آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹ 9578958

آگهی تغییرات

سایپا دیزل (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۱۰/۸۹ شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی احمد صابری‌ظفرقندی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی نعمت‌اله پوستین‌دوز به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی میرصالح سیدزاده‌اقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی محمد شیخ‌الاسلامی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو و مدیرعامل و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی ناصر آقامحمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله قراردادهای بانکها چک ـ سفته ـ برات با امضای متفق مدیرعامل و یک عضو از اعضای هیئت‌مدیره و یا مرتضی الهویی به کدملی xxxxxxxxx۵ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت‌مدیره و یا یک عضو هیئت‌مدیره و مرتضی الهویی همراه با مهر شرکت و امضای سایر قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یک عضو از اعضای هیئت‌مدیره و یا یک امضا از علیرضا فتوت به کدملی xxxxxxxxx۰ یا مهیار عسگریان به کدملی xxxxxxxxx۸ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت‌مدیره و یا یک عضو هیئت‌مدیره و امضای یکی از آقایان علیرضا فتوت و یا مهیار عسگریان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون ـ کامیونت ـ تریلر ـ مینی‌بوس ـ میدی‌باس با امضای متفق دو نفر از شش نفر آقایان محمد شیخ‌الاسلامی ـ مهیار عسگریان ـ احسان عسگری به کدملی xxxxxxxxx و رحمان محمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ مجید قاسمیان‌بائی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ مرتضی الهوئی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. دادخواست و اظهارنامه و لوایح و وکالت معرفی نماینده یا نمایندگان و سایر مکاتبات به محاکم قضایی به انتظامی سراسر کشور با امضای مدیرعامل در غیاب ایشان با امضای متفق غفار علیزاده به کدملی xxxxxxxxx۵ و مهرداد صمدی‌شمامی به کدملی xxxxxxxxx۲ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه به ادارات راهنمایی و رانندگی و شماره‌گذاری سراسر کشور درخصوص فک پلاک ـ تعویض پلاک ـ تغییر وضعیت ـ اصلاح شناسنامه مالکیت خودرو ـ تغییر مستاجر در رابطه با خودروهای فروخته شده و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به صورت اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای فروش خودرو به اشخاص به صورت نقدی ـ اقساطی ـ اجاره به شرط تملیک و همچنین نامه به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور درخصوص انتقال اسناد مالکیت خودرو به نام متقاضیان و خریداران اجاره به شرط تملیک ـ معرفی نماینده جهت امضا سند نقل و انتقال خودرو و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ـ رهن و فک رهن ـ وکالت و فسخ وکالت با امضای متفق مدیرعامل و یک عضو از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از اعضا با امضا یک عضو هیئت‌مدیره و یک امضا از آقایان غفار علیزاده و یا مهرداد صمدی‌شمامی و یا مرتضی الهویی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت‌مدیره در بندهای ۱ الی ۴ و ۶ الی ۱۸ از ماده ۵۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سایپا دیزل

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره ناصر آقامحمدی
اطلاعات بیشتر درباره رحمن محمدی
اطلاعات بیشتر درباره احمد صابری زفرقندی
اطلاعات بیشتر درباره علی‌رضا فتوت
اطلاعات بیشتر درباره مرتضی الهوئی
اطلاعات بیشتر درباره غفار علی ? زاده
اطلاعات بیشتر درباره مهرداد صمدی ? شمامی
اطلاعات بیشتر درباره مجید قاسمیان بائی
اطلاعات بیشتر درباره نعمت اله پوستین دوز
اطلاعات بیشتر درباره محمد شیخ الاسلامی
اطلاعات بیشتر درباره سیدصالح سیدزاده اقدم
اطلاعات بیشتر درباره مهیار عسگریان