و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت، تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸، موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
مشاهده اطلاعات کامل شرکت شهد ایران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان