آگهی تاسیس

آگهی تغییرات

احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه کنارگذر شرق سیرجان (شرکت سهامی خاص)


تاسیس شرکت سهامی خاص احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه کنارگذر شرق سیرجان در تاریخ ۰۶/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: موضوع شرکت عبارت است از احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه کنار گذر شرق سیرجان و تاسیسات جانبی آن. راهسازی و بهسازی زمین‌های اطراف طرح احداث آزاد راه خرید، فروش، اجاره، استیجاره، رهن، تحصیل و تملک هرگونه اموال منقول مورد نیاز، ایجاد، توسعه، تعمیر و نگهداری، نظارت و اداره انواع کارگاه‌ها، دستگاه‌ها، انبارها، تعمیرگاه‌ها و تاسیسات و تجهیزات و سایر موارد برای انجام مقاصد شرکت. خریداری و یا تملک اراضی، املاک و سایر حقوق مربوط به املاک. انعقاد قراردادهای پیمانکاری، خدماتی، فنی و مشاوره‌ای با موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و استخدام کارکنان برای رفع احتیاجات و تامین مقاصد شرکت. ایجاد و تاسیس شرکت‌های فرعی در راستای تامین اهداف شرکت و انحلال و ادغام آنها با رعایت قوانین و مقررات ذیربط. خریداری، تملک و ثبت پروانه‌های اختراع و لیسانس و حق استفاده از آنها و هرگونه اطلاعات درباره علائم تجارتی و اختراعات، طرح‌ها و روشهای مربوط به امور فنی و خدمات وابسته که مورد نیاز شرکت باشد. اخذ یا اعطای وام و اعتبار به منظور اجرای مقاصد شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. تهیه، نصب و بکار انداختن وسایل مخابراتی و ارتباطی بی سیم و با سیم در مواردی که انجام عملیات ایجاب نماید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. خریداری و تملک سهام شرکت‌های دیگر با حق فروش و انتقال آنها و مشارکت با موسسات و شرکت‌های ایرانی. اجرای برنامه‌های آموزشی و کارآموزی به منظور تقویت و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز شرکت اعم از کادر فنی و نگهداری و بهره برداری و پشتیبانی آنان در جهت تحقق اهداف شرکت. خریداری و تامین ماشین آلات و تجهیزات و قطعات یدکی و مصالح مورد نیاز جهت انجام مقاصد شرکت از داخل و خارج کشور. انجام مطالعات و تحقیقات علمی و فنی (کاربردی) در زمینه‌های مربوط به افزایش کیفیت و کمیت ارائه خدمات و همچنین تبادل اطلاعات علمی، فنی و بازرگانی مربوط به عملیات شرکت با سایر شرکت‌ها و موسسات ذیربط داخلی و خارجی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کرمان شهر سیرجان صاحب الزمان کوچه مجد رضوی ۱ بلوار مالک اشتر پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی با نام عادی می‌باشد که تماما طی گواهی شماره xxx/xxx۰ مورخ ۰۵/۰۶/۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی کرمان پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای غلامرضا غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای علی کریم زاده کارنما به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسن اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمدرضا محی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
4294
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای غلام‌رضا غلامی
علی کریم زاده کارنما
محمدرضا محی آبادی
آقای حسن اسلامی