آگهی تاسیس 13489728

آگهی تغییرات

بهساز مثلث شرق (شرکت سهامی خاص)


تاسیس شرکت سهامی خاص بهساز مثلث شرق درتاریخ ۱۰/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساختمانی و تاسیساتی راه سازی و روسازی خاکریزی و خاکبرداری آسفالت کشی ساخت واحداث جهت شرکت و راه‌های روستایی راه‌های اصلی فرعی بزرگراهها و آزادراهها پل سازی ایجاد ریل گارد دیوارهای حایل گابیون بندی باند فرودگاه انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی مدرسه سازی اداری انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی سیلو‌ها ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات تنظیفات شهری و اداری دفع زباله‌های شهری احداث فضای سبز خدمات کشاورزی و باغبانی محوطه سازی جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر کانال کشی زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه مونتاژ سند پلاست و رنگ آمیزی تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی جوشکاری لوله کشی گازرسانی آبرسانی فاضلاب شهری و صنعتی نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی کارهای صنعتی برقی کابل کشی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر ایذه گنجشگیر کوچه پلیس کوچه معاد پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن بانام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx۴ مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ از بانک ملی ایران شعبه ایذه به مبلغ xxxxxx پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد_بود. اولین مدیران: خانم پریسا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مینا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم ناهید ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: گردیدند کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مینا ملاپورهمراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای افشار مؤمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام شیخ ابوالحسنی بادامستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل. برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت بهساز مثلث شرق

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره پریسا ملاپور
اطلاعات بیشتر درباره افشار مؤمنی
اطلاعات بیشتر درباره ناهید ملاپور
اطلاعات بیشتر درباره بهرام شیخ ابوالحسنی بادامستانی
اطلاعات بیشتر درباره مینا ملاپور

تبلیغات