آگهی تاسیس 13021413

آگهی تغییرات

مهندسی سان سیمیا انرژی (شرکت سهامی خاص)


تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا ظریفان امروز درتاریخ ۲۴/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث و بهره برداری از واحدها و پروژه‌های مختلف تولیدی، فرآورش، خدماتی، صنعتی و ساختمانی وسرمایه گذاری در سایر شرکتهای داخلی وخارجی ارائه هر گونه خدمات مربوط به آن.، خرید، فروش، طراحی، تولید، تعمیر ونگهداری، صادرات و واردات کلیه تجهیزات، ماشین آلات، وسایل ودسنگاهها وابزار صنعتی ومواد اولیه وقطعات یدکی مربوط ونیز کلیه کالاها ی مجاز بازرگانی دیگر، انجام انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی قبول و اعطاء نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور برای معاملات انواع محصولات مجاز، ارائه خدمات تخصصی و فنی و طراحی و نظارت و ساخت و نصب و نظارت و راه اندازی پروژه‌ها، شرکت در مزایدات و مناقصات و نمایشگاه‌های داخلی و خارج کشور، استفاده و اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر داخلی و خارج از کشور، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، انجام سایر کارها امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق هدفهای شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته_باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه غربی پلاک xxx طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۲/۵/۷۲ مورخ ۱۶/۰۵/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه دلپذیر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروز شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی سید عبدالمجید موسوی اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سیمیا تجارت کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد رضا موسوی اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم جنان موسوی اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۳ (خارج ازهیئت مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضاء مدیر عامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره ویادونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر نامه‌های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره ویا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شماره ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای حسین فرج الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایین محاسبان امین به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ بلال محمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت مهندسی سان سیمیا انرژی

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره محمدرضا موسوی اصفهانی
اطلاعات بیشتر درباره سید مصطفی مقدسی
اطلاعات بیشتر درباره حسین فرج الهی
اطلاعات بیشتر درباره بلال محمد زاده
اطلاعات بیشتر درباره سید عبدالمجید موسوی اصفهانی
اطلاعات بیشتر درباره جنان موسوی اصفهانی

تبلیغات