آگهی تصمیمات شرکت سیمان فراز فیروزکوه سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۸۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۴۹۳۹ 1078358

آگهی تغییرات

سیمان فراز فیروزکوه (شرکت سهامی خاص)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پییراف هسلر به شماره گذرنامه xxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی علی نجفی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی اسفندیار سالاروند به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی حمید یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۵ و فریبرز مقیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ پییراف هسلر به سمت رئیس هیئت مدیره و اسفندیار سالاروند به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امید شجاعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از مدیران همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سیمان فراز فیروزکوه

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره حسین سیادت خو
اطلاعات بیشتر درباره امین شجاعی
اطلاعات بیشتر درباره علی نجفی
اطلاعات بیشتر درباره اسفندیار سالاروند
اطلاعات بیشتر درباره فریبرز مقیمی
اطلاعات بیشتر درباره حمید یوسفی

تبلیغات