آگهی تاسیس

آگهی تغییرات

مانادام ایرانیان (شرکت سهامی خاص)


تاسیس شرکت سهامی عام توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی درتاریخ ۲۶/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری و ماکیان اعم از پرورش صید، شیلات وصنایع وابسته وتبدیلی ۲ انجام امور مربوط به صنعت و معدن به جز اکتشاف واستخراج نفت وگاز پتروشیمی وصنایع وابسته وتبدیلی ۳ انجام فعالیتهای عمرانی، شهری، روستایی و عشایری صنایع وابسته وتبدیلی ۴ ارایه خدمات کشاورزی فنی مهندسی وبازرگانی ۵ سرمایه گذاری ومشارکت در پروژه‌های مختلف صنعتی عمرانی ومعدنی بجز اکتشاف واستخراج معادن نفت وگاز پتروشیمی ۶ تاسیس و بهره برداری ازمراکز پزشکی ودامپزشکی از قبیل بیمارستان، درمانگاه ۷ ساخت و تجهیز هتلها ومهمانسرا وسایر مجتمع‌های اقامتی وسیاحتی ۸ تاسیس و بهره برداری از مراکز بارگیری , تخلیه بار , سردخانه در مناطق آزاد و انبارها و سردخانه‌های مختلف وخدمات گمرکی ۹ ارایه طرحهای کارآفرینی، اقتصادی، صنعتی و استفاده از فناوری مدرن IT , تجارت الکترونیک ۱۰ صادرات وواردات کلیه کالاهای تولیدشده ومواد اولیه مصالح وماشین آلات ساختمانی، کشاورزی، صنعتی وسایل نقلیه زمینی وغیره ومرتبط باموضوع شرکت ۱۱ ایجاد فروشگاههای زنجیره‌ای وانجام خدمات جانبی آن ۱۲ اعطا واخذ نمایندگی به متقاضیان داخل وخارج ازکشور ۱۳ شرکت درنمایشگاههای بین المللی داخلی وخارجی در رابطه باموضوع شرکت ۱۴ اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها وموسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی ۱۵ حمایت وپشتیبانی مالی وتامین تجهیزات ومواد اولیه مشاغل خانگی وتقویت صنایع داخلی اعم ازکشاورزی، صنعتی، وغذایی ۱۶ انجام فعالیتهایی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط است ودرچارچوب قوانین ومقررات کشور نافع ومفید باشد. پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارتخانه‌ها و سایر ارگانهای مرتبط در صورت ضرورت قانونی. (ضمنا ثبت موضوعات فعالیتهای مذکور به منزله صدور مجوز واخذ پروانه فعالیت نمی‌باشد). نامه سازمان بورس واوراق بهادار به شماره xxx۰۴/xxx مورخه ۱۰/۵/xxx۵ میباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می‌باشد. مرکز اصلی شرکت: خراسان جنوبی شهر بیرجند جوادیه کوچه شهیدفهمیده ۳ خیابان شهیدفهمیده پلاک ۸۷ کدپستی xxxxxxxxx۷. سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ با نام که کلا نقدی میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت مانادام ایرانیان به شماره ثبت xxx۴۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای سیدمسعود مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات بهداشتی درمانی ناجی سلامت خراسان به شماره ثبت xxx۳۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی آقای حسین آدم صفت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل ونقل جهان گستر فردوس به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی آقای مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت منشی هیئت مدیره و شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به شماره ثبت xxx۰۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای سیدمهدی پیرایش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره وشرکت تولیدی و توسعه محصولات سالم و طبیعی شرق به شماره ثبت xxx۷۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی آقای حسین افشاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره وشرکت آرمان بهداشت خراسان به شماره ثبت xxx۵۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای سید علیرضا ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت کشت و صنعت آبرسان کویر شرق به شماره ثبت xxx۷۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ با نمایندگی آقای محمدرضا کلانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا شرکت: آقای مهدی ساقی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت حمل ونقل جهان گستر فردوس به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردید. وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل شرکت: موسسه وانیا نیک تدبیربه شماره ثبت xxx۵۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی آقای احمد خالقی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شماره ثبت xxx۷ به شماره ملی xxxxxxxxx۸۴ با نمایندگی آقای جواد رستگار مقدم چوبداری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس و آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
54141
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای سید مسعود مهدوی
آقای سید مهدی پیرایش
آقای محمدرضا کلانی
آقای سید علی‌رضا ناظمی
آقای حسین آدم صفت
آقای مهدی ساقی
سهام‌داران
آقای جواد رستگارمقدم چوبداری