آگهی تاسیس

آگهی تغییرات

ایران اسپیرال (شرکت سهامی خاص)


تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه پوشش لوله صفاهان درتاریخ ۲۳/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث کارخانه تولید پوشش لوله، انجام، تهیه و توزیع وتولید انواع عایقها و پوششها و مواد شیمیایی و صنعتی و غیر صنعتی و انجام کلیه امور پیمانکاری از قبیل ارائه خدمات طراحی انجام محاسبات و اجرای عایقها و پوششهای صنعتی و غیر صنعتی جهت حفاظت از ساز ه های فولادی و بتنی و اجرای کلیه کارهای تاسیسات شهری و صنعتی انجام، نصب و راه انداز ی انواع ماشین آلات صنعتی سبک و سنگین و احداث ساختمان‌های صنعتی و نیمه صنعتی و ارائه خدمات مرتبط با موضوع شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات داخل و خارج از شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه داخل و خارج از شرکت، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز به خصوص کالاهای مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز خرید و فروش اجناس و اقلامی که در راستای اهداف شرکت لازم و ضروری میباشد (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهرک غرب، خیابان خوردین شمالی، توحید ۳، پلاک ۲۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ شعبه شرکت: ۳۵ کیلومتری جاده اصفهان - نایین کارخانجات ایران اسپیرال کدپستی xxxxxxxxx۹ به مدیریت سالار قمری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲/۹۵ - xxx۹ مورخ ۰۶/۰۵/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه ظفر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت ایران اسپیرال به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ با نمایندگی کامبیز توتونچی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه پوشش ساز ندگان نوآوربه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ با نمایندگی علی فضلی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سالار قمری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) و شرکت مدیریت تامین منابع پروژه‌های حیات آناهیتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی حمید رضا رضاخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و همچنین قرارداد‌ها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری به امضای رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ با نمایندگی یوسف امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و امیراردلان ابراهیمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
81336
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
کامبیز توتونچی
آقای حمیدرضا رضاخانی
علی فضلی نژاد
امیر اردلان ابراهیمی نیا
یوسف امیری
سالار قمری