آگهی تاسیس شرکت صنعت فولاد شادگان سهامی خاص 1568361

آگهی تغییرات

فولاد خوزستان (شرکت سهامی عام)


شرکت فوق در تاریخ / /۹۳ شماره ثبت شناسه ملی در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می شود.
۱ـ نام شرکت: صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص)
۲ـ موضوع شرکت: ۱ـ انجام عملیات اکتشاف، استخراج، بهره برداری از معادن، دانه بندی، تغلیظ سنگ آهن، ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهن و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد و تولید محصول نهایی، مابقی طبق ماده ۳ اساسنامه.
۳ـ سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیارد ریال ریال منقسم به یکصد میلیون سهم یک هزار ریالی که مبلغ سی و پنج میلیارد ریال آن طبق گواهی xxx/xxx۷۴ـ۵/۵/۹۳ طی فیش شماره xxxxxx۸۴ بانک ملت شعبه مرکزی اهواز واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۴ـ مرکز اصلی شرکت: شادگان کیلومتر ۱۰ جاده سربندر، آبادان کدپستی xxxxxxxxx۷
۵ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۶ـ اختیارات مدیرعامل: هیئت مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱ و ۲ به استثناء حقوق و مزایای مدیران تاپ چارت و بندهای ۵، ۹، ۱۰ و ۱۴ ماده ۴۴ اساسنامه باستثناء مصالحه و سازش و حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن، امضاء و عقد قراردادهای خرید و فروش بر اساس آئین نامه معاملات تا سقف مبلغ ۵ میلیارد ریال را به مدیرعامل تفویض نمود.
۷ـ اعضای هیئت مدیره عبارتند از:
۱ـ آقای محمد خان داداش پور قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره
۲ـ شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره
۳ـ شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ با نمایندگی آقای عبدالمجید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره
۴ـ شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای روح اله رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره
۵ـ آقای محمد محسنی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا علیمراد پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل که همگی برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند.
۸ـ کلیه اوراق مالی، تجاری، قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، اوراق بهادار، با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۹ـ بازرسین عبارتند از:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۱۰ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی و تصمیمات تعیین گردید.
شxxxxxx۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شادگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت فولاد خوزستان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره محمدرضا مدرس خیابانی
اطلاعات بیشتر درباره محمد محسنی فر
اطلاعات بیشتر درباره غلام‌رضا علیمراد پور
اطلاعات بیشتر درباره محمدخانداداش پورقمی
اطلاعات بیشتر درباره روح اله رجبی