آگهی تاسیس شرکت آشیان گستر جاوید (سهامی خاص) 1255728

آگهی تغییرات

آشیان گستر جاوید (شرکت سهامی خاص)


شرکت فوق در تاریخ۰۳/۰۹ /۹۲ تحت شمارهxxx۰ و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۴/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده
۱ـ موضوع: طراحی, محاسبه, نظارت, مشاوره و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی, صنعتی, تاسیساتی و برق رسانی اعم از برق صنعتی و برق قدرت و اجرای خاکبرداری و خاکریزی و اجرای فونداسیون و نقشه برداری و نقشه کشی, زیرسازی راه ها و ساخت راه های فرعی و اصلی, راه های ریلی ـ آزمایش بتن ـ تولید و اجرای انواع ساختمانها پیش ساخته, آزمایش خاک, محوطه سازی, ساخت سوله و سیلو, اجرای سازه های فلزی و بتنی, تولید کلیه قطعات پیش ساخته بتنی و غیربتنی, تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع فعالیت, مقاطعه کاری و پیمانکاری, تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین در رابطه با موضوع فعالیت, صادرات و واردات کالاهای مجاز, شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی, داخلی و خارجی, اجرای اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق ـ اعطاء و یا خذ نمایندگی جهت امور فوق و احداث کارگاه و کارخانه و اخذ لیسانس و دانش فنی ـ به طور کلی شرکت می تواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به خرید و فروش هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی در زمینه مواداولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات مبادرت نماید و در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: استان البرز ـ جاده قدیم کرج به قزوین ـ شهر چهارباغ ـ خیابان صنعت ۵ ـ کوچه صاحبقران ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx سهم بانامxxx/xxx/۱ ریالی که مبلغxxx/xxx/۳۵ ریال آن طی گواهی بانک ملی شعبه زرماکارون به شماره۶۷ مورخه۲۷/۸/۹۲ پرداخت گردید و مابقی در تعهد می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت: آقای حمیدرضا نوروزی فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامهxxx۸۷ صادره از تهران به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای منوچهر صوفی فرزند قربان به شماره شناسنامه۱ صادره از الیگودرز به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و آقای مانی رفیعی اردستانی فرزند مهدی به شماره شناسنامهxxx۱۸ صادره از تهران به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء : امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل با امضاء دو نفر از سه نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ میزان سهام هر یک از سهامداران: آقای حمیدرضا نوروزی دارنده۹۸ سهم بانامxxx/xxx/۱ ریالی و آقای منوچهر صوفی دارنده۱ سهمxxx/xxx/۱ ریالی و آقای مانی رفیعی اردستانی دارنده۱ سهم بانامxxx/xxx/۱ ریالی.
۸ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه
۹ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید سماوی اصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر آستا به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت آشیان گستر جاوید

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره مانی رفیعی اردستانی
اطلاعات بیشتر درباره منوچهر صوفی
اطلاعات بیشتر درباره سعید سماوی اصفهانی
اطلاعات بیشتر درباره نادر آستا