جزئیات آگهی
 
 
شماره روزنامه: ۲۰۸۵۳  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۱۹
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۵/۷/۱۸
شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۲۵۹۰
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۵/۷/۵
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کالسکه سبز شهر درتاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۸۸۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۹۴۲۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت: احداث و نگهداری فضای سبز طراحی ، اجرا ، نظارت ، مشاوره در امور فضای سبز و زیبا سازی جنگلکاری ، آبرسانی ، و محوطه سازی سمپاشی و امور خدمات نظافتی و خدمات شهری و سایر خدمات از قبیل ( طبخ غذا و نگهداری آبدارخانه و رستوران ادارات ) واردات و صادارت کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم)
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت: تهران جاده مخصوص کرج چهار راه ایران خودرو شهرک ویلا دشت کوچه ۴۰ پلاک ۳ کدپستی : ۱۳۹۶۱۳۴۵۵۱
سرمایه شرکت: مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.
اولین مدیران شرکت:
سید حسن طالبی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۴۵۱۶۸۳۸۷۰ دارنده ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه.
سیده فاطمه طالبی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۶۶۴۰۷۶۳۱ دارنده ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه.
ناهید طهماسبی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۱۲۸۹۶۲۱۹۶۹ دارنده ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قرار داد ها ، عقود اسلامی ، با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)