آگهی تصمیمات شرکت سایپا دیزل سهامی عام ثبت شده به شماره۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹ 11263541

آگهی تغییرات

سایپا دیزل (شرکت سهامی عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا ـ شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا ـ شرکت بازرگانی سایپا یدک ـ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا ـ شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سایپا دیزل

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان