آگهی تاسیس 14613712

آگهی تغییرات

فرهنگی هنری شهدای ابوذر جنوب غرب تهران (موسسه)


تاسیس موسسه غیرتجاری فرهنگی هنری شهدای ابوذر جنوب غرب تهران درتاریخ ۲۵/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxx۹۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : مشارکت یا اجرای طرحهای پژوهشی ، فرهنگی و هنری و نیز گرد آوری و تدوین مجموعه‌های مستند درباره مسائل فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و تاریخی تحقیق و پژوهشهای فرهنگی ، هنری به منظور کاربردی ساختن و عینیت بخشیدن به منویات و مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ و هنر به ویژه زمینه سازی فرهنگی به منظور اجراء و تحقق شعارهای سال اعلام شده از سوی معظم له از طریق برگزاری همایش ، طرحهای پژوهشی ، کارگاههای آموزشی تهیه ، و عرضه محصولات فرهنگی ، هنری دارای مجوز از قبیل : کتاب ، اقلام رایانه‌ای در زمینه زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی و علوم قرآنی و نیز فیلمهای مستند و سینمایی ( دارای مجوز ) . انجام فعالیتهایی برای گسترش و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی ، آموزش شیوه‌های مطالعه و ایجاد فضای مناسب برای مطالعه ، طراحی و یا ایجاد کتابخانه برای سازمانها و مؤسسات ارائه خدمات مشورتی در قلمرو مدیریت امور فرهنگی ، هنری ، مطبوعاتی و سینمایی ، ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه‌های فرهنگی هنری آسیب شناسی و معرفی آسیبهای اجتماعی به اقشار مختلف مردم و ارائه راه کارهای مقابله با آنه انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی با موضوع آسیب شناسی اجتماعی و ارائه راهکارهای مقابله با آنها در قالب محصولات فرهنگی آموزش‌های عمومی : طراحی و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی کوتاه مدت فرهنگی هنری از قبیل : _کتابخوانی ، تندخوانی ، قصه گویی ، نقالی آئینی و ملی _ داستان نویسی ، نقد کتاب ، ویراستاری ، شعر و نویسندگی _ روایتگران تاریخ انقلاب اسلامی و فرهنگ مقاومت ( راویان نور ) _ فن بیان ، گویندگی و آئین سخنوری _ آشنایی با سبک و مهارت‌های زندگی با هدف تحکیم و تقویت نهاد خانواده _ توسعه فرهنگی و سرگرمی‌ها و پرورش استعداد و خلاقیت‌های فرهنگی ، هنری _ مهارت‌های شهرنشینی در کلانشهرها و ترویج فرهنگ زندگی اجتماعی _ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش دانش و مهارت در مواجهه با آسیب‌ها و شناسایی خطرات _ آگاه سازی مخاطبان به آسیب‌ها و خطرات فضاهای مجازی و مهارت استفاده صحیح از این فضاها . طراحی و برگزاری دوره آموزشی فرهنگی هنری مهارت‌های آزاد و مهارتی کار دانش طبق نظر اداره کل استان . دارای مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۱۴/۰۲/xxx۸ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، ابوذر شرقی ، کوچه شهید محمدرضا نعمتی ، خیابان شهیداصغر بدخشان کمالی ، پلاک xxx ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی : ۱۰ , xxx , xxx ریال می‌باشد . اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : آقای مهدی ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۲ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای محمد گشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده ۶ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای اصغر عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده ۲ , xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران : آقای مهدی ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای اسماعیل نادری احمدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد گشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای اصغر عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای یداله باقری اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : تمامی اسناد مالی تعهد آور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و مکاتبات مؤسسه با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر مؤسسه اعتبار خواهد_داشت . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور ، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت فرهنگی هنری شهدای ابوذر جنوب غرب تهران

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره مهدی ناصری
اطلاعات بیشتر درباره اسماعیل نادری احمدآباد
اطلاعات بیشتر درباره محمد گشانی
اطلاعات بیشتر درباره اصغر عامری
اطلاعات بیشتر درباره یداله باقری اصل