آگهی تاسیس 1726321

آگهی تغییرات

باغرو بنای پدیده الوند (شرکت بامسئولیت محدود)


تاسیس شرکت با مسئولیت محدود باغرو بنای پدیده الوند درتاریخ ۱۷/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxx۵۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. (پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح). (ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل ـ شهرک کارشناسان کارمندان شهرداری شهرک ساحلی پلاک۹۷ طبقه سوم کدپستی: xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می باشد.اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه ایشان بدین شرح می باشد: آقای داور سید موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: آقای داور سید موسوی به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره خانم فاطمه وجدی به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت باغرو بنای پدیده الوند

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره فاطمه وجدی
اطلاعات بیشتر درباره داور سید موسوی

تبلیغات