آگهی تأسیس شرکت اشکو پارس سهامی‌ عام 10798422

آگهی تغییرات

اشکو پارس (شرکت سهامي عام)


شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکتها طرح‌ها واحدهای تولیدی و صنعتی بازرگانی خدماتی و نیز مبادرت به هرگونه عملیات اقتصادی بازرگانی و نیز خرید و فروش انواع کالا در داخل و خارج از کشور و جذب سرمایه از خارج از کشور به منظور فوق در چهارچوب موضوع فعالیت شرکت تشکیل انواع شرکتها و انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک با دیگران و اقدام به هرگونه مشارکت اعم از حقوقی یا مدنی و غیره انجام خرید و فروش و فعالیتهای تجاری مجاز ایجاد شرکت جهت ارائه خدمات به بورس‌ها بانکها موسسات و شرکتهای مالی اعتباری و کلیه اشخاص ایجاد و انجام معاملات مجاز الکترونیک و شرکت در نمایشگاهها و مزایده‌ها و مناقصه‌های داخل و خارج از کشور اخذ تسهیلات مالی اعم از ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی اعتباری و تعاونی‌های اعتبار صندوق‌های قرض‌الحسنه در داخل و خارج از کشور خرید و فروش تکنولوژی و دانش فنی موردنیاز کشور اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرحهای تولید جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود و تشکیل شخصیت حقوقی لازم برای انجام امر واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز و نیز خرید و فروش داخلی به طور مستقیم یا از طریق قبول و یا اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی حقوقی داخلی و خارجی انجام از طریق ایجاد موسسه کارگزاری و یا در داخل و یا خارج از کشور تشویق و تسهیل امر سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی و عقد قرارداد به منظور هرگونه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور و در هر نوع شرکت و بازار قابل سرمایه‌گذاری در چهارچوب قوانین و مقررات انجام سایر اقدامات‌ فعالیت‌ها اعم از مستقیم و غیرمستقیم که برای امور شرکت مناسب یا لازم باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میرداماد رازان جنوبی پاساژ امت طبقه دوم واحد ۱۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۳/۱۲/۸۹ نزد بانک سامان شعبه جام‌جم پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای احمدمراد علی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای محمدرضا شه‌بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای محمدعلی کاظمی‌زاده‌خنامان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای علی ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ آقای محمدکاظم سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ آقای محمود خاقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۷ـ ۵ ـ آقای علی ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای علیرضا خالق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت اشکو پارس

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره علی‌رضا خالق
اطلاعات بیشتر درباره محمدرضا شه بخش
اطلاعات بیشتر درباره محمدکاظم سلطانی
اطلاعات بیشتر درباره احمد مرادعلیزاده
اطلاعات بیشتر درباره محمد خاقانی
اطلاعات بیشتر درباره علی ارجمندی
اطلاعات بیشتر درباره محمدعلی کاظمی زاده خنامان