آگهی تصمیمات شرکت سایان کارت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۵۱۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷ 11761963

آگهی تغییرات

سایان کارت (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ غلامرضا مصطفی‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سایان کارت

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره غلام‌رضا مصطفی پور