سؤالات متداول

 • این اطلاعات چگونه جمع آوری شده است؟
  تمام اطلاعات موجود در سایت از سایت روزنامه رسمی کشور به صورت قانونی کرال شده است.
 • آیا افشای کد ملی من خطر ساز است؟
  کد ملی کاربردی برای هیچکس نداشته و نگران مشکلات مالیاتی، حقوقی، مالکیتی و ... با داشتن کد ملی نباشید.
  ضمن اینکه تمام این اطلاعات در سایت روزنامه رسمی کشور با جستجوی نام شما در اختیار همه ی مردم است.
 • چطور می توانم اطلاعاتم را در سایت لیلاک کامل کنم؟
  برای ما ایمیل ارسال کنید و پس از تبادل لینک اطلاعات شما را به صورت کامل در سایت درج می کنیم. البته اطلاعات مربوط به روزنامه رسمی شما حذف نمی شود و صرفا این اطلاعات به عنوان اطلاعات تکمیلی قرار خواهد گرفت و ذکر خواهد شد که این اطلاعات توسط خود شما اضافه شده است.