آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰ 14368998

آگهی تغییرات

تولید نیروی برق سبز منجیل (شرکت سهامی عام)


آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۰ مورخه ۱۰/۹/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ماده ۲ به این صورت اصلاح شد:
۱-تولید و فروش انواع انرژی (برق، حرارت و دیگر انواع انرژی) در چارچوب ضوابط و مقررات به اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲- انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه. ۳- برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگه داری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات). ۴- پیش فروش انرژی (برق، حرارت و دیگر انواع انرژی) و سایر روشهای تامین منابع مالی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی. ۵- سرمایه گذاری و مشارکت در احداث، خرید، ساخت، اجرا، طراحی، مشارکت، سرمایه گذاری در نیروگاههای گازی، بخاری، بادی ، خورشیدی و دیگر انواع نیروگاههای تجدید پذیر و پاک (در مقیاس های کوچک و بزرگ) سامانه های ذخیره انرژی و پروژه های زیست محیطی و بهره برداری از انواع نیروگاههای ذکر شده در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مشاوره ای در پروژه های صنایع برق، گاز، نفت، انرژیهای تجدید پذیر، همچنین ارائه خدمات و فعالیت در انجام خدمات مشاوره و تامین تجهیزات (ایی پی)، مشاوره، تامین تجهیزات و نصب (ایی پی سی )، تامین تجهیزات، راه اندازی، بهره برداری، تعمیرات و نگه داری، اتوماسیون، مدیریت فنی و کنترل پروژه در زمینه های صنعتی فوق الذکر، انتقال دانش فنی از خارج کشور، توسعه فن آوری های نوین، همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با زمینه های فوق الاشاره و نیز انجام فعالیتهای بازرگانی، صادرات، واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شرکت های خارجی مرتبط با فعالیتهای شرکت، مبادرت به عقد عقود اسلامی و مشارکت با موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و موسسات اعتباری، حضور و مشارکت در مناقصات بین المللی و داخلی، جذب سرمایه های داخلی و خارجی برای تحقق اهداف شرکت. ۶- تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت. ۷- همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت. ۸- مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.
تبصره ۱- شرکت در کلیه فعالیتهای مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و مقررات مصوب وزارت نیرو است. تبصره۲- شرکت مجاز به ایجاد شرکت، موسسات تجاری و غیر تجاری و نیز سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و همچنین قبول سهام سایر شرکتها و موسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیر معوض و یا عقود دیگر است.
۲. بند ۳ ماده۴ به شرح زیر اصلاح شد : هیئت مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.
۳. تبصره بند ۳ از ماده ۴ حذف شد.
۴. ماده ۵ به شرح زیر اصلاح شد : سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیارد (xxx.xxx.xxx.xxx) ریال است. که به سیصد میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم می شود//.
۵. در خط دوم از پراگراف اول ماده (۱۱) عبارت زیر اضافه و اصلاح شد : ... مقررات مربوط و یا با استفاده از اضافه ارزش سهم افزایش داد. تادیه اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است.
۶. تبصره ۲ ماده ۱۹ حذف شد.
۷. تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۸ حذف شد.
۸. تبصره ۲ ماده ۳۹ حذف شد.
۹. بند ۵ از ماده ۴۹ به این ترتیب اصلاح شد "( تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره.)"
۱۰. بند ۱۵ ماده ۴۹ به شرح زیراصلاح شد؛ " ........ وجوه شرکت در صندوقهای معتبر و بانکهای داخلی دولتی و غیر دولتی و خارجی و استرداد آنها".
۱۱. بند ۱۶ از ماده ۴۹ به شرح زیر اصلاح شد؛ "........ از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی داخلی (دولتی و غیر دولتی) و خارجی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض از آنها به هر مبلغ و........."
۱۲. بند ۱۹ ماده ۴۹ به شرح زیر اصلاح شد؛ "خرید، تملک، اجاره و احداث هر گونه ساختمان، ماشین آلاتو تجهیرات مورد نیاز شرکت".
۱۳. تبصره بند ۲۰ از ماده ۴۹ حذف شد. ( در بند xxx قانون اساسی عنوان شده که در مورد اموال عمومی و دولتی یا ارجاع به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است که باید به اطلاع مجلس نیز برسد. در مورد ارجاع دعاوی با طرف خارجی به داوری را مجلس باید تصویب کند).
۱۴. ماده ۵۰ به شرح زیر اصلاح شد: " هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. اعضای هیئت مدیره می توانند در سمت دیگر به طور موظف و بعنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نماید و در ازای آن با تصویب هئیت مدیره حق الزحمه دریافت کنند".
۱۵. ماده ۵۶ با این شرح اصلاح گردید: " کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است در نبود مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. تمامی مکاتبات عادی و جاری شرکت فقط با امضای مدیر عامل و در نبود مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره انجام می شود".
۱۶. تبصره دو ماده ۵۸ حذف شد.
۱۷. ماده ۶۳ بصورت زیر اصلاح شد:" سال مالی شرکت از روز اول دی ماه هر سال آغاز می شود و در روز آخر آذر ماه سال بعد به پایان می رسد."
۱۸. ماده ۶۶ به شرح زیر اصلاح شد : هر صاحب سهم می تواند از ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.
۱۹. پاراگراف دوم ماده ۷۶ حذف شد.
۲:مجمع با تغییر سال مالی شرکت از تاریخ ۲۹ اسفند ماه به ۳۰ آذر ماه موافقت نمود و ماده ۶۳ اساسنامه اصلاح گردید..
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل

اشخاص

عنوان